Gebruiksaanwijzing SMEG P775AO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG P775AO. Wij hopen dat dit SMEG P775AO handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG P775AO te teleladen.


SMEG P775AO : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1693 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG P775AO (1677 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG P775AO

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] IN UW BELANG EN VOOR UW VEILIGHEID IS WETTELIJK BEPAALD DAT DE INSTALLATIE EN DE ASSISTENTIE VAN ALLE GASAPPARATEN ELEKTRISCHE OF ELEKTRISCHEAPPARATEN DOOR BEVOEGD PERSONEEL WORDT UITGEVOERD, IN OVEREENSTEMMING MET DE VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN. ONZE ERKENDE INSTALLATEURS GARANDEREN DAT HET WERK NAAR VOLLE TEVREDENHEID WORDT UITGEVOERD. GAS- OF ELEKTRISCHE APPARATEN MOETEN ALTIJD DOOR COMPETENTE PERSONEN WORDEN UITGESCHAKELD. DEZE HANDLEIDING MAAKT DEEL UIT VAN HET APPARAAT EN MOET BINNEN HANDBEREIK ERVAN WORDEN BEWAARD GEDURENDE DE HELE LEVENSCYCLUS VAN DE APPARAAT. [. . . ] Door deze inrichting kan men weten, na het gebruik van de plaat, of er in één of meer kookzones nog een temperatuur boven 60°C is. De lampjes doven pas wanneer de temperatuur onder de circa 60° is gedaald. 7. 1. 5 Uitschakelen De kookzone wordt uitgezet door de knop terug te brengen in de stand 0. 69 Instructies voor de gebruiker 7. 2 Kookplaten met toetsen Bij de eerste verbinding met het elektriciteitsnet zal automatisch een werkingsproef worden uitgevoerd en zullen alle controlelampjes enkele seconden gaan branden. 7. 2. 1 Enkele plaatjes In de ruststand zal de kookplaat volledig zijn uitgeschakeld. Wanneer u van een willekeurige toets symbool enkele seconden lang indrukt zal de kookplaat worden ingeschakeld en zullen op de toetsen de ronde sectoren gaan branden van het plaatje dat elke afzonderlijke toets bestuurt. Binnen 30 seconden na de ontsteking van de sectoren moet het vermogen worden ingesteld; anders zal het plaatje weer automatisch uitgaan. Het vermogen wordt met behulp van de drukknoppen of als volgt geregeld: 1. druk op symbool (op de display verschijnt de 0: dit betekent dat het plaatje is ingeschakeld); 2. druk op symbool (op de display verschijnt de 9: dit betekent dat het plaatje is ingeschakeld op het maximumvermogen); 3. Moet u meerdere malen op symbool drukken voor de regeling van het vermogen van het plaatje vanaf het hoogste vermogen (9) naar het laagste vermogen (1); b. Moet u daarentegen meerdere malen op symbool drukken voor de regeling van het vermogen van het plaatje vanaf het laagste vermogen (1) naar het hoogste vermogen (9); 4. Mocht u echter storingen in de werking constateren dan vindt u onderstaand de opeenvolging van toetsen die u moet indrukken om hem uit te schakelen (uit te voeren binnen 60 seconden na het inschakelen). Druk 1 maal knop van de eerste toets van links in, daarna 2 maal knop van de derde toets van links en uiteindelijk 3 maal knop van de tweede toets van links. 7. 3 Tabel met richtlijnen voor de bereiding In de onderstaande tabel staan de in te stellen vermogenswaarden weergegeven en bij iedere waarde wordt het type te bereiden voedsel vermeld. De waarden kunnen variëren op grond van de hoeveelheid voedsel en van de smaak van de consument. STAND KNOP NUMMER OP DE TYPE VOEDSEL DISPLAY 1 2 1 2-3 Om boter, chocolade en dergelijke te smelten. Om voedsel te verwarmen, kleine hoeveelheden water aan de kook te houden, om sauzen met eidooiers of boter te kloppen. Om vaste en vloeibare voedingsmiddelen te verwarmen, water aan de kook te houden, diepvriesproducten te ontdooien, voor omeletten van 2-3 eieren, gerechten fruit en groente, verschillende bereidingen. Stoven van vlees, vis, groenten, gerechten met meer of minder water, bereiding van jam enz. . Gebraden vlees of vis, biefstuk, lever, gestoofd vlees en vis, eieren, enz. 3 4-5 4 5 6 6 7-8 9 Frituren van aardappelen enz. , snel aan de kook brengen van water. Voor een goed rendement en een juist energieverbruik mogen alleen pannen worden gebruikt die geschikt zijn voor gebruik op elektrische kookplaten: - de bodem van de pannen moet erg dik en perfect vlak zijn en moet bovendien schoon en droog zijn, zoals ook de kookplaat zelf. - Gebruik geen gietijzeren pannen of pannen met een ruwe bodem, want die zouden het oppervlak van de kookplaat kunnen krassen. - De diameter van de bodem van de pannen moet gelijk zijn aan de diameter van de cirkel op de kookzones; als zij niet overeenkomen, betekent dat energieverspilling. 8. [. . . ] VOER ONMIDDELLIJK NA INSTALLATIE EEN KORTE KEURING VAN DE OVEN UIT AAN DE HAND VAN DE INSTRUCTIES DIE VERDEROP TE VINDEN ZIJN. BIJ EEN NIET FUNCTIONEREND APPARAAT, TERWIJL U HEEFT GECONSTATEERD DAT U DE INSTRUCTIES CORRECT HEEFT UITGEVOERD, MOET U HET APPARAAT LOSKOPPELEN VAN HET ELEKTRICITEITSNET EN HET DICHTSTBIJZIJNDE TECHNISCHE SERVICECENTRUM RAADPLEGEN. ALS ER EEN VERBINDING MET STEKKER EN STOPCONTACT WORDT GEBRUIKT, MOET WORDEN GECONTROLEERD OF DEZE VAN HET ZELFDE TYPE ZIJN. GEBRUIK GEEN REDUCTOREN, ADAPTERS OF OMLEIDINGEN, WANT DIE ZOUDEN KUNNEN LEIDEN TOT VERHITTING OF VERBRANDINGEN. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG P775AO

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG P775AO zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag