Gebruiksaanwijzing SMEG P755XD1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG P755XD1. Wij hopen dat dit SMEG P755XD1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG P755XD1 te teleladen.


SMEG P755XD1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3938 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG P755XD1 (3956 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG P755XD1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 78 HET GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 REINIGING EN ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 PLAATSING IN HET WERKBLAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 ELEKTRISCHE AANSLUITING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ZORG VOOR HET MILIEU 3. 1 Onze zorg voor het milieu Aldus de Richtlijnen 2002/95/EG, 2002/96/EG, 2003/108/EG in verband met de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische toestellen, en ook de verwerking van afval. Het symbool van de doorkruiste vuilbak, aangebracht op de apparatuur, duidt aan dat het product op het einde van zijn gebruiksduur afzonderlijk verzameld moet worden. De gebruiker moet dus de apparatuur op het einde van de gebruiksduur toekennen aan geschikte centra voor de gescheiden inzameling van elektrisch en elektronisch afval, of overhandigen aan de verkoper wanneer een nieuw overeenkomstig toestel wordt gekocht. Een gepaste gescheiden afvalinzameling voor de volgende recyclage van de apparatuur en voor de behandeling en de ecologisch compatibele verwerking, draagt bij tot het vermijden van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en voor de gezondheid, en bevordert het recycleren van het materiaal waarvan de apparatuur gemaakt is. Wanneer de gebruiker het product illegaal verwerkt, zullen administratieve sancties getroffen worden. Het product bevat geen delen die als gevaarlijk voor de gezondheid en het milieu worden beschouwd, conform de actuele Europese Richtlijnen. 3. 2 Uw zorg voor het milieu Voor het verpakken van onze producten worden niet-vervuilende materialen gebruikt die het milieu niet belasten, en die recycleerbaar zijn. Wij verzoeken om hieraan mee te werken, en om te zorgen voor een correcte verwerking van de verpakking. Vraag bij uw verkoper of bij de bevoegde diensten naar de adressen van afvalverwerkings- en recyclagecentra. Deze kunnen voor kinderen gevaar op verstikking vormen; vooral plastic zakken zijn gevaarlijk. Belangrijk: lever het toestel in bij de plaatselijke dienst of zaak die verantwoordelijk is voor de inzameling van afgedankte huishoudtoestellen. Met een correcte verwerking kunnen kostbare materialen gerecupereerd worden. Voor gewoon vuil, kalkvlekken en kringen raden we het gebruik van Crema Inox aan met een microfiberdoek. Gebruik voor hardnekkig, ingebakken vuil Puliforno met een microfiberdoek. Dit apparaat kan tegen wanden geplaatst worden die hoger zijn dan het werkblad, op voorwaarde dat de afstand "X" behouden wordt die op de figuur wordt aangeduid, om beschadigingen door oververhitting te vermijden. Controleer of de vuren van de fornuizen een minimum afstand tot een eventuele verticale plank erboven hebben van 750 mm. Gebruik voor de reiniging van de knoppen geen agressieve producten die alcohol bevatten of producten voor de reiniging van staal en van glas, omdat dit permanente schade kan veroorzaken. Bij installatie op een open onderkast met deurtjes moet in ieder geval onder de kookplaat een scheidingspaneel worden geplaatst. Bewaar een minimale afstand van 10 mm tussen de onderkant van het toestel en het oppervlak van het scheidingspaneel, dat bovendien makkelijk verwijderbaar moet zijn om voldoende toegang te laten in geval technische assistentie noodzakelijk is. 84 Instructies voor de installateur Plaats zorgvuldig de bijgeleverde isolerende pakking op de externe omtrek van het gat dat gemaakt werd in het bovenblad zoals wordt getoond in de onderstaande tekeningen, en zorg ervoor dat het goed hecht door er op te drukken met uw vingers. Raadpleeg de afmetingen aangegeven op de figuur afhankelijk van het model van plaat die u gaat installeren. Hou er rekening mee dat bij beide modellen de lange achterzijde moet grenzen aan het gat. Maak de kookplaat vast aan het werkblad met de bijgeleverde flenzen A. De afmetingen op de volgende tekening hebben betrekking op het gat aan de binnenkant van de pakking. In de figuur hiernaast worden de exacte gaten aangeduid die gebruikt moeten worden om de plaat correct op het werkblad te bevestigen. IBELANGRIJK: Wanneer de kookplaat boven een oven wordt geïnstalleerd, moet deze laatste voorzien worden van een ventilator voor de koeling. 85 Instructies voor de installateur 8. ELEKTRISCHE AANSLUITING Controleer of het voltage en de afmetingen van de stroomtoevoerlijn overeenstemmen met de kenmerken die aangeduid worden op de plaat die zich onder de carter van het toestel bevindt. [. . . ] Aansluiting met een vaste koperen buis: De aansluiting op het gasnet moet zodanig uitgevoerd worden dat op het toestel geen belastingen veroorzaakt worden. De aansluiting kan uitgevoerd worden op een adaptergroep D met dubbelkegel, door steeds de bijgeleverde pakking C te plaatsen. Aansluiting met een flexibele stalen buis: Gebruik enkel buizen in roestvrij staal op de rechte wand conform de van kracht zijnde norm, door steeds de bijgeleverde pakking C te plaatsen tussen de verbinding A en de flexibele buis E. De aansluiting moet zodanig uitgevoerd worden dat de lengte van de leiding niet langer is dan 2 meter bij maximale uitrekking; controleer dat de leidingen niet in aanraking komen met bewegende delen of verpletterd worden. 87 Instructies voor de installateur 9. 1 Aansluiting op vloeibaar gas Gebruik een drukregelaar en realiseer de aansluiting op de gasfles volgens de voorschriften die bepaald worden door de van kracht zijnde normen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG P755XD1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG P755XD1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag