Gebruiksaanwijzing SMEG P755X1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG P755X1. Wij hopen dat dit SMEG P755X1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG P755X1 te teleladen.


SMEG P755X1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3943 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG P755X1 (3928 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG P755X1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 95 ZORG VOOR HET MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 HET GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 REINIGING EN ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 PLAATSING VAN HET WERKBLAD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 ELEKTRISCHE AANSLUITING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 GASAANSLUITING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 AANPASSING AAN DE VERSCHILLENDE GASTYPES . . . . . . . . . . . . . . 110 DEZE AANWIJZINGEN ZIJN ENKEL GELDIG VOOR DE LANDEN VAN BESTEMMING WAARVAN DE IDENTIFICATIESYMBOLEN AANGEDUID WORDEN OP DE COVER VAN DEZE HANDLEIDING. [. . . ] Om de brander uit te schakelen, moet u de knop weer op positie “nul” op het symbool plaatsen. 98 Aanwijzingen voor de gebruiker 5. HET GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT Controleer of de vlamverdelers en de roosters correct gemonteerd zijn. De onderste pinnetjes van de vlamverdeler 1 moeten in zitting 2 van de brander geplaatst worden. 5. 1 Plaatsing van de roosters De roosters worden niet op de plaat gemonteerd geleverd. Om elk rooster correct op de relatieve brander te plaatsen, moeten de onderstaande aanwijzingen gevolgd worden: Elk rooster moet op de overeenkomstige brander geplaatst worden zodat de correcte werking gegarandeerd wordt. Let vooral op voor de associatie van de verschillende centrale diameters van de roosters met de vlamverdelers. 99 Aanwijzingen voor de gebruiker Op alle roosters zijn twee referentiestreepjes (A) aanwezig. Om de roosters correct te positioneren, moeten de referentiestreepjes (A) uitgelijnd worden met de groeven (B) op de kookplaat. Na de positionering moet gecontroleerd worden of alle voetjes van de roosters op dezelfde plaat steunen. Controleer of de roosters gecentreerd zijn op de respectievelijke branders zonder dat deze laatsten opgehoffen of geheld zijn; in dat geval moet de plaatsing herhaald worden. FOUT FOUT CORRECT 100 Aanwijzingen voor de gebruiker 5. 2 Aanschakeling van de branders met veiligheidsmechanisme Het toestel is voorzien van een elektronisch ontstekingsmechanisme. Het is voldoende om op de knop te drukken en hem in tegenwijzerszin te draaien op het symbool van de minimum vlam , tot de brander wordt aangeschakeld. Hou de knop voor ongeveer 2 seconden ingedrukt zodat de vlam aanblijft, en om het veiligheidsmechanisme in te schakelen. In dit geval moet de handeling herhaald worden, en moet de knop dus langer ingedrukt gehouden worden. Als de branders toevallig uitgaan, grijpt na ongeveer 20 seconden een veiligheidsmechanisme in dat de levering van het gas blokkeert, ook al staat de kraan open. 5. 3 Praktisch advies voor het gebruik van de branders Voor een optimaal rendement van de branders en een minimaal gasverbruik moeten recipiënten gebruikt worden met een platte bodem en met een deksel, die geschikt zijn voor de brander (raadpleeg de paragraaf “5. 4 Diameter van de recipiënten”). Om brandwonden te vermijden en schade aan de kookplaat te voorkomen, moeten tijdens de bereiding alle recipiënten en vleesroosters binnen de omtrek van de kookplaat blijven, en moet een minimum afstand van 5-7 cm van de knoppen gehouden worden. Herplaats ze zorgvuldig, en controleer of ze perfect droog zijn en correct geplaatst werden (zie hoofdstuk “5. 6. 2. 4 De vonkonststekers en de thermokoppels Voor een goede werking van de vonkontstekers en de thermokoppels moeten deze steeds rein gehouden worden. Controleer ze regelmatig, en reinig ze indien nodig met een vochtige doek. Eventuele droge resten moeten verwijderd worden met een houten tandenstoker of met een naald. 104 Aanwijzingen voor de installateur 7. PLAATSING VAN HET WERKBLAD De volgende ingreep vergt metsel- en/of timmerwerk, en moet dus uitgevoerd worden door een bevoegd technicus. De installatie is mogelijk op structuren van verschillende materialen, zoals metselwerk, metaal, massief hout en met plastic gelamineerd hout, als het maar hittebestendig is (T 90°C). 7. 1 Bevestiging op de steunende structuur Maak een opening in het bovenblad van het meubel met de afmetingen die op de afbeelding worden vermeld, en houd daarbij een minimum afstand tot de achterrand van 50 mm. Dit apparaat kan tegen wanden geplaatst worden die hoger zijn dan het werkblad, op voorwaarde dat de afstand "X" behouden wordt die op de afbeelding wordt aangeduid, om beschadigingen door oververhitting te vermijden. Controleer of de vuren van de fornuizen een minimum afstand tot een eventuele verticale plank erboven hebben van 750 mm. Gebruik voor de reiniging van de knoppen geen agressieve producten die alcohol bevatten of producten voor de reiniging van staal en van glas, omdat dit permanente schade kan veroorzaken. Bij installatie op een open onderkast met deurtjes moet in ieder geval onder de kookplaat een scheidingspaneel worden geplaatst. [. . . ] In de ruimte waar het toestel geïnstalleerd is, moet een voldoende luchttoevoer aanwezig zijn die nodig is voor de regelmatige gasverbranding en de luchtverversing van de ruimte zelf. De luchtinlaatopeningen, die beschermd worden door roosters, moeten afmetingen conform de van kracht zijnde normen hebben, en moeten zodanig geplaatst zijn dat ze niet, ook niet gedeeeltelijk, verstopt worden. De ruimte moet goed geventileerd worden zodat de hitte en de vochtigheid geëlimineerd worden die geproduceerd worden door de bereidingen: vooral nadat het toestel voor lange tijd niet gebruikt werd, wordt aanbevolen om een venster te openen of om de snelheid van eventuele ventilatoren te verhogen. 9. 3 Afvoer van de verbrandingsproducten De afvoer van de verbrandingsproducten moet verzekerd worden door middel van een afzuigkap die verbonden is met een rookkanaal met een efficiënte trek of met een geforceerde afzuiging. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG P755X1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG P755X1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag