Gebruiksaanwijzing SMEG P755AN1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG P755AN1. Wij hopen dat dit SMEG P755AN1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG P755AN1 te teleladen.


SMEG P755AN1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2312 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG P755AN1 (2295 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG P755AN1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 ZORG VOOR HET MILIEU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 HET GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] ZONE VAN DE BEDIENINGEN BESCHRIJVING VAN DE DRAAIKNOP De aanschakeling van de vlam gebeurt wanneer de draaiknop ingedrukt en tegelijkertijd in tegenwijzerszin op het symbool naar de maximum vlam gedraaid wordt . Om de vlam te regelen, moet de knop in de zone tussen het maximum en het minimum gedraaid worden. Voor het uitschakelen van de brander moet u de knop weer op positie nul bij het symbool plaatsen. 98 Instructies voor de gebruiker 5. HET GEBRUIK VAN DE KOOKPLAAT Controleer of de bevestigende plaatjes, de branders, de vlamverdelende kronen en de roosters correct gemonteerd zijn. De tappen A van de vlamverdelers moeten in de uitsparingen B van de brander geplaatst worden. De 2 gaatjes in de brander worden aangebracht aan de ontsteking en de thermokoppeling op de plaat. 5. 1 Plaatsing van de roosters De roosters worden niet op de plaat gemonteerd geleverd. Om elk rooster correct op de relatieve brander te plaatsen, moeten de onderstaande aanwijzingen gevolgd worden: Elk rooster moet op de overeenkomstige brander geplaatst worden zodat de correcte werking gegarandeerd wordt. Let vooral op voor de associatie van de verschillende centrale diameters van de roosters met de vlamverdelers. Op het uiteinde van de pootjes van de roosters zijn siliconrubbertjes aanwezig die een gaatje hebben, en die op het relatieve bevestiginspinnetje van de plaat moeten gecentreerd worden. Om het rooster te plaatsen, moeten eerst en vooral de bevestigingspinnetjes (1) e (2) gecentreerd worden, en moet het daarna omlaag geplaatst worden tot het rooster de kookplaat raakt. De pootjes van de roosters moeten na de plaatsing alleszins op de kookplaat rusten. 99 Instructies voor de gebruiker Controleer of de roosters gecentreerd zijn op de respectievelijke branders zonder dat deze laatsten opgehoffen of geheld zijn; in dat geval moet de plaatsing herhaald worden. FOUT FOUT CORRECT 5. 2 Aanschakeling van de branders met veiligheidsmechanisme Het toestel is voorzien van een elektronisch ontstekingsmechanisme. Het is voldoende om op de knop te drukken en hem tegelijkertijd in tegenwijzerszin te draaien op het symbool van de minimum vlam , tot de brander wordt aangeschakeld. Hou de knop voor ongeveer 2 seconden ingedrukt zodat de vlam aanblijft, en om het veiligheidsmechanisme in te schakelen. In dit geval moet de handeling herhaald worden, en moet de knop dus langer ingedrukt gehouden worden. Als de branders toevallig uitgaan, grijpt na ongeveer 20 seconden een veiligheidsmechanisme in dat de levering van het gas blokkeert, ook al staat de kraan open. 5. 3 Praktisch advies voor het gebruik van de branders Voor een optimaal rendement van de branders en een minimaal gasverbruik moeten recipiënten gebruikt worden met een platte bodem en met een deksel, die geschikt zijn voor de brander (raadpleeg de paragraaf "5, 5 Diameter van de recipiënten"). Voor gemakkelijker schoonmaken, kunnen ze makkelijk omhoog worden getrokken. Gebruik voor de reiniging van de knoppen geen agressieve producten die alcohol bevatten of producten voor de reiniging van staal en van glas, omdat dit permanente schade kan veroorzaken. 6. 2. 2 De roosters Gebruik voor gewoon vuil een vochtige microfiberdoek, voor hardnekkig vuil laat u een sopje van afwasmiddel en heet water inwerken. Veeg het daarna schoon met een sponsje "scotch bright" of een metalen borsteltje, spoel na en droog met een microfiberdoek en plaats ze opnieuw op de kookplaat. Reinig ze met warm water en een niet-schurend reinigingsmiddel, en verwijder alle afzettingen. Gebruik voor de verwijdering van hardnekkig, ingebakken vuil Puliforno met een sponsje "scotch bright". Gebruik voor minder hardnekkig vuil en om op te poetsen Crema Inox met een microfiberdoek. Zorg ervoor dat ze volledig droog zijn en zet ze dan opnieuw en op de juiste manier op de juiste plaats (zie hoofdstuk "5. 6. 2. 4 De vonkonststekers en de thermokoppels Voor een goede werking van de vonkontstekers en de thermokoppels moeten deze steeds rein gehouden worden. Controleer ze regelmatig, en reinig ze indien nodig met een vochtige doek. [. . . ] Controleer of de druktoevoer de waarden respecteert die worden aangeduid in de tabel in de paragraaf "3. 2 Tabellen met eigenschappen van branders en straalpijpen". 9. 2 Ventilatie van de ruimte Het toestel mag enkel in permanent geventileerde ruimten worden geïnstalleerd, zoals voorzien wordt door de van kracht zijnde normen. In de ruimte waar het toestel geïnstalleerd is, moet een voldoende luchttoevoer aanwezig zijn die nodig is voor de regelmatige gasverbranding en de luchtverversing van de ruimte zelf. De luchtinlaatopeningen, die beschermd worden door roosters, moeten afmetingen conform de van kracht zijnde normen hebben, en moeten zodanig geplaatst zijn dat ze niet, ook niet gedeeeltelijk, verstopt worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG P755AN1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG P755AN1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag