Gebruiksaanwijzing SMEG NZL950A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG NZL950A. Wij hopen dat dit SMEG NZL950A handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG NZL950A te teleladen.


SMEG NZL950A : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1846 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG NZL950A (1831 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG NZL950A

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HET APPARAAT MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL MET INACHTNEMING VAN DE GELDENDE NORMEN. DIT APPARAAT IS BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN VOLDOET AAN DE GELDENDE NORMEN DIE OP DIT MOMENT VAN KRACHT ZIJN. HET APPARAAT IS GEBOUWD OM DE VOLGENDE FUNCTIE TE VERVULLEN: BEREIDING EN OPWARMEN VAN VOEDSEL; IEDER ANDERSOORTIGE GEBRUIK DIENT ALS ONEIGENLIJK GEBRUIK TE WORDEN BESCHOUWD. DE FABRIKANT WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ANDER GEBRUIK DAN IS AANGEGEVEN, AF. [. . . ] Om de duur van de kooktijd in te stellen moet u als volgt te werk gaan: Houd toets 1 tot 2 seconden lang ingedrukt; de wijzer zal op 12 uur gaan staan (Fig. iedere druk op toets voegt 1 minuut toe aan de duur van de kooktijd en om de 12 minuten zal een nieuw intern segment oplichten (in figuur 2 wordt een duur van 1 uur afgebeeld). Zodra de gewenste duur is bereikt zal, circa 6 - - - of seconden na de laatste druk op de toetsen , het koken starten . Als het koken eenmaal is gestart verschijnen op de display de juiste tijd, weergegeven met 2 ononderbroken brandende segmenten, en de voor het koken resterende minuten, weergegeven met knipperende segmenten (ieder knipperend segment verwijst naar 12 minuten resterende kooktijd). Als het eind van de kooktijd is bereikt zal de timer de warmte-elementen van de oven uitschakelen, zal het geluidssignaal afgaan en zullen de cijfers op de display gaan knipperen. U kunt ook de duur annuleren door het ingestelde programma te resetten. namelijk 1 of 2 seconden lang ingedrukt Als u de middelste toets houdt, wordt de ingestelde duur geannuleerd en moet u de oven met de hand uitschakelen. Begin van het koken: u kunt, naast de duur van de kooktijd, ook het starttijdstip van het koken instellen (met een uitstel van maximaal 12 uur ten opzichte van de juiste tijd). Om het begin- of eindtijdstip van de kooktijd in te stellen moet u als volgt te werk gaan: 82 Instructies Voor de Gebruiker Stel de duur van de kooktijd in, zoals beschreven in de voorgaande paragraaf. Binnen 6/7 seconden vanaf de laatste druk op de toetsen of moet u toets opnieuw indrukken om het begintijdstip van het koken in te stellen. Op de display zal de juiste tijd verschijnen waarop de interne segmenten, die verwijzen naar het eind van de kooktijd verlicht zullen zijn. Met behulp van de toetsen en kunt u het begintijdstip van het koken instellen. Als de oven toevallig uitgaat, de bedieningsknop sluiten en de ontsteking opnieuw proberen, na minstens 1 minuut te hebben gewacht. 6. 3 Diameter van de pannen BRANDERS Ø min. (in cm) 12-14 16-20 18-26 20-26 speciale ovale vispannen 1 2 3 4 5 Hulpbrander Halfsnelle Snel Zeer snel Viszone 85 Instructies Voor de Gebruiker 7. GEBRUIK VAN DE OVEN Vergewis u er voor het gebruik van de oven van dat de analoge programmeur het symbool laat zien (zie paragraaf "5. 2. 5 Handmatige bereiding"). Na een stroomuitval of bij de ingebruikneming van de met een analoge digitale timer uitgeruste modellen moet u de middelste toets 1 / 2 sec. lang ingedrukt houden om de oven voor het koken klaar te maken. 7. 1 Verwittigingen en algemene raadgevingen Wanneer men de oven voor de eerste keer gebruikt, is het aangeraden de oven te verwarmen op zijn maximum temperatuur (250°C) gedurende voldoende tijd om eventuele olieachtige fabricatieresten te verbranden die een onaangename geur aan de gerechten zouden kunnen geven. Op het model met elektronische programmeur knippert het display na aan. Zie voor de instelling paragraaf een stroomuitval, en geeft "5. 2 Elektronische programmeur ". Teneinde te voorkomen dat de eventuele damp binnen in de oven last veroorzaakt, de ovendeur in twee ogenblikken openen: de deur half open houden (ongeveer 5 cm. ) gedurende 4-5 seconden, en ze daarna volledig openen. Indien het nodig is de gerechten tijdens het koken te behandelen, moet men de ovendeur zo kort mogelijk open laten teneinde te vermijden dat de temperatuur binnen in de oven afkoelt zodanig dat een goede afloop van het koken risico loopt. 7. 2 Ovenverlichting Wordt ingeschakeld door de functiekeuzeschakelaar op een willekeurige stand te zetten. 7. 3 Opbergruimte Aan de onderzijde van het fornuis vindt u, onder de oven, de opberglade. Om het reinigen te vereenvoudigen, kunt u de opberglade volledig onder de oven uittrekken. Trek hem er helemaal uit en til hem bij de voorkant naar boven (net als bij een gewone lade). [. . . ] Eventuele droge resten moeten worden verwijderd met een houten prikker of een naald. Om de oven in goede staat te houden, moet hij regelmatig worden schoongemaakt, nadat hij is afgekoeld. Verwijder de zijgeleiders door de ringmoer A los te schroeven en hem uit de opening aan de achterkant B te halen. 10. 3 Reiniging van de oven (zonder zelfreinigende panelen) · · GEBRUIK GEEN STOOMSTRAAL OM DE BINNENKANT VAN DE OVEN MEE TE REINIGEN Maak de ovenroosters en de geleiders aan de zijkanten schoon met warm water en niet-schurende reinigingsmiddelen, neem hen af en maak hen droog. 95 Instructies Voor de Gebruiker maak de binnenwanden van de oven schoon met een zachte doek die vochtig gemaakt is in een ammoniakoplossing, neem hen af en maak hen droog. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG NZL950A

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG NZL950A zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag