Gebruiksaanwijzing SMEG NZ634GW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG NZ634GW. Wij hopen dat dit SMEG NZ634GW handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG NZ634GW te teleladen.


SMEG NZ634GW : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2503 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG NZ634GW (2217 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG NZ634GW

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] HET APPARAAT MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL MET INACHTNEMING VAN DE GELDENDE NORMEN. DIT APPARAAT IS BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK EN VOLDOET AAN DE GELDENDE NORMEN DIE OP DIT MOMENT VAN KRACHT ZIJN. HET APPARAAT IS GEBOUWD OM DE VOLGENDE FUNCTIE TE VERVULLEN: BEREIDING EN OPWARMEN VAN VOEDSEL; IEDER ANDERSOORTIGE GEBRUIK DIENT ALS ONEIGENLIJK GEBRUIK TE WORDEN BESCHOUWD. DE FABRIKANT WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ANDER GEBRUIK DAN IS AANGEGEVEN, AF. [. . . ] 84 Instructies Voor de Gebruiker 5. 2. 2 Kookwekker Deze functie zal het koken niet onderbreken maar uitsluitend het geluidssignaal doen afgaan. Als u toets indrukt zal de display worden verlicht en eruit zien als in fig. 1; of U moet binnen 6/7 seconden de toetsen indrukken om de timer van de kookwekker in te stellen. Bij elke druk zal 1 extern 1 segment dat 1 kookminuut weergeeft oplichten of uitgaan. 6/7 Minuten na de laatste druk zal het aftellen beginnen, na voltooiing waarvan het geluidssignaal zal afgaan. Tijdens het aftellen kunt u de juiste tijd in te weergeven door 1 maal toets drukken. Na voltooiing van het aftellen moet u de oven met de hand uitschakelen door de thermostaat en de functieschakelaar op 0 te zetten. 85 Instructies Voor de Gebruiker 5. 2. 3 Programmering Duur van de kooktijd: met de 2° drukknop kunt u de duur van de kooktijd instellen. Alvorens deze in te stellen moet u de thermostaat op de voor het koken gewenste temperatuur en de functiekeuzeknop in een willekeurige stand zetten. Om de duur van de kooktijd in te stellen moet u als volgt te werk gaan: Houd toets 1 tot 2 seconden lang ingedrukt; de wijzer zal op 12 uur gaan staan (Fig. iedere druk op toets voegt 1 minuut toe aan de duur van de kooktijd en om de 12 minuten zal een nieuw 1 intern segment oplichten (in figuur 2 wordt een duur van 1 uur afgebeeld). Zodra de gewenste duur is bereikt zal, circa 6 seconden na de laatste druk op de toetsen of , het koken starten . Het is voldoende de knop in te drukken en op het symbool van de grootste vlam te draaien, totdat de brander aangestoken is. Houd de knop ongeveer 2 seconden ingedrukt om de vlam brandend te houden en om de veiligheidsvoorziening te activeren. Het kan gebeuren dat de brander uitgaat op het moment dat u de knop loslaat. In dat geval moet de handeling worden herhaald en de knop langer ingedrukt gehouden worden. Als de branders per ongeluk uitgaan, blokkeert de veiligheidsvoorziening na ongeveer 20 seconden de gastoevoer, ook als de kraan open staat. 88 Instructies Voor de Gebruiker 6. 2 Praktische wenken voor het gebruik van de branders van de plaat Voor een beter rendement van de branders en een minimaal gasverbruik: gebruik pannen met een deksel, met de juiste afmetingen in verhouding tot de brander, om te vermijden dat de vlam de zijkanten raakt (zie paragraaf "6. 3 Diameter van de pannen"). Verklein de vlam op het moment van koken zoveel als nodig is om te voorkomen dat de vloeistof overkookt. Om tijdens de bereiding verbrandingen of beschadiging van de plaat te vermijden, moeten alle pannen en schalen binnen de omtrek van de kookplaat worden geplaatst. Let bij het gebruik van olie of vet zeer goed op, want deze kunnen vlam vatten als zij oververhit raken. Als de oven toevallig uitgaat, de bedieningsknop sluiten en de ontsteking opnieuw proberen, na minstens 1 minuut te hebben gewacht. 6. 3 Diameter van de pannen BRANDERS 1 2 3 4 5 Hulpbrander Halfsnelle Snel Zeer snel Zeer snel Ø min. (in cm) 12-14 16-20 18-24 20-24 20-26 89 Instructies Voor de Gebruiker 7. GEBRUIK VAN DE OVENS 7. 1 Verwittigingen en algemene raadgevingen Wanneer men de oven voor de eerste keer gebruikt , is het aangeraden de oven te verwarmen op zijn maximum temperatuur (250°C) gedurende voldoende tijd om eventuele olieachtige fabricatieresten te verbranden die een onaangename geur aan de gerechten zouden kunnen geven. [. . . ] Nauwkeurig afnemen en drogen met een zachte doek of een zeem van damhertenleer. Als deze substanties te lang opdrogen in de oven zouden ze de emailbekleding van de binnenkant van de oven kunnen beschadigen. 10. 2 Reiniging van de onderdelen van de kookplaat 10. 2. 1 De roosters Verwijder de roosters (eerst het middelste rooster, daarna die aan de zijkanten). Maak hen schoon in lauw water met een niet-schurend reinigingsmiddel, en zorg ervoor dat alle afzettingen verwijderd worden. Plaats hen weer terug - eerst de roosters aan de zijkanten en vervolgens dat in het midden. 100 Instructies Voor de Gebruiker 10. 2. 2 De kapjes, vlamverdelerkransen en branders De kapjes en de vlamverdelerkransen kunnen worden weggehaald om hen gemakkelijk schoon te maken; was hen af met warm water en een niet-schurend reinigingsmiddel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG NZ634GW

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG NZ634GW zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag