Gebruiksaanwijzing SMEG MM181N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG MM181N. Wij hopen dat dit SMEG MM181N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG MM181N te teleladen.


SMEG MM181N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (224 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG MM181N (222 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG MM181N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Instructions for Use Microwave Bedienungsanweisung Mikrowelle Instructions d'Utilisation Micro-ondes Gebruiksaanwijzing Magnetronoven NEDERLANDS Geachte gebruiker/ster U heeft zojuist een magnetronoven van ons merk gekocht, wij willen u hiervoor bedanken. Wij zijn ervan overtuigd dat dit complete, moderne, functionele, praktische uit eersteklas materialen vervaardigde apparaat, aan al uw wensen tegemoet zal komen. Wij verzoeken u de onderstaande gebruiksaanwijzingen van deze handleiding en de bijgeleverde brochure aandachtig door te lezen, waardoor u optimaal gebruik zult kunnen maken van dit apparaat. BELANGRIJK Om gebruik te kunnen maken van onze GARANTIE, is het absoluut noodzakelijk dat u het betalingsbewijs van het apparaat kunt overleggen tezamen met het "Garantiebewijs", met daarop de datum van aankoop en de stempel van de verkoper. [. . . ] Voor de modellen die niet voorzien zijn van deze knop hoeft men alleen maar aan de deur te trekken. Stel de functie en de gewenste kooktijd in volgens de aanwijzingen uit de volgende hoofdstukken. De oven begint te werken. Grill functie Zet de functieschakelaar (3) in de stand K. De oven is voorzien van een temperatuurbegrenzer die elektrische weerstanden controleert, en die aan- of uitzet teneinde de temperatuur binnen bepaalde grenzen te houden. Er wordt aangeraden om het rooster te gebruiken om het voedsel dichter bij de grill te brengen, waardoor dat beter gekookt wordt. Funtie Magnetron + Grill Zet de functieschakelaar (3) in de stand die overeenkomt met het gewenste vermogen dat aangegeven staat in de onderstaande tabel. Stand F G H I J Vermogen 5 4 3 2 1 Magnetron functie Zet de Keuzeschakelaar op (3) in de stand die overeenkomt met het gewenste vermogen die aangegeven staat in de onderstaande tabel. Stand A B C D E Vermogen Maximum Gemiddeld Minimum Ontdooien Warm houden Opm: De waarde van de verschillende vermogensniveaus staat in brochure vermeld. Opm: De waarde van de verschillende vermogensniveaus staat in brochure vermeld. 42 Kooktijden U kunt de gewenste kooktijd instellen met de Tijdschakelaar (5). Voor tijden tot 2 minuten moet u de Tijdschakelaar op een hogere stand zetten en daarna teruggaan naar de gewenste tijd. Wanneer de Tijdschakelaar niet op 0 staat moet het licht van de oven aanstaan. Wanneer de ingestelde kooktijd van de oven aflgelopen is hoort u een geluidssignaal, en wordt de oven uitgeschakeld. Ondertussen kunt U: Het voedsel roeren of omdraaien om de verwarming ervan gelijkmatiger te laten verlopen; Het Vermogen veranderen Keuzeschakelaar Vermogen (4); met de - Een andere functie kiezen door de Functieschakelaar (3) in een andere stand te zetten; De resterende kooktijd veranderen door de Tijdschakelaar te verzetten. - Doe nu de deur weer dicht en druk op de Startknop (6) van alle modellen die van die knop voorzien zijn. BELANGRIJK: Wanneer u de oven niet meer gebruikt zet dan de Tijdschakelaar (5) op 0. Wanneer u dat niet doet begint de oven te werken zodra u de deur dicht doet. Om de de oven uit te zetten voordat de geprogrammeerde tijd verstreken is, moe u de Tijdschakelaar (5) op 0 zetten en de deur openen. Terwijl de oven werkt kunt u zowel de tijd als het vermogen veranderen met de bijbehorende keuzeschakelaar. Wanneer de oven functioneert. . . Kan de deur van de oven te allen tijde geopend worden. In dat geval gebeurt het volgende: DE MAGNETRON ZAL ZICHZELF ONMIDDELLIJK UITSCHAKELEN; de grill schakelt zichzelf uit, toch blijft de oven warm; de Tijdschakelaar slaat automatisch af en geeft de resterende kooktijd aan. 43 Tips voor een Correct gebruik van de Oven Magnetron Alvorens een schaal te gebruiken moet u controleren of die geschikt is voor de Magnetron (ZIE TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN SCHALEN). Breng altijd een opening aan in de buitenkant van het voedsel alvorens die te koken. Wanneer u vloeistoffen verwarmt plaats die dan in een wijde schaal om de verdamping te bevorderen. Hoe meer voedsel u bereidt, des te meer tijd u nodig zult hebben om die te koken. Hoe lager de temperatuur van het voedsel is, des te meer tijd u nodig zult hebben om die te koken. Een goede verdeling van het voedsel over de bodem van de oven leidt tot een gelijkmatigere verwarming. Wanneer u het stevigere voedsel aan de buitenkant plaatst en het lichtere aan de binnenkant, kunt u tegelijkertijd verschillende soorten voedsel bereiden. Het voedsel moet uit de verpakking van aluminiumfolie gehaald worden en in servies gestopt worden dat geschikt is voor magnetron. [. . . ] Wanneer u een storing vaststelt dient u, alvorens contact op te nemen met de T. D. , na te gaan of: 1. De stekker in het stopcontact zit, en of de oven stroom ontvangt (sluit een ander huishoudelijk apparaat aan op hetzelfde stopcontact en controleer of die het doet). Wanneer de lamp van de oven oplicht maar het voedsel niet warm wordt, controleer dan of de deur goed gesloten is (indien de deur niet goed gesloten is worden er geen microgolven geproduceerd). Vervangen van de lamp Bij sommige modellen kan de lamp door de gebruiker vervangen, hiervoor is er aan de linkerkant van de oven een klep aangebracht. BELANGRIJK: Bij alle modellen die geen klep hebben om de lamp te kunnen vervangen, moet deze handeling worden verricht door de Technische Dienst, aangezien hier speciaal gereedschap voor nodig is. Vervanging van de voedingskabel Wanneer de voedingskabel beschadigd is moet die vervangen worden door de fabrikant, de dealer of een erkende specialist van de Technische Dienst aangezien hier speciaal gereedschap voor nodig is. 48 TEXTO "17A "(4-02) ES DE ¡Atención! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG MM181N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG MM181N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag