Gebruiksaanwijzing SMEG MM180B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG MM180B. Wij hopen dat dit SMEG MM180B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG MM180B te teleladen.


SMEG MM180B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (128 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG MM180B (128 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG MM180B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De oven is uitgerust met een slang met drie kabels, twee voor de eenfasestroom en een voor de aarde. De fabrikant en de verkoper stellen zich niet verantwoordelijk voor defecten of persoonlijke ongelukken, die veroorzaakt zijn doordat de instructies niet werden opgevolgd. MOET Belangrijke aanwijzingen LET OP: Wanneer de deur of de voegen van de deur beschadigd zijn mag de oven niet aangesloten worden totdat die door een bevoegde installateur is nagekeken, en de benodigde reparaties zijn uitgevoerd. LET OP: Het is gevaarlijk voor de gebruiker om reparaties of handelingen te verrrichten die leiden tot de vervanging van een afdekking of een beschermingslaag tegen microgolven. [. . . ] Stand A B C D E Vermogen Maximum Gemiddeld Minimum Ontdooien Warm houden Opm: De waarde van de verschillende vermogensniveaus staat in brochure vermeld. Opm: De waarde van de verschillende vermogensniveaus staat in brochure vermeld. 7 Kooktijden U kunt de gewenste kooktijd instellen met de Tijdschakelaar (5). Voor tijden tot 2 minuten moet u de Tijdschakelaar op een hogere stand zetten en daarna teruggaan naar de gewenste tijd. Wanneer de Tijdschakelaar niet op 0 staat moet het licht van de oven aanstaan. Wanneer de ingestelde kooktijd van de oven aflgelopen is hoort u een geluidssignaal, en wordt de oven uitgeschakeld. Ondertussen kunt U: - Het voedsel roeren of omdraaien om de verwarming ervan gelijkmatiger te laten verlopen; - Het Vermogen veranderen met de Keuzeschakelaar Vermogen (4); - Een andere functie kiezen door de Functieschakelaar (3) in een andere stand te zetten; - De resterende kooktijd veranderen door de Tijdschakelaar te verzetten. Doe nu de deur weer dicht en druk op de Startknop (6) van alle modellen die van die knop voorzien zijn. BELANGRIJK: Wanneer u de oven niet meer gebruikt zet dan de Tijdschakelaar (5) op 0. Wanneer u dat niet doet begint de oven te werken zodra u de deur dicht doet. Om de de oven uit te zetten voordat de geprogrammeerde tijd verstreken is, moe u de Tijdschakelaar (5) op 0 zetten en de deur openen. Terwijl de oven werkt kunt u zowel de tijd als het vermogen veranderen met de bijbehorende keuzeschakelaar. Wanneer de oven functioneert. . . Kan de deur van de oven te allen tijde geopend worden. In dat geval gebeurt het volgende: - DE MAGNETRON ZAL ZICHZELF ONMIDDELLIJK UITSCHAKELEN; - de grill schakelt zichzelf uit, toch blijft de oven warm; - de Tijdschakelaar slaat automatisch af en geeft de resterende kooktijd aan. 8 Tips voor een Correct gebruik van de Oven Magnetron Alvorens een schaal te gebruiken moet u controleren of die geschikt is voor de Magnetron (ZIE TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN SCHALEN). Breng altijd een opening aan in de buitenkant van het voedsel alvorens die te koken. Wanneer u vloeistoffen verwarmt plaats die dan in een wijde schaal om de verdamping te bevorderen. Hoe meer voedsel u bereidt, des te meer tijd u nodig zult hebben om die te koken. Hoe lager de temperatuur van het voedsel is, des te meer tijd u nodig zult hebben om die te koken. Een goede verdeling van het voedsel over de bodem van de oven leidt tot een gelijkmatigere verwarming. Wanneer u het stevigere voedsel aan de buitenkant plaatst en het lichtere aan de binnenkant, kunt u tegelijkertijd verschillende soorten voedsel bereiden. Het voedsel moet voor het opdienen even rusten, dit verbetert de bereiding, aangezien de oven, nadat die uitgeschakeld is nog enkele seconden doorkookt. Door het voedsel te bedekken kunt u de kooktijd verkorten en het vocht vasthouden (het voedsel droogt niet uit). De deksels moeten van doorzichtig materiaal zijn, en er moet een kleine opening in aangebracht zijn om de stoom te laten ontsnappen. Als Grill (alleen voor modellen met grill) Het glas van de deur wordt zeer heet wanneer de Grill aanstaat. Om deze reden moet de oven zich minstens op 80 cm van de vloer bevinden, ZODAT DIE BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN BLIJFT. Wanneer de Grill aanstaat worden de wanden en de binnenkant van de oven heel erg heet. Om uw Grill zo optimaal mogelijk te benutten, moet u gebruik maken van het rooster dat bij het apparaat wordt geleverd. [. . . ] --------------------------------------------------------------- 2200 W · Potencia del grill. ------------------------------------------------------------------------- 1000 W · Potencia de salida microondas. ---------------------------------------------------------------- 750 W · Frecuencia de microondas. ---------------------------------------------------------------------- 2450 MHz · Dimensiones exteriores (An×Al×F). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG MM180B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG MM180B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag