Gebruiksaanwijzing SMEG MKI/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG MKI/1. Wij hopen dat dit SMEG MKI/1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG MKI/1 te teleladen.


SMEG MKI/1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (766 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG MKI/1 (1423 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG MKI/1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WIJ BEVELEN AAN OM DEZE HANDLEIDING EN ALLE ERIN OPGENOMEN AANWIJZINGEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN ALVORENS HET FORNUIS IN GEBRUIK TE NEMEN. DE INSTALLATIE MOET UITGEVOERD WORDEN DOOR GEKWALIFICEERD PERSONEEL EN DOOR DE VAN KRACHT ZIJNDE NORMEN TE RESPECTEREN. DIT TOESTEL IS BESTEMD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK, EN IS CONFORM DE EEG-RICHTLIJNEN DIE ACTUEEL VAN KRACHT ZIJN. HET TOESTEL WERD GEBOUWD VOOR DE VOLGENDE FUNCTIE: HET BEREIDEN EN VERWARMEN VAN VOEDSEL; ELK ANDER GEBRUIK DIENT ALS ONEIGENLIJK TE WORDEN BESCHOUWD. [. . . ] Wanneer u de toetsen voor de wijziging van de waarde of indrukt, verkrijgt u bij elke druk een toename of afname van één minuut. Druk één van de toetsen voor het wijzigen van de waarde in tot de juiste tijd verschijnt. 5 Seconden na de laatste keer indrukken, zal de klok gaan lopen vanaf de ingestelde tijd. 63 Aanwijzingen voor de gebruiker 3. 2. 2 Kookwekker Deze functie zal de bereiding niet onderbreken, maar enkel het geluidssignaal activeren. Wanneer u op de toets drukt, wordt het display verlicht zoals aangeduid wordt in afbeelding 1; Druk binnen 5 seconden op de toetsen of om de timer van de kookwekker in te stellen. Bij elke druk zal 1 extern segment oplichten of uitgaan, overeenkomstig 1 minuut van bereiding (in afbeelding 2 wordt 1 uur en 10 minuten weergegeven). 5 Seconden na de laatste druk op de toets zal het aftellen beginnen, en nadien zal het geluidssignaal afgaan. Tijdens het aftellen kan de juiste tijd weergegeven worden door 1 maal op de toets te drukken, en wanneer u hem opnieuw indrukt wordt teruggekeerd naar het kookwekkerdisplay. 1 2 Na het aftellen moet u de oven manueel uitschakelen door de thermostaat en de keuzeschakelaar van de functies op positie 0 te draaien. Het is niet mogelijk om een langere tijdsduur dan 4 uren in te stellen. 64 Aanwijzingen voor de gebruiker 3. 2. 3 Programmering gedrukt wordt, Duur van bereiding: wanneer op de tweede toets kan de duur van de bereiding ingesteld worden. Vóór het instellen, moet u de thermostaat op de voor de bereiding gewenste temperatuur draaien en de keuzeschakelaar voor de functies in een willekeurige positie plaatsen. Om de duur van de bereiding in te stellen, moet u als volgt te werk gaan: Druk op de toets ; de wijzer zal zich op positie 12 plaatsen en het symbool zal knipperen (Afb. Zorg dat kinderen er niet hun handen op leggen. 4. 2 Tabel met richtlijnen voor de bereiding In de volgende tabel zijn de standen van de bedieningsknoppen van de kookplaat vermeld, die het type voedsel dat bereid moet worden aangeven. De waarden kunnen variëren op grond van de hoeveelheid voedsel en van de smaak van de consument. STAND KNOP 1 2-3 TYPE VOEDSEL OM BOTER, CHOCOLADE EN DERGELIJKE TE SMELTEN. OM VOEDSEL TE VERWARMEN, KLEINE HOEVEELHEDEN WATER AAN DE KOOK TE HOUDEN, OM SAUZEN MET EIDOOIERS OF BOTER TE KLOPPEN. OM VASTE EN VLOEIBARE VOEDINGSMIDDELEN TE VERWARMEN, WATER AAN DE KOOK TE HOUDEN, DIEPVRIESPRODUCTEN TE ONTDOOIEN, VOOR OMELETTEN VAN 2-3 EIEREN, GERECHTEN FRUIT EN GROENTE, VERSCHILLENDE BEREIDINGEN. STOVEN VAN VLEES, VIS, GROENTEN, GERECHTEN MET MEER OF MINDER WATER, BEREIDING VAN JAM ENZ. GEBRADEN VLEES OF VIS, BIEFSTUK, LEVER, GESTOOFD VLEES EN VIS, EIEREN, ENZ. FRITUREN VAN AARDAPPELEN ENZ. , SNEL AAN DE KOOK BRENGEN VAN WATER. 4-5 6 7-8 9 68 Aanwijzingen voor de gebruiker 5. GEBRUIK VAN DE OVEN 5. 1 Algemene waarschuwingen en advies Wanneer de oven voor het eerst wordt gebruikt, wordt aangeraden om op te warmen tot de maximum temperatuur (250°C), en dit lang genoeg zodat eventuele oliehoudende productieresten verbrand worden die aan het voedsel een onaangename geur zouden kunnen verlenen. Bij de eerste inwerkingstelling of na een stroomonderbreking moet u 1 - 2 seconden lang de centrale toets ingedrukt houden om de oven klaar te maken voor het koken. Voor de regeling verwijzen wij naar paragraaf "5. 2 Analoge elektronische klok". Bedek tijdens de bereiding de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of dergelijk, en plaats hierop geen pannen of ovenschalen om beschadiging aan het email te vermijden. [. . . ] Als er na het gebruik van de kookplaat verbrande resten achterblijven, dienen deze te worden verwijderd met het bijgeleverde schrapertje. Als het schrapertje constant gebruikt wordt, wordt het gebruik van chemische producten voor de dagelijkse reiniging van de plaat aanzienlijk teruggebracht. producten in poedervorm, ovensprays, vlekkenmiddelen en metalen sponsjes). 8. 2 Reiniging van het roestvrij staal 8. 2. 1 Gewone dagelijkse reiniging Gebruik voor het schoonmaken en conserveren van de roestvrij stalen oppervlakken altijd specifieke producten die geen schurende of zure stoffen op chloorbasis bevatten. Gebruikswijze: giet het product op een vochtige doek en maak hiermee het oppervlak schoon, nauwkeurig afnemen en drogen met een zachte doek of een zeem van damhertenleer. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG MKI/1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG MKI/1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag