Gebruiksaanwijzing SMEG ME200B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG ME200B. Wij hopen dat dit SMEG ME200B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG ME200B te teleladen.


SMEG ME200B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (244 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG ME200B (247 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG ME200B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Instructions for Use Microwave Bedienungsanweisung Mikrowelle Instructions d'Utilisation Micro-ondes Gebruiksaanwijzing Magnetronoven NEDERLANDS Geachte gebruiker/ster U heeft zojuist een magnetronoven van ons merk gekocht, wij willen u hiervoor bedanken. Wij zijn ervan overtuigd dat dit complete, moderne, functionele, praktische uit eersteklas materialen vervaardigde apparaat, aan al uw wensen tegemoet zal komen. Wij verzoeken u de onderstaande gebruiksaanwijzingen van deze handleiding en de bijgeleverde brochure aandachtig door te lezen, waardoor u optimaal gebruik zult kunnen maken van dit apparaat. BELANGRIJK Om gebruik te kunnen maken van onze GARANTIE, is het absoluut noodzakelijk dat u het betalingsbewijs van het apparaat kunt overleggen tezamen met het "Garantiebewijs", met daarop de datum van aankoop en de stempel van de verkoper. [. . . ] Snij de kip in stukken (400 a 500 g) en plaats die in een warmtebestendige schaal op het draaiplateau. Voeg aan de kip olie, kruiden en alle ingrediënten die u noodzakelijk acht, toe. De totale kooktijd van 30 minuten is onderverdeeld in 4 periodes van 7, 5 minuten. Bij het beëindigen van de eerste 3 periodes zal de oven zichzelf uitschakelen en een korte piep laten horen. Draai dan de stukken kip om en druk op START (6) om het kookproces voort te zetten. Na afloop van het koken is er een wachttijd waarbij de oven zal blijven werken en de indicator speciale functie KIP zal knipperen. Scherm (1) 30:00 Programmeren van de Magnetronoven De normale Functies (Magnetron, Grill, Magnetron + Grill, Ontdooien: gewicht en Ontdooien: tijd) kunnen tegelijkertijd geprogrammeerd worden tot een maximum van 3 elkaar opvolgende functies. Een voorbeeld, om 800 g vlees op gewicht te ontdooien dat daarna 10 minuten in de Magnetron op te warmen op stand 4 en uiteindelijk de functie Magnetron + Grill 8 minuten te laten werken op stand 3, moet u als volgt te werk gaan. Voer het soort voedsel in (vlees = 1), door op de toetsen ­ (5) e + (12) te drukken. Voer het gewicht van het voedsel in (0, 8 kg) door de DRAAIKNOP (14) te draaien. Druk op KLOK/TIMER (7) om de timer van de volgende functie te laten oplichten. Programmeer de kooktijd (10 minuten), door de DRAAIKNOP (14) te draaien. Druk op de toets ­ (5) om de stand van het vermogen op 4 in te stellen. Druk 2 maal op toets ­ (5) om het vermogen van de magnetron op 3 te zetten. De oven begint te werken. Scherm (1) P 04 8:00 P 03 Tijdens het koken . . . Kan de deur van de oven te allen tijde geopend worden, in dit geval: - WORDT DE PRODUKTIE VAN MICROGOLVEN ONDMIDDELLIJK ONDERBROKEN: - zal de Grill uitgeschakeld worden, waarbij de oven heel heet blijft; - zal de Timer automatisch stoppen, en de resterende kooktijd aangeven. U kunt daarom, wanneer u dat wenst: - Het voedsel roeren of schudden, om een gelijkmatig kookproces te bevorderen; - het vermogen van de oven veranderen door op de toetsen ­ (5) o + (12) te drukken; - Een andere functie kiezen, door te drukken op de Funtietoetsen (2, 3, 4, 8, 9, 10, 11); - De resterende kooktijd veranderen, door aan de DRAAIKNOP (14) te draaien. De oven begint weer te werken. Het koken onderbreken. Om de werking van de oven te onderbreken voordat de geprogrammeerde tijd verstreken is kunt u op STOP drukken of de deur openen. Wanneer u de opwarming van het voedsel niet wenst voort te zetten, sluit dan de deur en druk nogmaals op STOP. De oven laat nu een korte piep horen en op het Scherm (1) verschijnt de Klok. Wanneer de oven zichzelf uitschakelt maakt het drie geluidssignalen en op het Scherm (1) verschijnt het woord "End". De geluidssignalen worden om de 30 seconden herhaalt totdat de duer van de oven geopend wordt en er op STOP (13) wordt gedrukt. 67 Tips voor een Correct gebruik van de Oven Magnetron Alvorens een schaal te gebruiken moet u controleren of die geschikt is voor de Magnetron (ZIE TIPS VOOR HET GEBRUIK VAN SCHALEN). Breng altijd een opening aan in de buitenkant van het voedsel alvorens die te koken. [. . . ] Wanneer u een storing vaststelt dient u, alvorens contact op te nemen met de T. D. , na te gaan of: 1. De stekker in het stopcontact zit, en of de oven stroom ontvangt (sluit een ander huishoudelijk apparaat aan op hetzelfde stopcontact en controleer of die het doet). Wanneer de lamp van de oven oplicht maar het voedsel niet warm wordt, controleer dan of de deur goed gesloten is (indien de deur niet goed gesloten is worden er geen microgolven geproduceerd). Vervanging van de voedingskabel Wanneer de voedingskabel beschadigd is moet die vervangen worden door de fabrikant, de dealer of een erkende specialist van de Technische Dienst aangezien hier speciaal gereedschap voor nodig is. 73 TEXTO "17C " SMEG S. VIA CIRCONVALLAZIONE NORD, 36 42016 GUASTALLA RE ITALIA Tel. : +39 0522 837 777 Fax: +39 0522 838 384 183811 ES DE ¡Atención! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG ME200B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG ME200B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag