Gebruiksaanwijzing SMEG LVSU129B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG LVSU129B. Wij hopen dat dit SMEG LVSU129B handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG LVSU129B te teleladen.


SMEG LVSU129B : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1130 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG LVSU129B (1105 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG LVSU129B

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSAANWIJZING LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER Inhoudsopgave 1. 6. Aanwijzingen voor veiligheid en gebruik ______________________ 2 Installatie en inbedrijfstelling _______________________________ 5 Beschrijving van het bedieningspaneel _______________________ 9 Gebruiksinstructies _____________________________________ 22 Schoonmak en onderhoud________________________________ 34 Oplossingen voor storingen in de werking____________________ 38 Wij wensen u van harte te bedanken voor uw keuze voor dit product van ons. Wij bevelen aan om alle instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen om op de hoogte te zijn van de meest geschikte voorwaarden voor een correct en veilig gebruik van uw vaatwasser. De volgorde van de afzonderlijke paragrafen is erop gebaseerd dat u stap voor stap alle functies van het apparaat leert kennen, de teksten zijn gemakkelijk te begrijpen en worden geïllustreerd met gedetailleerde afbeeldingen. [. . . ] Maakt een bezuinig op het elektriciteitsverbruik mogelijk en beperkt de duur van het programma. De vaat moet over beide korven verspreid worden geplaatst en u moet minder afwasmiddel in het in het wasmiddelbakje doen dan voor een volle belading. UITSTEL VAN HET PROGRAMMA Met de drukknop UITSTEL PROGRAMMA kunt u de start van het wasprogramma met 3, 6, 9 of 12 uur uitstellen. Dit wordt aangegeven door de controlelampjes UITSTEL PROGRAMMA/FASEN PROGRAMMA (5). Met deze functie kunt u de vaatwasser gedurende de gewenste tijdspanne laten draaien. Nadat u het uitstel heeft geselecteerd moet u het programma starten (controlelampjes optie en programma branden). De vaatwasser zal een voorwas uitvoeren, op het eind waarvan de eerder ingestelde "uitstel van het programma" in werking treedt (het controlelampje van de resterende tijd tot aan het begin van het programma en controlelampje ter indicatie van het ingestelde programma, zullen knipperen). N. B. : U kunt de geprogrammeerde start niet selecteren indien het programma reeds is gestart. Resterende tijd tot start uitgesteld programma: wanneer de optie is geactiveerd kunt u zien hoeveel tijd nog ontbreekt tot het starten van de wascyclus. · druk de knop START/PAUZE (3) in, het controlelampje van de eerste fase (5) gaat branden terwijl het controlelampje van het programma knippert (beep ter bevestiging). · Druk de knop UITSTEL PROGRAMMA in, het knipperen van één van de controlelampjes UITSTEL PROGRAMMA (5) geeft aan of er nog minder dan 3, 6, 9, 12 uur ontbreken tot het starten van de vaatwasser. 20 Instructies Voor de Gebruiker OM ENERGIE TE BESPAREN!EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU · · · · · Probeer om de vaatwasser altijd volledig gevuld te gebruiken. Sluit, indien mogelijk, de vaatwasser aan op een warmwaterleiding tot 60°C. OM HET AFWASMIDDELVERBRUIK TE BEPERKEN!EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU De in de afwasmiddelen voor vaatwassers aanwezige fosfaten vormen een probleem voor het milieu. Om een overmatig afwasmiddel- en stroomverbruik te voorkomen, raden wij aan om: · de delicate vaat te scheiden van vaat die beter bestand is tegen agressieve afwasmiddelen en hoge temperaturen; · het afwasmiddel niet rechtstreeks op de vaat te gieten. VERWIJDEREN VAN DE VAAT Na beëindiging van het wasprogramma moet u tenminste 20 minuten wachten alvorens de vaat er uit te halen, om hem te laten afkoelen. Om te voorkomen dat eventuele in de bovenste korf achtergebleven waterdruppels op de nog in de onderste korf achtergebleven vaat vallen, wordt het aangeraden om eerst de onderste korf en daarna pas de bovenste korf leeg te halen. 21 Instructies Voor de Gebruiker 4. Gebruiksinstructies Na de vaatwasser op correcte wijze te hebben geïnstalleerd zijn de volgende handelingen noodzakelijk om hem te kunnen gebruiken: · · · Regeling van de ontharder; Vullen met het regeneratiezout; Vullen met glansspoelmiddel en afwasmiddel. 4. 1 Gebruik van de waterontharder De hoeveelheid kalk in het water (hardheidsgraad van het water) is verantwoordelijk voor de witte vlekken op de opgedroogde vaat, die, na verloop van tijd mat zullen worden. De vaatwasser is uitgerust met een automatische ontharder die met gebruikmaking van hiervoor specifiek bestemd regeneratiezout, de hardheids-elementen uit het water onttrekt. De vaatwasser is in de fabriek afgesteld op een hardheidsgraad van 3 (gemiddelde hardheid 41-60°dF ­ 24-31°dH). ZOUT Bij gebruik van gemiddeld hard water zal het zout na ongeveer 20 wasbeurten moeten worden bijgevuld. Het reservoir van de ontharder heeft een capaciteit van ongeveer 1, 7 Kg grof zout. Na de onderste korf te hebben verwijderd moet u de dop van het reservoir linksom losdraaien en het zout met behulp van de met de vaatwasser geleverde trechter toevoegen. Alvorens de dop weer vast te draaien moet u eventuele zoutresten bij de opening verwijderen. [. . . ] Veiligheidsniveau Het systeem dat het waterpeil in de vaatwasser beperkt is in werking getreden. Schakel de vaatwasser weer in, programmeer hem weer en start de wascyclus. Wanneer het probleem aanhoudt moet u zich wenden tot de technische dienst van de klantenservice. Afwijking tijdens het opwarmen van het water Het water wordt niet of op abnormale wijze opgewarmd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG LVSU129B

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG LVSU129B zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag