Gebruiksaanwijzing SMEG LSTA126

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG LSTA126. Wij hopen dat dit SMEG LSTA126 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG LSTA126 te teleladen.


SMEG LSTA126 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3515 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG LSTA126 (3482 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG LSTA126

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WASDROGER MÁQUINA DE LAVAR E SECAR ROUPA KOMBINERAD TVÄTTMASKIN & TORKTUMLARE - GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING NL PT SV RU NL Inhoudsopgave 1. Aanwijzingen bij storingen en defecten 2 5 8 9 15 17 20 Dit apparaat is voorzien van een merkteken in de zin van de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). In deze richtlijn worden de voor het gehele territorium van de Europese Unie geldende normen vastgelegd voor het inzamelen en recyclen van afgedankte apparaten. Het op de apparatuur aangebrachte symbool van de doorkruiste afvalbak zal erop wijzen dat het product op het eind van diens levensduur gescheiden van ander afval moet worden ingezameld. [. . . ] Giet de vereiste dosering vloeibaar wasmiddel in de bijgevoegde doseerder en leg die in de trommel; u kunt ook het wasvakje in de wasmiddellade gebruiken met gebruik van het speciale lipje. De rode schaalverdeling op het lipje dient als hulp bij de dosering van het vloeibare wasmiddel. Let op!· Alleen voor de hoofdwas, oftewel in alle programma's zonder voorwas kunnen vloeibare wasmiddelen worden gebruikt met de door de fabrikant voorziene dosering. 4. 8 ONTKALKERS Ontkalkers kunnen zowel in de voorwas als in de hoofdwasvakjes worden gedaan, volgens de aanwijzingen van de fabrikanten. Doe eerst het wasmiddel in de vakjes en voeg daarna pas de ontkalker toe. 4. 9 PROGRAMMA'S EN FUNCTIES Voor de keuze van de programma's op grond van het type textiel moet u de bij deze gebruiksaanwijzing geleverde "Programmatabel" raadplegen. 4. 10 INSCHAKELING VAN DE MACHINE EN KEUZE VAN HET WASPROGRAMMA Voor het inschakelen van de machine en de keuze van de programma's gaat u als volgt te werk: 1. Op de display wordt afwisselend de resterende tijd en het maximaal aanbevolen gewicht van het geselecteerde programma weergegeven. Afhankelijk van hetgeen weergegeven zullen de betreffende symbolen op de display verschijnen. U kunt de aanvangsinstellingen wijzigen met de drukknop onder de lijst van centrifugeersnelheden. De centrifugeersnelheid gelijk aan , duidt op een uitschakeling van de centrifuge met een stop met een volle kuip. Wanneer u deze waarde instelt zal de machine de eindcentrifuge overslaan en het wasprogramma beëindigen terwijl er nog water in de kuip staat. 3. centrifugeersnelheid. 11 NL 4. 11 OPTIES SELECTEREN EN BEVESTIGEN Opties Opties selecteren 1. Opties bevestigen Start Pauze 2. 3. 4. Met de Selectie drukknop kunt u achtereenvolgend de volgende opties selecteren (van boven naar beneden): Voorwas: toevoeging van een fase voorafgaand aan het wassen, met een duur van circa 20 minuten en bij een temperatuur van 35°C. temperatuur wordt 60°C en de wasfase wordt verlengd om de doeltreffendheid van de enzymen in de wasmiddelen te verhogen. Minder strijken: maakt het mogelijk om op het eind van de wasbeurt minder verkreukelde kleding te hebben die gemakkelijker gestreken kan worden. Water plus: Verhoogt de tijdens het wassen en het spoelen gebruikte hoeveelheid water. Als alternatief Extra spoelbeurt: met deze optie wordt aan het geselecteerde programma een extra spoelbeurt toegevoegd Flexi Time: maakt een kortere duur van de wascyclus mogelijk. Het symbool is volledig verlicht met de aanvangsduur voor het geselecteerde programma. Wanneer u deze optie selecteert kunt u de duur verder verkorten tot een gemiddeld niveau, een minimumniveau en terugkeren naar de aanvangsduur door meerdere malen de drukknop Set in te drukken. Als alternatief Snel: maakt een kortere duur van de wascyclus mogelijk. Buzzer: u kunt het geluidssignaal voor het eind van de cyclus in- of uitschakelen. Ter bevestiging van de geselecteerde optie, volstaat het de drukknop Opties bevestigen in te drukken; de led van de optie zal blijven branden. Om de selectie van een optie ongedaan te maken hoeft u slechts terug te keren naar de optie met de toets Opties selecteren en moet u de drukknop Opties bevestigen indrukken. Om met één enkele handeling de selectie van alle eerder bevestigde opties ongedaan te maken volstaat het de drukknop Bevestigen 4 seconden lang ingedrukt te houden. [. . . ] Bijvoorbeeld: met een voetlijst van 100 mm komt een paneel met een maximumhoogte van 720 mm overeen. Als de hoogte van de voetlijst moet toenemen, moet de hoogte van het houten paneel worden verminderd. 19 2) Plaats de bescherming aan de binnenkant van het paneel en laat de vastgestelde hoogte van de voetlijst via de schaalverdeling overeenkomen met de onderkant van het paneel zelf (fig. Houd u hierbij aan de verticale lijnen die aan de uiteinden zijn aangegeven. 3) Na de bescherming op de juiste plaats te hebben aangebracht, geeft u met de punt van een potlood de plaats aan van de volgende gaten: · gaten voor de scharnieren en voor de bevestigingsschroeven van de scharnieren (fig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG LSTA126

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG LSTA126 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag