Gebruiksaanwijzing SMEG LST127

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG LST127. Wij hopen dat dit SMEG LST127 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG LST127 te teleladen.


SMEG LST127 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3950 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG LST127 (3917 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG LST127

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING NL PT SV RU NL Inhoudsopgave 1. Aanwijzingen bij storingen en defecten 2 5 8 9 16 18 Dit apparaat is voorzien van een merkteken in de zin van de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). In deze richtlijn worden de voor het gehele territorium van de Europese Unie geldende normen vastgelegd voor het inzamelen en recyclen van afgedankte apparaten. Het op de apparatuur aangebrachte symbool van de doorkruiste afvalbak zal erop wijzen dat het product op het eind van diens levensduur gescheiden van ander afval moet worden ingezameld. [. . . ] · Wanneer het deurtje niet goed is gesloten zal een beveiliging verhinderen dat de wasmachine in werking treedt. · Overschrijd de maximale belading niet: een overtollige belading zal tot slechtere wasresultaten leiden. 4. 5 GEBRUIK VAN HET WASMIDDEL EN DE ADDITIEVEN Het bakje is van binnen onderverdeeld in drie vakjes, herkenbaar aan de symbolen wasmiddel voor de voorwas wasmiddel voor de hoofdwas voor de wasverzachter, het stijfsel, de additieven, enz. De additieven worden automatisch tijdens de laatste spoelbeurt in de waskuip gebracht. In het vakje voor het wasmiddel vindt u een lipje voor het gebruik van vloeibaar wasmiddel. Om dit te gebruiken moet u het naar voren trekken en hem vervolgens laten zakken. Vul, in overeenstemming met de aanwijzingen van de met deze gebruiksaanwijzing verstrekte "Programmatabel", het speciale bakje vóór het begin van het programma met wasmiddel en eventuele additieven. Het niveau van de vloeistoffen mag in geen geval de maximumaanduiding overschrijden omdat de bakjes anders te snel leeg zouden lopen. Voordat u dikke additieven in het daarvoor bestemde bakje doet, moet u ze met een beetje water verdunnen om te voorkomen dat de sifon verstopt zou raken. Gebruik alleen wasmiddelen met gecontroleerde schuiming geschikt voor gebruik in een wasmachine. Bepaal de hoeveelheid wasmiddel aan de hand van de hardheid van het water, het type en de hoeveelheid geladen wasgoed en de graad van viesheid ervan. Op deze wijze zult u het gewenste effect bereiken en een optimaal wasmiddelverbruik verkrijgen. Op de wasmiddelverpakkingen staat de dosering aangegeven voor 4 hardheidsgraden en voor ladingen wasgoed van 4-5 kg normaal vieze was. Voor informatie met betrekking tot de hardheidsgraad van het water moet u zich wenden tot het betreffende waterleidingbedrijf. Hardheid van het water Hardheidsgraad Zacht Gemiddeld Hard Zeer hard Franse graden fH Tot en met 15° 15° - 25° 25° - 40° Meer dan 40° Duitse graden dH Tot en met 8° 8° - 14° 14° - 22° Meer dan 22° 10 NL 4. 6 DOSERING WASMIDDELEN IN POEDERVORM Normaal vieze was 1. Vul het wasvakje van de wasmiddellade met de totale op de verpakking vermelde hoeveelheid wasmiddel. Vul het voorwasvakje van de wasmiddellade met ¼ van de aanbevolen hoeveelheid wasmiddel en vul het wasvakje met ¾ ervan. · Bij het ontbreken van aanwijzingen omtrent de dosering voor de delicate was van synthetische vezels moet u van ½ tot 2/3 van de aangegeven dosering voor kleurvast katoen gebruiken. · Voor het wolprogramma bevelen wij uitsluitend het gebruik aan van neutrale wasmiddelen voor wol. · Gebruik de door de fabrikant van het wasmiddel aangegeven dosering. 4. 7 DOSERING VLOEIBARE WASMIDDELEN 1. Giet de vereiste dosering vloeibaar wasmiddel in de bijgevoegde doseerder en leg die in de trommel; u kunt ook het wasvakje in de wasmiddellade gebruiken met gebruik van het speciale lipje. De rode schaalverdeling op het lipje dient als hulp bij de dosering van het vloeibare wasmiddel. Let op!· Alleen voor de hoofdwas, oftewel in alle programma's zonder voorwas kunnen vloeibare wasmiddelen worden gebruikt met de door de fabrikant voorziene dosering. 4. 8 ONTKALKERS Ontkalkers kunnen zowel in de voorwas als in de hoofdwasvakjes worden gedaan, volgens de aanwijzingen van de fabrikanten. [. . . ] Bijvoorbeeld: met een voetlijst van 100 mm komt een paneel met een maximumhoogte van 720 mm overeen. Als de hoogte van de voetlijst moet toenemen, moet de hoogte van het houten paneel worden verminderd. 19 2) Plaats de bescherming aan de binnenkant van het paneel en laat de vastgestelde hoogte van de voetlijst via de schaalverdeling overeenkomen met de onderkant van het paneel zelf (fig. Houd u hierbij aan de verticale lijnen die aan de uiteinden zijn aangegeven. 3) Na de bescherming op de juiste plaats te hebben aangebracht, geeft u met de punt van een potlood de plaats aan van de volgende gaten: · gaten voor de scharnieren en voor de bevestigingsschroeven van de scharnieren (fig. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG LST127

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG LST127 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag