Gebruiksaanwijzing SMEG LSA6539X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG LSA6539X. Wij hopen dat dit SMEG LSA6539X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG LSA6539X te teleladen.


SMEG LSA6539X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1490 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG LSA6539X (1495 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG LSA6539X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] GEBRUIKSAANWIJZING LEIDRAAD VOOR HET GEBRUIK VAN DE VAATWASSER Inhoudsopgave 1. 6. Aanwijzingen voor veiligheid en gebruik ______________________ 2 Installatie en inbedrijfstelling _______________________________ 5 Beschrijving van het bedieningspaneel _______________________ 9 Gebruiksinstructies _____________________________________ 20 Schoonmak en onderhoud________________________________ 35 Oplossingen voor storingen in de werking____________________ 39 Wij wensen u van harte te bedanken voor uw keuze voor dit product van ons. Wij bevelen aan om alle instructies in deze gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen om op de hoogte te zijn van de meest geschikte voorwaarden voor een correct en veilig gebruik van uw vaatwasser. De volgorde van de afzonderlijke paragrafen is erop gebaseerd dat u stap voor stap alle functies van het apparaat leert kennen, de teksten zijn gemakkelijk te begrijpen en worden geïllustreerd met gedetailleerde afbeeldingen. [. . . ] BELANGRIJK: wanneer de optie niet meer is vereist moet u hem desactiveren door het bijbehorende drukknopje in te drukken (het controlelampje gaat uit). Wanneer de hardheid van het water is ingesteld op een waarde van meer dan H3 en de "Flexi Tabs" optie wordt geactiveerd, zal het bijbehorende controlelampje gaan knipperen, en op een onjuiste instelling wijzen. Gecombineerde producten zijn niet geschikt voor gebruik met al te "hard" water; dit zal het gebruik van de optie niet verhinderen, maar de wasresultaten zouden niet optimaal kunnen zijn. HYCLEAN Verhoogt de temperatuur van de laatste hete spoelbeurt tot 70°C om een verdere vermindering van het aantal bacteriën te garanderen. Indien tijdens die fase van het wasprogramma de temperatuur niet constant wordt gehouden (vanwege bijvoorbeeld het openen van de deur of een stroomuitval), zullen het controlelampje van de optie en die van de programma's knipperen om aan te geven dat deze extra fase van het wasprogramma niet naar wens is afgerond. VERSPREIDE HALVE BELADING Geschikt indien u slechts weinig vaat hoeft te wassen. Maakt een bezuinig op het elektriciteitsverbruik mogelijk en beperkt de duur van het programma. De vaat moet over beide korven verspreid worden geplaatst en u moet minder afwasmiddel in het in het wasmiddelbakje doen dan voor een volle belading. 18 Instructies Voor de Gebruiker UITSTEL VAN HET PROGRAMMA Met de UITSTEL PROGRAMMA drukknop kunt u de start van het wasprogramma met 1 tot 12/24 uur uitstellen, afhankelijk van het model. Met deze optie kunt u de vaatwasser gedurende de gewenste tijdspanne laten draaien. De eerste keer dat u de UITSTEL PROGRAMMA drukknop indrukt zal het optie-controlelampje gaan branden en verschijnt op de DISPLAY (9) 1:h. Latere indrukkingen (2:h, 3:h, . . . Na enkele seconden van rust zal de DISPLAY (9) de resterende tijd (resttijd) tot aan het eind van het geselecteerde programma weergeven (bijv. Na de bevestiging van het starten van het programma (zie bijbehorende paragraaf) wordt een voorwas uitgevoerd, waarna de ingestelde UITSTEL PROGRAMMA zal starten en de resttijd op de DISPLAY geleidelijk aan zal afnemen. Op het eind van het ingestelde uitstel zal het optie-controlelampje uitgaan en de wascyclus starten. OPMERKING: U kunt de optie UITSTEL PROGRAMMA niet kiezen wanneer de cyclus reeds is gestart. EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU · · · · · Probeer om de vaatwasser altijd volledig gevuld te gebruiken. Sluit, indien mogelijk, de vaatwasser aan op een warmwaterleiding tot 60°C. OM HET AFWASMIDDELVERBRUIK TE BEPERKEN!EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU De in de afwasmiddelen voor vaatwassers aanwezige fosfaten vormen een probleem voor het milieu. Om een overmatig afwasmiddel- en stroomverbruik te voorkomen, raden wij aan om: · de delicate vaat te scheiden van vaat die beter bestand is tegen agressieve afwasmiddelen en hoge temperaturen; · het afwasmiddel niet rechtstreeks op de vaat te gieten. VERWIJDEREN VAN DE VAAT Na beëindiging van het wasprogramma moet u tenminste 20 minuten wachten alvorens de vaat er uit te halen, om hem te laten afkoelen. Om te voorkomen dat eventuele in de bovenste korf achtergebleven waterdruppels op de nog in de onderste korf achtergebleven vaat vallen, wordt het aangeraden om eerst de onderste korf en daarna pas de bovenste korf leeg te halen. 19 Instructies Voor de Gebruiker 4. Gebruiksinstructies Na de vaatwasser op correcte wijze te hebben geïnstalleerd zijn de volgende handelingen noodzakelijk om hem te kunnen gebruiken: · · · Regeling van de ontharder; Vullen met het regeneratiezout; Vullen met glansspoelmiddel en afwasmiddel. 4. 1 Gebruik van de waterontharder De hoeveelheid kalk in het water (hardheidsgraad van het water) is verantwoordelijk voor de witte vlekken op de opgedroogde vaat, die, na verloop van tijd mat zullen worden. De vaatwasser is uitgerust met een automatische ontharder die met gebruikmaking van hiervoor specifiek bestemd regeneratiezout, de hardheids-elementen uit het water onttrekt. [. . . ] Om de filter te verwijderen moet u de lipjes vastpakken, ze linksom draaien en naar boven trekken; druk van onderen tegen de centrale filter D om hem uit de microfilter te verwijderen; haal de twee delen waaruit het plastic filter bestaat, uit elkaar door op de door de pijl aangegeven plek op het filterlichaam te drukken; verwijder het centrale filter door hem naar boven te trekken. · · · WAARSCHUWINGEN EN AANBEVELINGEN VOOR EEN GOED ONDERHOUD: · De filters moeten met een harde borstel onder een waterstraal worden schoongemaakt. · Controleer bij het verwijderen van het filter of er geen etensresten op zijn achtergebleven. Eventuele in het putje gevallen resten zouden bepaalde hydraulische onderdelen kunnen blokkeren of de mondstukken van de sproeiers kunnen verstoppen. · Het is absoluut noodzakelijk dat de filters zorgvuldig worden schoongemaakt overeenkomstig de bovenstaande aanwijzingen: de vaatwasser kan niet functioneren als de filters verstopt zijn. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG LSA6539X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG LSA6539X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag