Gebruiksaanwijzing SMEG LBE16AZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG LBE16AZ. Wij hopen dat dit SMEG LBE16AZ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG LBE16AZ te teleladen.


SMEG LBE16AZ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (969 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG LBE16AZ (1748 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG LBE16AZ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Bedieningspaneel symbolen 3 4 7 10 15 21 24 26 Dit apparaat is voorzien van een merkteken in de zin van de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). In deze richtlijn worden de voor het gehele territorium van de Europese unie geldende normen vastgelegd voor het inzamelen en recyclen van afgedankte apparaten. Het symbool met de doorgestreepte vuilnisbak op het apparaat of op de verpakking geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur wordt gebracht of wordt terugbezorgd aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkwaardig apparaat wordt aangekocht, in een verhouding van één op één. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid, en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. [. . . ] De door de machine ingestelde waarde is 0 uur 0 minuten en door de drukknop wordt dit steeds met 60' verlaat tot 12 uur en 120' voor de volgende 12 uur, tot 24 uur. Het controlelampje gaat branden tijdens de keuzefase van de geprogrammeerde start en blijft branden tot deze start. L Drukknop "Start/Pauze" M Controlelampje drukknop "Start/Pauze" N Drukknop tijdkeuze voor geprogrammeerde start (delay timer)* O Controlelampje drukknop tijdkeuze voor geprogrammeerde start (Delay Timer)* Controlelampje weergave tijden voor geprogrammeerde start (delay timer) op display* P Als dit controlelampje brandt wil dit zeggen dat het display de tijd weergeeft die gekozen is voor de geprogrammeerde start. * Bij modellen met tijdkeuze voor geprogrammeerde start 13 NL 4. 2 WASMIDDELLADE Deze bevindt zich links van het bedieningspaneel en men verkrijgt de toegang ertoe door het naar buiten te trekken. Het bakje binnenin bestaat uit 4 delen, die gemerkt zijn met de nummers: "1": wasmiddel voor de voorwas "2": wasmiddel voor de was symbool " " of "3": voor de wasverzachter, appret, enz. Indien er op de gekochte machine een dekseltje aanwezig is, gemerkt met het symbool , betekent dit dat de machine er niet voor gemaakt is met bleekmiddel te werken. Is dit niet het geval, dus als de machine met bleekmiddel gebruikt kan worden, ontbreekt dit. 14 NL 5. GEBRUIK VAN DE MACHINE OM TE WASSEN 5. 1 VOORBEREIDING VAN HET WASGOED 1. Sorteer het wasgoed afhankelijk van het type weefsel en de kleurvastheid. Aangeraden wordt nieuw, bont wasgoed de eerste keer afzonderlijk te wassen. Over het algemeen is wasgoed voorzien van een wasetiket, dat nuttige aanwijzingen verschaft over hoe het betreffende kledingstuk behandeld moet worden. We beschrijven de symbolen van deze etiketten hier even kort. WASSEN Wassen op max. 30°C Alle oplosmiddelen Alle behalve trichloorethyleen Kerosine en R113 Niet chemisch reinigen Hoge temperatuur Middelhoge Lage temperatuur temperatuur CHEMISCH REINIGEN Niet strijken Bleekbaar STRIJKEN Niet bleken BLEKEN DROGEN NA WASSEN Handwas Niet wassen Hoge temperatuur Temperatuur lager dan 60°C Niet drogen Let op!· Was geen ongezoomd of gescheurd wasgoed, omdat het zou kunnen gaan rafelen. · Vreemde voorwerpen kunnen kledingstukken of onderdelen van de wasautomaat beschadigen. Daarom: maak zakken leeg en keer deze, haal haakjes van de gordijnen of omwikkel deze met een netzakje. · Was erg klein wasgoed (ceintuurs, zakdoeken, sokken, beugel-bh's, enz. ) door deze in een zakje van wit doek te doen. · Het gebruik van moderne wasmiddelen en de juiste wastemperatuur is over het algemeen voldoende om vlekken uit de weefsels te verwijderen. Sommige lastige vlekken, zoals gras, fruit, ei, bloed, roest, balpen, enz. Afhankelijk van het weefseltype bestaan er in de handel ontelbare producten om vlekken te behandelen. Het is in ieder geval raadzaam de vlekken onmiddellijk schoon te maken of de verdunnen, want hoe ouder deze zijn, hoe moeilijker ze zijn te verwijderen. · Indien men de symbolen voor de weefselbehandeling niet in acht neemt, kan het wasgoed beschadigd worden. Wol ­ Alleen wol die gemerkt is als pure scheerwol, aangeduid door het wolmerk of met het etiket <<krimpvrij behandeld kan in wasautomaat gewassen worden>> kan met het speciale programma in de machine gewassen worden. Andere soorten wol kunnen beter op de hand gewassen worden of chemisch gereinigd. 5. 2 HET WASMACHINEDEURTJE OPENEN De machine is voorzien van een veiligheidsmechanisme, dat voorkomt dat het wasmachinedeurtje tijdens het verrichten van het programma geopend kan worden. [. . . ] Breng de hevels vervolgens weer tot onderin aan en verwijder eventuele wasmiddelresten, alvorens het bakje op zijn plaats terug te zetten. 22 NL 6. 6 HET SCHOONMAKEN VAN DE FILTER VAN DE WATERTOEVOER De machine is voorzien van een filter om de watertoevoerkleppen te beschermen. Het filter bevindt zich in het verbindingsstuk van de toevoerslang, dat op de kraan aangesloten wordt. Het filter moet schoongemaakt worden als de wasautomaat geen water laadt, of als er te weinig water stroomt. Handel bij het schoonmaken als volgt: · Neem de stekker uit het stopcontact om de machine van het elektriciteitsnet los te koppelen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG LBE16AZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG LBE16AZ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag