Gebruiksaanwijzing SMEG LBB14AZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG LBB14AZ. Wij hopen dat dit SMEG LBB14AZ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG LBB14AZ te teleladen.


SMEG LBB14AZ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4604 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG LBB14AZ (4573 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG LBB14AZ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING NL PT SV RU NL Inhoudsopgave 1. Aanwijzingen bij storingen en defecten 2 5 8 9 16 18 Dit apparaat is voorzien van een merkteken in de zin van de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). In deze richtlijn worden de voor het gehele territorium van de Europese Unie geldende normen vastgelegd voor het inzamelen en recyclen van afgedankte apparaten. Het op de apparatuur aangebrachte symbool van de doorkruiste afvalbak zal erop wijzen dat het product op het eind van diens levensduur gescheiden van ander afval moet worden ingezameld. [. . . ] De eerste keren verdient het aanbeveling dat u de ladingen weegt, daarna zal de opgedane ervaring volstaan. Ter indicatie volgt een lijst van het gemiddelde gewicht van de meest gangbare kledingstukken: 4. 4 HET WASGOED IN DE MACHINE STOPPEN 1. Open het deurtje en stop het wasgoed gelijkmatig verspreid, goed opengevouwen en niet samengepropt in de trommel; meng, indien mogelijk, grote en kleine kledingstukken. De wasmachine die bij deze gebruiksaanwijzing hoort kan voor iedere wasbeurt worden gevuld met maximaal 7 kg wasgoed. Een groter gewicht zal tot teleurstellende resultaten en mogelijke defecten aan de machine leiden. Om energie te besparen verdient het aanbeveling om de machine volledig te vullen met de verschillende soorten textiel, in overeenstemming met de hoeveelheden vermeld in de bij deze gebruiksaanwijzing geleverde "Programmatabel". Sluit het deurtje door op de omlijsting te drukken tot u de klik van de sluiting hoort. Zorg ervoor dat er geen wasgoed klemraakt tussen het deurtje en de rubberpakking. 3. 4. Let op!· Wanneer het deurtje niet goed is gesloten zal een beveiliging verhinderen dat de wasmachine in werking treedt. · Overschrijd de maximale belading niet: een overtollige belading zal tot slechtere wasresultaten leiden. 4. 5 GEBRUIK VAN HET WASMIDDEL EN DE ADDITIEVEN Het bakje is van binnen onderverdeeld in drie vakjes, herkenbaar aan de symbolen wasmiddel voor de voorwas wasmiddel voor de hoofdwas voor de wasverzachter, het stijfsel, de additieven, enz. De additieven worden automatisch tijdens de laatste spoelbeurt in de waskuip gebracht. In het vakje voor het wasmiddel vindt u een lipje voor het gebruik van vloeibaar wasmiddel. Om dit te gebruiken moet u het naar voren trekken en hem vervolgens laten zakken. Vul, in overeenstemming met de aanwijzingen van de met deze gebruiksaanwijzing verstrekte "Programmatabel", het speciale bakje vóór het begin van het programma met wasmiddel en eventuele additieven. Het niveau van de vloeistoffen mag in geen geval de maximumaanduiding overschrijden omdat de bakjes anders te snel leeg zouden lopen. Voordat u dikke additieven in het daarvoor bestemde bakje doet, moet u ze met een beetje water verdunnen om te voorkomen dat de sifon verstopt zou raken. Gebruik alleen wasmiddelen met gecontroleerde schuiming geschikt voor gebruik in een wasmachine. Bepaal de hoeveelheid wasmiddel aan de hand van de hardheid van het water, het type en de hoeveelheid geladen wasgoed en de graad van viesheid ervan. Op deze wijze zult u het gewenste effect bereiken en een optimaal wasmiddelverbruik verkrijgen. Op de wasmiddelverpakkingen staat de dosering aangegeven voor 4 hardheidsgraden en voor ladingen wasgoed van 4-5 kg normaal vieze was. Voor informatie met betrekking tot de hardheidsgraad van het water moet u zich wenden tot het betreffende waterleidingbedrijf. Hardheid van het water Hardheidsgraad Zacht Gemiddeld Hard Zeer hard Franse graden fH Tot en met 15° 15° - 25° 25° - 40° Meer dan 40° Duitse graden dH Tot en met 8° 8° - 14° 14° - 22° Meer dan 22° 10 NL 4. 6 DOSERING WASMIDDELEN IN POEDERVORM Normaal vieze was 1. [. . . ] Controleer of: - 4 Het water weggepompt wordt niet de afvoerslang niet geknikt is de afvoerpomp niet verstopt is. 5 Na de laatste spoeling bij de delicate was en wolprogramma's wordt het water niet weggepompt De machine blijft vullen en wegpompen Sterke trillingen tijdens het centrifugeren Dit is geen storing: het oponthoud is voorzien door het wasprogramma om de vorming van vouwen in de stof te voorkomen. Om het water weg te pompen moet u te werk gaan als beschreven in de paragraaf (Eind van het programma) Controleer of het uiteinde van de afvoerpomp niet te laag hangt. 6 7 Controleer of: De machine goed waterpas staat de wasmachine niet al te dicht op muren of meubels staat de blokkering van de interne oscillerende unit is losgemaakt het gebruikte wasmiddel wel voor wasmachines en niet voor de handwas bestemd is niet meer dan de in de gebruiksaanwijzing vermelde hoeveelheden zijn gebruikt de verbindingsstukken van de vulslang niet los zijn geraakt. het uiteinde van de afvoerslang niet verplaatst is. 8 In de kuip vormt zich teveel schuim dat via de wasmiddellade naar buiten komt Controleer of: - 9 Water op de vloer Controleer of: - 10 De wasverzachter wordt niet volledig opgenomen of er blijft teveel water in het vakje Controleer of de sifons in de wasmiddellade op correcte wijze in hun zetels zijn aangebracht en of ze niet verstopt zijn. 18 NL 11 De machine centrifugeert niet De onbalansbeveiliging heeft ingegrepen omdat de was niet gelijkmatig over de trommel verspreid was. Wanneer op het eind van de cyclus de was dus nog nat is bevelen wij aan om hem met de hand in de trommel te verspreiden en alleen het centrifugeprogramma te herhalen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG LBB14AZ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG LBB14AZ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag