Gebruiksaanwijzing SMEG LB86-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG LB86-1. Wij hopen dat dit SMEG LB86-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG LB86-1 te teleladen.


SMEG LB86-1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2638 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG LB86-1 (2562 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG LB86-1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Wasautomaat Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons heeft gesteld door de aankoop van onze wasmachine en feliciteren u met uw goede keuze. Uw nieuwe wasmachine voldoet aan de eisen van de moderne verzorging van het wasgoed en is zuinig in het gebruik van stroom, water en wasmiddelen. Onze producten zijn milieuvriendelijk omdat we sommige materialen opnieuw verwerken en andere op een beschermde bewaarplaats storten of vernietigen. Geef uw apparaat als het versleten is aan een bevoegd grondstoffenhandelaar, zodat het milieu niet wordt belast. [. . . ] U kunt het gebruiken voor het spoelen van met de hand gewassen fijn wasgoed. U kunt de toets voor het verlagen van het toerental van de centrifuge inschakelen. 242493 Wasverzachten Dit programma is bestemd voor het verzachten, stijven of 13 appreteren van gewassen wasgoed. U kunt de toets voor het verlagen van het toerental van de centrifuge inschakelen. Pompen U gebruikt dit programma als u het wasprogramma heeft onderbroken of als u de spoelstop heeft ingeschakeld en alleen het water uit de machine wilt pompen, zonder centrifugeren. Centrifugeren U kunt de toets voor het verlagen van het toerental van de centrifuge inschakelen. - Doseren van was- en verzorgingsmiddelen (zie hoofdstuk Tips voor het wassen en energiebesparing) · vakje voor de voorwas · vakje voor de hoofdwas · vakje voor wasverzachter en stijfsel Als u het programma met de voorwas niet gebruikt, kunt u het wasmiddel met behulp van het schepje ook direct in de trommel doseren. Doseer de wasverzachter maximaal tot aan de aangegeven hoogte in het vakje. Zorg dat bij het openen/sluiten van de deur van de wasmachine de doseerlade gesloten is. Starten van het wasprogramma · Drukt op de START (F) toets. Er klinkt een geluidssignaal en het lampje voor de bijbehorende wasfase houdt op te knipperen. Als na het inschakelen de deur niet dicht is, begint na enkele seconden het AAN/UIT lampje weer te knipperen. Als u de deur sluit zal de machine met het gekozen programma beginnen. · Na afloop van de afzonderlijke wasfase gaat het lampje uit en gaat het volgende lampje aan. · Als u na de start het wasprogramma wilt veranderen, moet u de programmakeuzeknop gedurende 1 seconde op de "0" stand zetten. Bij het uitschakelen worden ook de extra functies gewist, als u deze eerder heeft gekozen, daarom moet u deze opnieuw inschakelen. 242493 14 - Einde van het wassen · Het geluidssignaal maakt u erop attent, dat u de deur van de wasmachine kunt openen. · Neem het wasgoed uit de machine en verwijder eventuele voorwerpen uit de manchet van de deur. · U schakelt de machine uit door de programmakeuzeschakelaar (A) op de nulstand te draaien. · Trek de stekker uit het stopcontact en verbreek zo de stroomtoevoer van het elektriciteitsnet. Onderbrekingen · Door de gebruiker Keuze van de functie SPOELSTOP Het programma stopt als het op de stand SPOELSTOP komt (als u deze functie van te voren heeft gekozen);(de deur van de wasmachine is de hele tijd vergrendeld). Zelf onderbreken U inderbreekt het programma door de programmakeuzeschakelaar op de "0" stand te draaien. Als er water in de machine staat, kiest u één van de extra programma's (pompen , centrifugeren ) om het water eruit te laten lopen en het wasprogramma te beëindigen. PAUSE toets U kunt het programma altijd onderbreken door op de PAUSE toets (F) te drukken. Als er geen water in de trommel staat, kan de deur na enige tijd geopend worden, anders niet. U gaat verder met het programma door op de toets START (F) te drukken. · Storingen Het programma wordt onderbroken als er een storing ontstaat. Het knipperen van de controlelampjes maakt u hierop attent (zie hoofdstuk Storingen). [. . . ] bevatten, die niet oplosbaar in · Probeer de resten met een borstel water zijn (zeolieten) voor het te verwijderen. In de doseerlade blijven Een te geringe doorstroming van · Reinig het zeefje in de resten waspoeder achter. Sommige waspoeders blijven · Veeg voor het doseren van het sterk aan de lade plakken als waspoeder de doseerlade droog. Reinig de doseerlade en plaats de De wasverzachter wordt De zuighevel zit niet goed of is zuighevel terug, zodat hij stevig niet volledig ingespoeld, verstopt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG LB86-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG LB86-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag