Gebruiksaanwijzing SMEG LB86

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG LB86. Wij hopen dat dit SMEG LB86 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG LB86 te teleladen.


SMEG LB86 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1371 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG LB86 (1310 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG LB86

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Wasautomaat Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons heeft gesteld door de aankoop van onze wasmachine en feliciteren u met uw goede keuze. Uw nieuwe wasmachine voldoet aan de eisen van de moderne verzorging van het wasgoed en is zuinig in het gebruik van stroom, water en wasmiddelen. Onze producten zijn milieuvriendelijk omdat we sommige materialen opnieuw verwerken en andere op een beschermde bewaarplaats storten of vernietigen. Geef uw apparaat als het versleten is aan een bevoegd grondstoffenhandelaar, zodat het milieu niet wordt belast. Beschrijving van de wasmachine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] U kunt de toets voor het verlagen van het toerental van de centrifuge inschakelen. Wasverzachten Dit programma is bestemd voor het verzachten, stijven of appreteren van gewassen wasgoed. U kunt de toets voor het verlagen van het toerental van de centrifuge inschakelen. Pompen U gebruikt dit programma als u het wasprogramma heeft onderbroken of als u de spoelstop heeft ingeschakeld en alleen het water uit de machine wilt 15 150244 pompen, zonder centrifugeren. Centrifugeren U kunt de toets voor het verlagen van het toerental van de centrifuge inschakelen. - Doseren van was- en verzorgingsmiddelen (zie hoofdstuk Tips voor het wassen en energiebesparing) · vakje voor de voorwas · vakje voor de hoofdwas · vakje voor wasverzachter en stijfsel Als u het programma met de voorwas niet gebruikt, kunt u het wasmiddel met behulp van het schepje ook direct in de trommel doseren. Doseer de wasverzachter maximaal tot aan de aangegeven hoogte in het vakje. Zorg dat bij het openen/sluiten van de deur van de wasmachine de doseerlade gesloten is. Starten van het wasprogramma · Drukt op de START (F) toets. Er klinkt een geluidssignaal en het lampje voor de bijbehorende wasfase houdt op te knipperen. Als na het inschakelen de deur niet dicht is, begint na enkele seconden het AAN/UIT lampje weer te knipperen. Als u de deur sluit zal de machine met het gekozen programma beginnen. · Na afloop van de afzonderlijke wasfase gaat het lampje uit en gaat het volgende lampje aan. · Als u na de start het wasprogramma wilt veranderen, moet u de programmakeuzeknop gedurende 1 seconde op de "0" stand zetten. Daarna kuntu een willekeurig programma kiezen. 150244 16 Bij het uitschakelen worden ook de extra functies gewist, als u deze eerder heeft gekozen, daarom moet u deze opnieuw inschakelen. Als tijdens de werking de stroomtoevoer wordt onderbroken, zal na de herstelling van de stroomtoevoer het programma verder gaan waar het onderbroken werd. - Einde van het wassen · Het geluidssignaal maakt u erop attent, dat u de deur van de wasmachine kunt openen. · Neem het wasgoed uit de machine en verwijder eventuele voorwerpen uit de manchet van de deur. · U schakelt de machine uit door de programmakeuzeschakelaar (A) op de nulstand te draaien. Onderbrekingen · Door de gebruiker Keuze van de functie SPOELSTOP Het programma stopt als het op de stand SPOELSTOP komt (als u deze functie van te voren heeft gekozen);(de deur van de wasmachine is de hele tijd vergrendeld). Zelf onderbreken U inderbreekt het programma door de programmakeuzeschakelaar op de "0" stand te draaien. Als er water in de machine staat, kiest u één van de extra programma's (spoelen, centrifugeren) om het water eruit te laten lopen en 17 150244 het wasprogramma te beëindigen. PAUSE toets U kunt het programma altijd onderbreken door op de PAUSE toets (F) te drukken. Als er geen water in de trommel staat, kan de deur na enige tijd geopend worden, anders niet. [. . . ] het wasmiddel. 150244 26 Probleem Het water wordt niet goed uit de machine afgevoerd. (de machine meldt een storing - de lampjes knipperen zeven maal). Oorzaak De waterafvoer is verstopt. Oplossing Controleer of: · het filter schoon is, · er geen knik in de afvoerslang zit, · de afvoer (sifon) niet verstopt is, · de afvoerslang hoger dan 1 m is geplaatst. Aanbevolen wordt, grotere en kleinere stukken wasgoed samen te wassen. Het wasgoed is niet zoals normaal gecentrifugeerd. De machine meldt geen storing. De machine heeft de UKS* werking ingeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG LB86

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG LB86 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag