Gebruiksaanwijzing SMEG LB120EB.2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG LB120EB.2. Wij hopen dat dit SMEG LB120EB.2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG LB120EB.2 te teleladen.


SMEG LB120EB.2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3082 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG LB120EB.2 (1522 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG LB120EB.2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als het apparaat wordt gebruikt voor professionale-of winstgevende doeleinden of voor doeleinden, die het normale gebruik in een huishouden overschrijden, of als het apparaat wordt gebruikt door een persoon die geen consument is, is de duur van de garantieperiode gelijk aan de kortste garantieperiode die in de geldende wetgeving is bepaald. Beschrijving van de wasmachine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Waarschuwingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Plaatsen en aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Werking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Bij het inschakelen van deze functie wordt de verwarming tijdens het wassen uitgeschakeld en tegelijkertijd het programma verkort. Elke temperatuur die betrekking heeft op het individuele programma (wol, katoen, kreukherstellend, enz. ) komt overeen met een verschillende duur bij koud wassen. Kies met de schakelaar B »koud wassen« als u het gewenste programma wilt instellen. Draai dan met knop A de wijzer op de temperatuur van het gewenste programma, dat met de gewenste wastijd overeenkomt. Wastijd (minuten) Programma's katoen katoen katoen kreukherstellend kreukherstellend kreukherstellend fijne was fijne was wol wol handwas jogging mix 95 60 40 60 40 30 40 30 40 30 30 40 30 normaal 139 119 121 106 95 73 59 53 51 46 47 44 72 koud 101 86 71 67 67 57 46 46 40 40 43 / / Voorwas Voor het wassen van sterk vervuild wasgoed, vooral bij oppervlakkig vuil. In de basis is de voorwas uitgeschakeld. U schakelt hem in met de toets KEUZE (C) bij de programma's voor katoen, synthetisch, fijne was en Mix. 155628 14 Inweken Voor het verwijderen van hardnekkige vlekken. In de basis is het inweken uitgeschakeld. U kunt de inweektijd instellen van 1 tot maximaal 6 uur in stappen van 30 minuten. Na afloop van de ingestelde tijd wordt het gekozen wasprogramma automatisch gestart. Uitgestelde start Maakt de instelling van de uitgestelde start tot 20 uur mogelijk. U stelt de functie in door op de toets KEUZE (C) te drukken of hem zolang ingedrukt te houden, dat de gewenste tijd van de uitgestelde start op het display verschijnt. Als u de uitgestelde start wilt onderbreken of veranderen na het inschakelen met de START (F) toets, kunt u dit doen door op de toets MENI (B) te drukken. De uitgstelde start verschijnt op het display en met de toets KEUZE (C) wijzigt u de tijdinstelling. Einde programma (alleen bij sommige modellen) Attentie!Doseer de wasverzachter maximaal tot aan de aangegeven hoogte in het vakje. Zorg ervoor dat bij het openen/sluiten van de deur van de wasmachine de doseerlade gesloten is. 17 155628 Start van de wasmachine U laat het programma beginnen door op de toets START/ PAUSE (F) te drukken; u hoort een geluidssignaal. Op het display verschijnt de eerste fase van het wasprogramma en de tijd tot het einde van het wassen. De wasfases verschijnen achterelkaar op het display, overeenkomstig het gekozen programma. Als u de uitgestelde start heeft ingesteld, wordt het programma ingeschakeld na afloop van de tijd voor de uitgestelde start. Als heeft gekozen, stopt het programma u de functie spoelstop op bij het laatste spoelen en knippert de tekst SPOELSTOP het display. U kunt het programma afsluiten door op START (F) te drukken en de machine zal het programma afsluiten met het centrifugeren volgens het programma. U kunt het programma wijzigen door de programmakeuzeschakelaar op "0" te draaien en dan tussen de extra programma's centrifugeren of alleen pompen te kiezen. Bij lage watertemperatuur, lage netspanning en kleinere hoeveelheden wasgoed kan het wassen langer duren. De tijd op het display wordt voortdurend aangepast aan dergelijke omstandigheden. - Einde van het wassen Een geluidssignaal en de tekst EINDE PROGRAMMA op het display maken u attent op het einde van het wasprogramma. · Het geluidssignaal maakt u erop attent, dat u de deur van de wasmachine kunt openen. · Neem het wasgoed uit de machine en verwijder eventuele voorwerpen uit de manchet van de deur. [. . . ] kies een programma voor intensief wassen of schakel de functie inweken in. Gebruik een programma voor intensief wassen of inweken. Probleem Het apparaat werkt niet - het display is niet verlicht. Oorzaak Er staat geen stroom op het apparaat. Het wasgoed is niet zoals normaal gecentrifugeerd. De machine meldt geen storing. Er zitten vetbolletjes op het wasgoed. 25 155628 Onaangename geur in de trommel van de wasmachine. Er zijn vlekken U heeft een vloeibaar achtergebleven op het wasmiddel of waspoeder voor wasgoed. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG LB120EB.2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG LB120EB.2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag