Gebruiksaanwijzing SMEG LB107

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG LB107. Wij hopen dat dit SMEG LB107 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG LB107 te teleladen.


SMEG LB107 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1987 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG LB107 (2052 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG LB107

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Wasautomaat Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons heeft gesteld door de aankoop van onze wasmachine en feliciteren u met uw goede keuze. Uw nieuwe wasmachine voldoet aan de eisen van de moderne verzorging van het wasgoed en is zuinig in het gebruik van stroom, water en wasmiddelen. Onze producten zijn milieuvriendelijk omdat we sommige materialen opnieuw verwerken en andere op een beschermde bewaarplaats storten of vernietigen. Geef uw apparaat als het versleten is aan een bevoegd grondstoffenhandelaar, zodat het milieu niet wordt belast. [. . . ] De machine zal op grond van het gekozen programma zelf uitrekenen wanneer het wassen moet beginnen. U kunt het einde van het wassen maximaal 20 uur uitstellen, de eerste twee uur in stappen van 30 minuten, daarna per uur. De toets KEUZE (C) indrukken of zolang ingedrukt houden, dat de gewenste tijd van het einde van het wassen op het display verschijnt. Bij het inschakelen van de sensor voor de zuiverheid van het water kan het programma vanwege extra spoelgangen langer duren. Als u de instelling van het einde van het programma wilt onderbreken of veranderen nadat u de machine heeft ingeschakeld met de toets START (F), kunt u dit doen door op de toets MENU (B) te drukken. De instelling van het einde van het programma verschijnt en met de toets KEUZE (C) wijzigt u de tijdinstelling. 155628 15 Geluidssignaal Het geluidssignaal klinkt als er toetsen worden ingedrukt (keuze van functies), als het wasprogramma is afgelopen meldt storingen. U kunt kiezen tussen het uitschakelen van het geluidssignaal of een luider signaal. geluidssignaal uitgeschakeld Legende: normale instelling van het geluidssignaal luider signaal Bij het uitschakelen van het geluidssignaal verschijnt het symbool . Kinderbeveiliging U kunt de wasmachine beveiligen tegen onvoorziene wijzigingen van het programma en de functies tijdens de werking. De kinderbeveiliging wordt geactiveerd nadat u op de START/ PAUSE (F) toets heeft gedrukt. Tijdelijk uitschakelen van de kinderbeveiliging (tijdens de werking): - Houdt de toets MENU (B) gedurende 4 seconden ingedrukt, tot op het display het symbool voor het inschakelen van de kinderbeveiliging begint te knipperen. - Druk nogmaals op de toets START/PAUSE (F) - de kinderbeveiliging wordt weer geactiveerd. Als u binnen 15 seconden op geen enkele toets drukt, wordt de kinderbeveiliging automatisch weer ingeschakeld. Tijdens de werking - houdt de toets MENU (B) gedurende 4 seconden ingedrukt - onderbreek het programma met de toets START/PAUSE (F) - beweeg met de toets MENU (B) tot de functie kinderbeveiliging - met de toets KEUZE (C) schakelt u de functie uit b. ) Na afloop van het programma - houdt de toets MENU (B) gedurende 4 seconden ingedrukt Als u na afloop van het programma de machine uitschakelt zonder de kinderbeveiliging uit de schakelen, blijft deze actief als u de machine weer inschakeld. Om een nieuw programma te kunnen kiezen, moet u hem tijdelijk of blijvend uitschakelen. De functie wordt ook bij stroomuitval niet uitgeschakeld. 155628 16 - Keuze van gedeeltelijke programma's ( , , , ) Dit zijn zelfstandige programma's die u kunt gebruiken als u niet het volledige wasprogramma nodig heeft. Als u meerdere extra programma's achterelkaar wilt gebruiken, moet u na elke nieuwe programmakeuze de machine uitschakelen (gedurende 1 seconde op "0" zetten). Spoelen Een zelfstandig programma voor het spoelen van de fijne was, zonder tussentijds centrifugeren en met kort eindcentrifugeren. U gebruikt het programma voor het spoelen van met de hand gewassen fijne was. U kunt ook het toerental van de centrifuge verlagen. Wasverzachter Dit programma is bestemd voor het verzachten, stijven of appreteren van de schone was. Het wordt afgesloten met intensief centrifugeren op het hoogste toerental. U kunt het toerental van de centrifuge verlagen. Pompen U gebruikt dit programma als u het wasprogramma heeft heeft ingeschakeld en het onderbroken of als u de "spoelstop" water alleen uit de machine wilt pompen, zonder te centrifugeren. Centrifugeren Intensief centrifugeren voor de normale was bij het maximale toerental. - Doseren van wasmiddelen en verzorgingsmiddelen (zie hoofdstuk Tips voor het wassen en energiebesparing) · vakje voor de voorwas · vakje voor de hoofdwas · vakje voor het verzorgingsmiddel Als u de voorwasfunctie niet gebruikt, kunt u het wasmiddel met behulp van de doseerschep rechtstreeks in de trommel doseren. Doseer de wasverzachter maximaal tot aan de aangegeven hoogte in het vakje. [. . . ] Op het wasgoed Dit komt niet door slecht bevinden zich witte spoelen van uw wasmachine, maar resten van het door het gebruik van wasmiddelen waspoeder. zonder fosfaten, die bestanddelen bevatten, die niet oplosbaar in water zijn (zeolieten) voor het verzachten van het water. Deze bestanddelen kunnen op het wasgoed worden afgezet. Probleem In de doseerlade blijven resten waspoeder achter. De wasverzachter wordt niet volledig ingespoeld, er blijft water in het vakje staan. De tijd op het · De machine heeft de UKS* display wordt ingeschakeld omdat het wasgoed aangepast tijdens het niet gelijkmatig verdeeld is. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG LB107

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG LB107 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag