Gebruiksaanwijzing SMEG LB106

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG LB106. Wij hopen dat dit SMEG LB106 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG LB106 te teleladen.


SMEG LB106 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1819 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG LB106 (1746 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG LB106

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Gebruiksaanwijzing Wasautomaat Wij danken u voor het vertrouwen dat u in ons heeft gesteld door de aankoop van onze wasmachine en feliciteren u met uw goede keuze. Uw nieuwe wasmachine voldoet aan de eisen van de moderne verzorging van het wasgoed en is zuinig in het gebruik van stroom, water en wasmiddelen. Onze producten zijn milieuvriendelijk omdat we sommige materialen opnieuw verwerken en andere op een beschermde bewaarplaats storten of vernietigen. Geef uw apparaat als het versleten is aan een bevoegd grondstoffenhandelaar, zodat het milieu niet wordt belast. Beschrijving van de wasmachine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] De uitgstelde start verschijnt op het display en met de toets KEUZE (C) wijzigt u de tijdinstelling. Controleer voor het instellen of de dagtijd juist is ingesteld (zie Bijzonderheden). De machine zal op grond van het gekozen programma zelf uitrekenen wanneer het wassen moet beginnen. U kunt het einde van het wassen maximaal 20 uur uitstellen, de eerste twee uur in stappen van 30 minuten, daarna per uur. De toets KEUZE (C) indrukken of zolang ingedrukt houden, dat de gewenste tijd van het einde van het wassen op het display verschijnt. Bij het inschakelen van de sensor voor de zuiverheid van het water kan het programma vanwege extra spoelgangen langer duren. Als u de instelling van het einde van het programma wilt onderbreken of veranderen nadat u de machine heeft ingeschakeld met de toets START (F), kunt u dit doen door op de toets MENU (B) te drukken. De instelling van het einde van het programma verschijnt en met de toets KEUZE (C) wijzigt u de tijdinstelling. Geluidssignaal Het geluidssignaal klinkt als er toetsen worden ingedrukt (keuze van functies), als het wasprogramma is afgelopen meldt storingen. In de basisinstelling is het geluidssignaal 19 155628 ingeschakeld. U kunt kiezen tussen het uitschakelen van het geluidssignaal of een luider signaal. Legende: geluidssignaal uitgeschakeld normale instelling van het geluidssignaal luider signaal Bij het uitschakelen van het geluidssignaal verschijnt het symbool . Kinderbeveiliging U kunt de wasmachine beveiligen tegen onvoorziene wijzigingen van het programma en de functies tijdens de werking. De kinderbeveiliging wordt geactiveerd nadat u op de START/PAUSE (F) toets heeft gedrukt. Tijdelijk uitschakelen van de kinderbeveiliging (tijdens de werking): - Houdt de toets MENU (B) gedurende 4 seconden ingedrukt, tot op het display het symbool voor het inschakelen van de kinderbeveiliging begint te knipperen. - Druk nogmaals op de toets START/PAUSE (F) - de kinderbeveiliging wordt weer geactiveerd. Als u binnen 15 seconden op geen enkele toets drukt, wordt de kinderbeveiliging automatisch weer ingeschakeld. Tijdens de werking - houdt de toets MENU (B) gedurende 4 seconden ingedrukt - onderbreek het programma met de toets START/ PAUSE (F) - beweeg met de toets MENU (B) tot de functie kinderbeveiliging - met de toets KEUZE (C) schakelt u de functie uit 20 155628 b. ) Na afloop van het programma - houdt de toets MENU (B) gedurende 4 seconden ingedrukt Als u na afloop van het programma de machine uitschakelt zonder de kinderbeveiliging uit de schakelen, blijft deze actief als u de machine weer inschakeld. Om een nieuw programma te kunnen kiezen, moet u hem tijdelijk of blijvend uitschakelen. - Keuze van gedeeltelijke programma's (, , , ) Dit zijn zelfstandige programma's die u kunt gebruiken als u niet het volledige wasprogramma nodig heeft. Als u meerdere extra programma's achterelkaar wilt gebruiken, moet u na elke nieuwe programmakeuze de machine uitschakelen (gedurende 1 seconde op "0" zetten). Spoelen Een zelfstandig programma voor het spoelen van de fijne was, zonder tussentijds centrifugeren en met kort eindcentrifugeren. U gebruikt het programma voor het spoelen van met de hand gewassen fijne was. Wasverzachter Dit programma is bestemd voor het verzachten, stijven of appreteren van de schone was. [. . . ] Vanwege de slechte verdeling van het wasgoed in de trommel heeft de machine het toerental van de centrifuge automatisch verlaagd. Een te lage dosering van het wasmiddel (het wasgoed was erg vet). 33 155628 Het wasgoed nog een keer wassen. Bij een dergelijke vuiltegraad meer waspoeder doseren of een vloeibaar wasmiddel gebruiken. Probleem Er zijn vlekken achtergebleven op het wasgoed. Oorzaak U heeft een vloeibaar wasmiddel of waspoeder voor gekleurd wasgoed gebruikt, dat geen bleekmiddel bevat. Dit komt niet door slecht spoelen van uw wasmachine, maar door het gebruik van wasmiddelen zonder fosfaten, die bestanddelen bevatten, die niet oplosbaar in water zijn (zeolieten) voor het verzachten van het water. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG LB106

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG LB106 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag