Gebruiksaanwijzing SMEG KSIV960X1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG KSIV960X1. Wij hopen dat dit SMEG KSIV960X1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG KSIV960X1 te teleladen.


SMEG KSIV960X1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (736 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG KSIV960X1 ANNEXE 712 (914 ko)
   SMEG KSIV960X1 (732 ko)
   SMEG KSIV960X1 ANNEXE 177 (914 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG KSIV960X1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 6 - 3 delen - alleen bij gebruik als recirculatiekap): De drie delen moeten met 2 schroeven aan elkaar bevestigd worden, de maat van de luchtgeleider is regelbaar en moet overeenkomen met de breedte van de montagesteun waaran hij wordt bevestigd. Sluit het elektriciteitsnet in de schakelkast in uw woning af tijdens de elektrische aansluiting. De uiteindelijke hoogte van de kap is afhankelijk van deze instelling. Houd er rekening mee dat de kap na installatie een afstand van tenminste 50 cm van het kookvlak moet hebben bij elektrische kooktoestellen en 75 cm bij kooktoestellen op gas of gemengd. [. . . ] Heeft de kap geen stekker (rechtstreekse verbinding met het net), dan moet er een tweepolige schakelaar worden geplaatst met een afstand tussen de contacten bij opening van minimaal 3 mm (ook deze moet aan de normen voldoen en gemakkelijk bereikbaar zijn). Beschrijving van de wasemkap - afb. 1 1 Bedieningspaneel 2 Vetfilter 3 Handgreep voor ontgrendeling van het vetfilter 4 Halogeenlamp 5 Dampscherm 6 Telescopische schouw 7 Luchtuitgang (alleen voor gebruik als filterend apparaat) Werking Model met elektronische besturingen In geval van storingen, voordat U zich tot de assistentie service wendt, minstens 5 seconden het apparaat van de elektrische voeding doen, door de stekker uit te trekken, en daarna weer invoeren. In het geval dat de storing blijft voortbestaan, wendt U zich tot de assistentie service. Werking Model met toetsenbord Beschrijving van het bedieningspaneel en werking van de wasemkap A B C D 1 2 34 567 8 9 1 - OFF Knop motor 2 - ON knop en tevens motor snelheidsknop 1 - 2 3 1-2 3 - Led snelheid 1 4 - Led snelheid 2 en verzadigde vetfilter (in dit geval gaat het lampje flikkeren zie de aanwijzingen betreffende het reinigen van de vetfilters). Nadat de vetfilter vervangen is, ongeveer 3 seconden op toets 1 drukken, totdat het systeem een pieptoon laat horen. 5 - Led snelheid 3 en verzadigde koolstoffilter (in dit geval gaat het lampje flikkeren zie de aanwijzingen betreffende het reinigen van de koolstoffilters). Nadat de koolstoffilter vervangen is, ongeveer 3 seconden op toets 1 drukken, totdat het systeem een pieptoon laat horen. Het controlesysteem voor het aangeven van de verzadigde koolstoffilter is uitgeschakeld. In het geval dat men een koolstoffilter wil installeren, het controlesysteem voor de aanwijzing van verzadigde koolstoffilter inschakelen, door tegelijkertijd, gedurende 3 seconden, de knoppen 2 en 7 ingedrukt te houden: aan het begin van deze handeling zal alleen LED 4 flikkeren, na 3 seconden zal ook LED 5 flikkeren om aan te geven dat het controlesysteem verzadigde koolstoffilter ingeschakeld is. Om dit uit te schakelen weer op de twee knoppen drukken: na 3 seconden zal LED 5 stoppen met flikkeren, de inrichting is uitgeschakeld. 6 - Led aanwijzing intensieve snelheid 7 - Knop voor het inschakelen van de intensieve snelheid. Er wordt aangeraden deze snelheid te gebruiken wanneer de rook en geur concentratie nogal sterk is (bijvoorbeeld wanneer er vis gebakken wordt of in geval van frituren). Nadat de intensieve snelheid is ingeschakeld zal deze 5 minuten lang blijven werken, daarna zal de kap weer in de van te voren afgestelde snelheid gaan werken (van 1 tot 3) of zal zelfs uitgaan indien van te voren geen enkele snelheid ingesteld is. Om de intensieve snelheid uit te schakelen voordat de 5 minuten voorbij zijn knop 1 of knop 2 indrukken. 21 8 - Knop voor het afzetten van de lichten 9 - Knop voor het aanzetten van de lichten H DEF G D C EAB ON/OFF lichtknop OFF/ON knop voor de zuigfunctie en voor de selectie van de laagste zuigkracht B+C. werkingscontrolelampje (voorzien op het model met ronde knoppen) A. e. ON/OFF lichtknop OFF knop voor de zuigfunctie Knop laagste zuigkracht Knop middelste zuigkracht Knop maximale zuigkracht Werking - Model met display Werking Voor alle versies A - Knop OFF (Display uit) / Stand by (led op de display aan) druk langdurig om de gewenste functie te kiezen. B - ON/OFF lichtknop C - Timer van de geselecteerde zuigkracht (geeft de geselecteerde zuigkracht weer en een knipperende LED aan de onderkant van de display). Met deze knop is het mogelijk de wasemkap voor een vastgestelde tijd te laten functioneren: 20 minuten als de zuigkracht 1 geselecteerd is 15 minuten als de zuigkracht 2 geselecteerd is 1 0 minuten als de zuigkracht 3 geselecteerd is 5 minuten als de intensieve zuigkracht P geselecteerd is D - Display - geeft: De zuigkracht weer (Zuigkracht 1-2-3-P). De noodzaak om de vetfilters schoon te maken (aanwijzer verzadigde vetfilters op de display verschijnt de letter F). [. . . ] In plaats daarvan moet het worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het 23 product heeft aangeschaft. Houdt de lastige kookgeuren vast. De koolstoffilter kan om de twee maanden gewassen worden (of als de aanwijzer verzadigde filters indien aanwezig op het model in Uw bezit deze noodzaak aangeeft de vorige pagina raadplegen) in warm water en met geschikte wasmiddelen of in de vaatmachine op 65C (in het geval van een reiniging in de vaatmachine voer een volledige wascyclus uit en zonder vaten). Verwijder het overtollige water zonder de filter te beschadigen, daarna het matje uit de plastic structuur verwijderen en om deze goed te drogen doe het matje in de over voor 10 minuten op 100C. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG KSIV960X1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG KSIV960X1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag