Gebruiksaanwijzing SMEG KSEV96X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG KSEV96X. Wij hopen dat dit SMEG KSEV96X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG KSEV96X te teleladen.


SMEG KSEV96X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (248 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG KSEV96X (247 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG KSEV96X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Regel de vlammen altijd zo dat ze niet langs de pannen omhoog komen. · Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten. · De wasemkap mag niet gebruikt worden door kinderen of door personen die niet in staat zijn de kap correct te gebruiken. [. . . ] Onderstuk van de schouw · De twee zijplaten van de schouw enigszins openen, ze vasthaken tussen het bovenstuk van de schouw en de wand en ze weer zo ver mogelijk sluiten. · Bevestig het onderstuk aan de zijkanten aan de wasemkap met 2 van de bijgeleverde schroeven 12c. 7. 2. 1 12c 2. 1 2 2. 2 12c NL 43 GEBRUIK Bedieningspaneel S1 S2 R L M V1 V2 V3 L S1 Lichten Led Hiermee schakelt u de verlichting aan en uit. Knippert 1 keer na 100 bedrijfsuren van de kap, om aan te geven dat de vetfilters gewassen moeten worden. Knippert 2 keer na 200 uur, om aan te geven dat de vetfilters gewassen moeten worden en dat de reukfilters met actieve koolstof, indien gemonteerd, vervangen moeten worden. Inschakeling en uitschakeling van de afzuigmotor op minimumsnelheid, geschikt voor een continue en zeer stille luchtverversing, als er weinig kookdampen zijn. Wanneer de wasemkap in de bedrijfswijze ELC (Elettronica Comfort) staat, zet de drukknop, behalve dat hij de afzuigmotor inschakelt, deze functie buiten werking. S2 M Led Motor V1 Snelheid Verlaagt de werkingssnelheid. Door deze knop in te drukken terwijl de motor uitgeschakeld is, wordt de bedrijfswijze ELC (Elettronica Comfort) geactiveerd, voor een continue, stille luchtverversing. Houd hem ingedrukt totdat de Led S1 langzaam gaat knipperen. V2 V3 Snelheid Verhoogt de werkingssnelheid. Intensieve Maximumsnelheid, geschikt om de grootste kookdampen tegen te gaan. Kan met de hand worden uitgeschakeld door op de toets te drukken. R Ontvanger Keuzafstands bediening. voor afstandsbediening NL 44 ONDERHOUD Vetfilters REINIGING VAN DE ZELFDRAGENDE METALEN VETFILTERS Reset van het alarmsignaal · Schakel de verlichting en de afzuigmotor uit. · Houd de toets V2 tenminste 3 seconden ingedrukt, tot de led's gaan knipperen ter bevestiging van de reset. Schoonmaken filters · De filters moeten worden schoongemaakt wanneer de led S1 knippert of minsters eenmaal in de 2 maanden bij gewoon gebruik of nog vaker bij bijzonder intensief gebruik. · Verwijder de filters één voor één door ze naar de achterkant van de groep te duwen en ze tegelijkertijd omlaag te trekken. · Was de filters en vermijd hierbij ze te buigen, en laat ze drogen alvorens ze terug te plaatsen. [. . . ] This appliance conforms to European Low Voltage Directive 73/23/CEE governing electrical safety, European Directive 89/336/CEE on Electromagnetic Compatibility and Directive 93/68/CEE regarding CE Marking. Cet appareil est conforme à la norme européenne en matière de basse tension C. E. E. 73/23 de sécurité électrique ainsi qu'aux normes européennes : C. E. E. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG KSEV96X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG KSEV96X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag