Gebruiksaanwijzing SMEG KSET62E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG KSET62E. Wij hopen dat dit SMEG KSET62E handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG KSET62E te teleladen.


SMEG KSET62E : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1439 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG KSET62E (1409 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG KSET62E

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Draag bij alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden werkhandschoenen. Deze apparatuur kan worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en behoefte kennis, mits ze onder juist toezicht zijn of instructies hebben gekregen over hoe het apparaat veilig te gebruiken en zich bewust zijn van de verwante gevaren. 33 Kinderen moeten in de gaten gehouden worden, om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Schoonmaak en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. [. . . ] Afdanking moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke milieuvoorschriften voor afvalverwerking. Voor nadere informatie over de behandeling, terugwinning en recycling van dit product wordt u verzocht contact op te nemen met het stadskantoor in uw woonplaats, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product heeft aangeschaft. Toestel ontworpen, getest en vervaardigd conform met: • Veiligheid: EN/IEC 60335-1; EN/IEC 60335-2-31, EN/IEC 62233. • Prestaties: EN/IEC 61591; ISO 5167-1; ISO 5167-3; ISO 5168; EN/IEC 60704-1; EN/IEC 60704-2-13; EN/IEC 60704-3; ISO 3741; EN 50564; IEC 62301. • EMC: EN 55014-1; CISPR 14-1; EN 55014-2; CISPR 14-2; EN/IEC 61000-3-2; EN/IEC 61000-3-3. Tips voor een correct gebruik om de milieu-impact te verminderen: Schakel de kap in op minimumsnelheid wanneer u begint te koken en laat de kap nog enkele minuten ingeschakeld nadat u klaar bent met koken. Verhoog de snelheid alleen wanneer er veel rook of damp is en gebruik de maximumsnelheid alleen in extreme situaties. Vervang de koolstoffilter(s) indien nodig om een goede efficiëntie voor het wegnemen van geurtjes te behouden. Maak de vetfilter(s) indien nodig schoon om een goede efficiëntie van de vetfilter te behouden. Gebruik de maximale diameter van het leidingsysteem zoals aangegeven in deze handleiding om de efficiëntie te optimaliseren en lawaai tot een minimum te beperken. De aangezogen rook en damp worden naar buiten geleid via een afvoerpijp die is aangesloten op de verbindingsring aan de bovenkant van de wasemkap. Attentie: De afvoerpijp wordt hierbij niet geleverd en moet apart aangekocht worden. De diameter van de afvoerpijp moet even groot zijn als die van de verbindingsring. Als de afzuigkap reeds is voorzien van koolstoffilter dan moet u dit verwijderen. Verbind de afzuigkap aan wandafvoerpijpen en afvoeropeningen met dezelfde diameter als de luchtuitgang (verbindingsflens). !Als de wasemkap reeds is voorzien van een koolstoffilter dan moet u dit verwijderen. Uitvoering als afzuigend apparaat Filtrerende versie De opgenomen lucht wordt ontvet en gefilterd voordat het weer wordt teruggevoerd in het vertrek. Om de kap in deze uitvoering te gebruiken dient een extra actief koolstoffiltersysteem te worden toegevoegd. [. . . ] Om het vetfilter te demonteren trekt u aan de veerbelaste ontgrendelingshandgreep. Koolstoffilter (alleen voor filterend apparaat) afb. De verzadiging van de koolstoffilter vindt plaats na een min of meer langdurig gebruik en hangt af van de manier waarop wordt gekook en de regelmaat waarmee de vetfilter wordt gewassen. In ieder geval moet de filter minstens om de 4 maanden vervangen worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG KSET62E

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG KSET62E zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag