Gebruiksaanwijzing SMEG KSEIV96X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG KSEIV96X. Wij hopen dat dit SMEG KSEIV96X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG KSEIV96X te teleladen.


SMEG KSEIV96X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (455 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG KSEIV96X (454 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG KSEIV96X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Regel de vlammen altijd zo dat ze niet langs de pannen omhoog komen. · Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten. · De wasemkap mag niet gebruikt worden door kinderen of door personen die niet in staat zijn de kap correct te gebruiken. [. . . ] · Voor de filterversie bepaalt u de positie volgens de gekozen richting van het luchtuitlaatmondstuk van de recirculatielucht. · De bevestiging van het frame moet zowel berekend zijn op het gewicht van de wasemkap als op de belastingen die veroorzaakt worden door eventuele stoten tegen de zijkant van het gemonteerde apparaat. Controleer na het bevestigen van het frame of de basis stabiel is, ook als er tegen het frame aan wordt geduwd. · In alle gevallen waarin het plafond niet stevig genoeg is op het punt waar de kap wordt opgehangen, dient de installateur het plafond te verstevigen met platen en tegenplaten die verankerd worden aan delen met een resistente structuur. Aansluitingen LUCHTUITLAAT AFZUIGVERSIE Bij installatie in afzuigversie, moet u de wasemkap met de uitlaatleiding verbinden door middel van een starre of buigzame leiding van ø 150 of 120 mm, naar keuze van de installateur. · Voor verbinding met een leiding van ø120 mm, moet de reductieflens 9 op de uitlaat van de wasemkap worden aangebracht. · Verwijder de eventuele geurfilters met actieve koolstof. 9 ø 150 ø 120 LUCHTUITLAAT FILTERVERSIE · Plaats de reductieflens 9 op de uitlaat van de afzuiginrichting. · Plaats het verbindingsverlengstuk 14. 1 zijdelings op het verbindingsstuk 15 en verzeker u ervan dat de uitlaat zich ter hoogte van het mondstuk van de schouw bevindt. 15 14. 1 14 9 NL 47 Montage van de schouw - Montage van de Wasemkap · Breng het bovenste gedeelte van de schouw in positie en zet dit aan de bovenkant vast aan het frame met 2 van de bijgeleverde schroeven12c. · Installeer het ondergedeelte van de schow op het frame en houd het in positie tot de wasemkap gemonteerd is. Filterversie · Verzeker u ervan dat de uitlaat van het verlengstuk van het verbindingstuk 14. 1 zowel horizontaal als verticaal correspondeert met de mondstukken van de schouw. · Als dit niet zo is, het ondergedeelte van de schow verwijderen en de positie corrigeren door het verlengstuk van de wasemkap 14 af te snijden op één van de lengtes die bepaald worden door de kleinere groeven en plaats alle onderdelen weer terug zoals eerder werd beschreven. Alvorens de wasemkap aan het frame te bevestigen: · Haal de vetfilters uit de wasemkap; · Verwijder eventuele geurfilters met actieve koolstof. · Zet vervolgens via de onderkant de wasemkap vast aan het frame met 4 bijgeleverde schroeven 12f. · Plaats voor de filterversie het richtingsrooster 8 in zijn behuizing. Verzeker u er bovendien van dat het rooster goed in het verbindingsstuk 15 zit. [. . . ] Reset van het alarmsignaal · Schakel de verlichting en de afzuigmotor uit. · Houd de toets V3 tenminste 3 seconden ingedrukt, tot de led's gaan knipperen ter bevestiging van de reset. · Verwijder het verzadigde geurfilter met actieve koolstof door de bevestigingen los te maken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG KSEIV96X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG KSEIV96X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag