Gebruiksaanwijzing SMEG KSEIV95X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG KSEIV95X. Wij hopen dat dit SMEG KSEIV95X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG KSEIV95X te teleladen.


SMEG KSEIV95X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (256 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG KSEIV95X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Versie met circulatie (K) De lucht wordt gefilterd door koolfilteren (voor het monteren zie paragraaf "Koolstoffilter"), door een ventilatiepaneel van de schoorste en, weer in het vertrek los gelaten. Als de wasemkap is geleverd zonder koolstoffilter, dan moet u er een bestellen en aanbrengen voor de ingebruikname. [. . . ] 6 - Led aanwijzing intensieve snelheid 7 - Knop voor het inschakelen van de intensieve snelheid. Er wordt aangeraden deze snelheid te gebruiken wanneer de rook en geur concentratie nogal sterk is (bijvoorbeeld wanneer er vis gebakken wordt of in geval van frituren). Nadat de intensieve snelheid is ingeschakeld zal deze 5 minuten lang blijven werken, daarna zal de kap weer in de van te voren afgestelde snelheid gaan werken (van 1 tot 3) of zal zelfs uitgaan indien van te voren geen enkele snelheid ingesteld is. Om de intensieve snelheid uit te schakelen voordat de 5 minuten voorbij zijn knop 1 of knop 2 indrukken. 8 ­ Knop voor het afzetten van de lichten 9 ­ Knop voor het aanzetten van de lichten In geval van storingen, voordat U zich tot de assistentie service wendt, minstens 5 seconden het apparaat van de elektrische voeding doen, door de stekker uit te trekken, en daarna weer invoeren. In het geval dat de storing blijft voortbestaan, wendt U zich tot de assistentie service. Belangrijk De lucht mag niet afgezogen worden door een leiding die gebruikt wordt voor de afvoer van walmen van apparaten die gevoed worden met niet-electrische energie. Het vertrek moet altijd goed gelucht zijn als tegelijkertijd een kap en niet-electrisch gevoedde apparaten gebruikt worden. Een open vlam beschadigt de filters en kan brand veroorzaken; dit is moet dus in ieder geval vermeden worden. Frituren moet altijd onder toezicht worden gedaan om te vermijden dat de olie te heet wordt en vlam vat. Technische en veiligheidsmaatregelen voor de afvoer van de walmen moeten conform zijn aan de plaatselijk geldende voorschriften. Iedere aansprakelijkheid wordt afgewezen voor eventuele schade of brand aan het apparaat die is veroorzaakt door het niet in acht nemen van bovengenoemde voorschriften. [. . . ] Schoonmaken Voor het schoonmaken van de buitenkant van de kap een doek gebruiken die is bevochtigd met spiritus of met een neutraal vloeibaar schoonmaakmiddel. Voor het reinigen van onderdelen in gesatineerd inox is het raadzaam de doek met de richting van de satijnstructuur mee te bewegen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG KSEIV95X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG KSEIV95X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag