Gebruiksaanwijzing SMEG KSEIL90X1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG KSEIL90X1. Wij hopen dat dit SMEG KSEIL90X1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG KSEIL90X1 te teleladen.


SMEG KSEIL90X1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (209 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG KSEIL90X1 (209 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG KSEIL90X1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] D Montage- und Gebrauchsanweisung F Prescriptions de montage et mode d'emploi GB Instructions on mounting and use NL Montage- en gebruiksaanwijzing I Istruzioni di montaggio e d'uso E Instrucciones de montaje y para el uso P Instalação e manutençao HEX Vyxbherwvv gj exbfyjdrt v àrxgkefbfwvv djpleèjjbdjl<ot-avknbheùotuj djpleèjjzvxbvbtk< b. 4 hvx. 4 2 D F GB NL Montage der Dunstabzugshaube Wandmodelle Montage de la hotte Modele pour paroi Mounting the hood Wall model Het monteren van de kap Wand-model Montaggio della cappa Modello per parete E P Montaje Modelo para pared Montagem do exaustor Modelo de parede I HEX 14 15 15 16F Exbfyjdrf djpleèjjzvxbvbtk< . [. . . ] Neem de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom in uw woning uit. a - trek de handvaten naar het midden b - en dan naar beneden toe Nadat u het filter heeft gewassen en gedroogd handelt u tegenovergesteld bij het terugplaatsen. NL Koolstoffilter ("Model met circulatie", zie verderop) Het koolstoffilter kan niet worden gewassen of op andere wijze worden opgewerkt. Kap met bedieningspaneel met toetsenbord De koolfilter moet iedere 6 maanden vervangen worden bij normaal gebruik. Kap met elektronisch bedieningspaneel De koolfilter moet iedere 6 maanden vervangen worden bij normaal gebruik en in elk geval als de LED, die de verzadiging aankondigt, knippert. Lees de aanwijzingen daarvoor in het hoofdstuk onderhoud. Na het vervangen drukt u gedurende circa twee sconden gelijktijdig op de toetsen A en B, tot u een geluidssignaal hoort. N. B. : Deze LED knippert ook als de kap in de afvoermethode gebruikt wordt, dus geen koolstoffilter aanwezig is. Neem de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom in uw woning uit. Monteer de koolfilter en bevestig hem met de twee bijgeleverde schroeven. Neem de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom in uw woning uit. Voor het reinigen van onderdelen in gesatineerd inox is het raadzaam de doek met de richting van de satijnstructuur mee te bewegen. Attentie Het niet in acht nemen van de schoonmaak regels van de kap en van het vervangen en schoonhouden van de filters kan brandgevaar met zich meebrengen. Iedere verantwoordelijkheid voor inconvenienten wordt afgewezen waar bovenstaande aanwijzingen niet in acht zijn. Het vervangen van de lampjes - Afb. 4 1. Neem de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom in uw woning uit. [. . . ] Als men hem rechtstreeks aan het elektrische net wil aansluiten verwijdert men de stekker en brengt men een standaard tweepolige schakelaar aan met een afstand tussen de kontaktpunten van minstens 3mm. Als de stekker, eenmaal in het stopkontakt aangebracht, niet op een bereikbare plaats zit dan moet men noodgedwongen een standaard tweepolige schakelaar aanbrengen met een afstand tussen de kontaktpunten van minstens 3mm. 16 LI1NMB [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG KSEIL90X1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG KSEIL90X1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag