Gebruiksaanwijzing SMEG KSEG56X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG KSEG56X. Wij hopen dat dit SMEG KSEG56X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG KSEG56X te teleladen.


SMEG KSEG56X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (593 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG KSEG56X (591 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG KSEG56X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] · Voor apparaten van klasse I dient u zich ervan te verzekeren dat het elektriciteitsnet in uw huis over een goede aarding beschikt. · Verbind de wasemkap met de luchtuitlaat door middel van een leiding met een diameter van 120 mm of groter. [. . . ] · Plaats de kap tot deze vasthaakt op de zijsteunen met klikbevestiging. · Blokkeer het geheel door de schroeven Vf vanaf de onderkant van de kap vast te draaien. Vf NL 33 Aansluitingen LUCHTUITLAAT AFZUIGVERSIE Bij installatie in afzuigversie, moet u de wasemkap met de uitlaatleiding verbinden door middel van een starre of buigzame leiding van ø 120 mm, naar keuze van de installateur. · Verwijder de eventuele geurfilters met actieve koolstof. 9 ø 120 LUCHTUITLAAT FILTERVERSIE · Boor een gat van ø 120 mm in de plank boven de kap. · Verbind de uitlaat van de wasemkap met het bovenste gedeelte van het hangkastje door middel van een starre of buigzame leiding van ø120 mm, naar keuze van de installateur. · Verzeker u ervan dat het geurfilter met actieve koolstof geïnstallereerd is. 120 125 ELEKTRISCHE AANSLUITINGETTRICA · Sluit de wasemkap aan op de netspanning met een tweepolige schakelaar ertussen met een opening tussen de contacten van tenminste 3 mm. · Nadat u de kap geïnstalleerd heeft, moet u het uitschuifbare gedeelte de eerste keer met kracht naar buiten trekken tot het niet verder kan en u een klik hoort. NL 34 GEBRUIK Bedieningspaneel L M V Lichten Motor Snelheid Hiermee schakelt u de verlichting aan en uit. Instelling van de werkingssnelheid. NL 35 ONDERHOUD Vetfilters REINIGING VAN DE ZELFDRAGENDE METALEN VETFILTERS · De filters moeten eens in de 2 maanden of, bij bijzonder intensief gebruik, vaker gereinigd worden. · Verwijder de filters één voor één door de bevestigingen los te maken. · Was de filters en vermijd hierbij ze te buigen, en laat ze drogen alvorens ze terug te plaatsen. · Plaats de vetfilters terug en let er hierbij op dat de handgreep zichtbaar blijft. Geurfilters (filterversie) VERVANGING FILTER MET ACTIEVE KOOLSTOF · De filters kunnen niet gewassen en niet geregenereerd worden en dienen bij gebruik van de kap tenminste eens in de 4 maanden of, bij bijzonder intensief gebruik, vaker te worden vervangen. · Demonteer de drager van het afzuiggedeelte terwijl u tegelijkertijd aan de twee knoppen A trekt. · Verwijder de verzadigde geurfilters met actieve koolstof door de bevestigingen los te maken. [. . . ] Dit apparaat voldoet aan de Europese laagspanningsnorm 73/23/EEG inzake de elektrische veiligheid en de Europese normen: 89/336/EEG inzake de elektromagnetische compatibiliteit en 93/68/EEG inzake de CE-markering. Este aparato es conforme con la normativa europea sobre baja tensión C. E. E. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG KSEG56X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG KSEG56X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag