Gebruiksaanwijzing SMEG KSEG51

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG KSEG51. Wij hopen dat dit SMEG KSEG51 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG KSEG51 te teleladen.


SMEG KSEG51 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1367 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG KSEG51 (1367 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG KSEG51

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze inbouwgroep kan zowel in de afzuiguitvoering (afvoer naar buiten toe) als in de recirculatie uitvoering genstalleerd worden. Het is bovendien van uiterlijk belang dat de installatie van de inbouwgroep door een vakman uitgevoerd wordt. De fabrikant wijst iedere verantwoordelijkheid voor schade, die te wijten is aan een onjuiste of niet volgens de regels uitgevoerde installatie, af. 2 - VEILIGHEIDSMAATREGELEN 2. 1 - Sluit de inbouwgroep niet aan voor verbrandings bestemde afvoerkanalen aan (CVC, schouwen, enz. ). [. . . ] Indien de wasemkap intensief (meer dan 4 uur per dag) gebruikt word, is het noodzakelijk de filters vaker te onderhouden. Laat grote vlammen nooit onbewaakt onder de in werking zijnde wasemkap. Indiem de pan voor een zeer beperkte tijd van de vlam wordt gehaald, regel de vlam op het minimum of beter, doof de vlam. Regel de vlam altijd zodanig dat deze niet onder de pan uitkomt: hierdoor bespaart U energie en voorkomt U gevaarlijke warmteconcentraties. Gebruik de wasemkap enkel waarvoor ze ontworpen is voor het afzuigen van wasem en keukenluchtjes. 4. 1 - 4. 2 - 4. 3 4. 4 - 5 - GEBRUIK Toetsenbord Het toetsenbord ziet er als volgt uit (fig. 4): Verlichtingstoets L: Schakelt de verlichting aan of uit; Motortoets M: Schakelt de motor aan of uit en stelt de gewenste bedrijfssnelheid in: Bedrijfssnelheid 1 = laagste bedrijfssnelheid; deze wordt meestal gebruikt voor een geruisloze luchtver-plaatsing; ook geschikt in geval van lage dampconcentraties tijdens het koken. Bedrijfssnelheid 2 = middelste bedrijfssnelheid; het meest gebruikt, vanwege de optimale verhouding tussen luchtverplaatsing en geluid. Bedrijfssnelheid 3 = hoogste bedrijfssnelheid; te gebruiken in geval van hoge dampconcentraties, ook geschikt voor een langere inbedrijstelling van de wasemkap. 6 - ONDERHOUD Een constant onderhoud waarborgt een goede werking in de tijd en houdt het rendement op peil. Bijzondere aandacht gaat besteed aan het vetfilter en in geval van recirculatie wasemkappen, aan het aktieve koolstoffilter. 6. 1 - Metalen antivetfilters 1 - Reiniging Deze filters gaan uiterlijk na twee maanden schoon gemaakt met een neutraal afwasmiddel. Deze filters kunnen dankzij hun compacte afmetingen ook in de vaatwasmaschine gewassen worden. 2 - Verwijdering van de filters Verwijde n filter per keer door het filter naar achteren toe te drukken en tegelijkertijd naar beneden te trekken (fig. 5). Let er bij de montage op dat het handvat van het filter zich aan de voorkant van de inbouwgroep bevindt. NL 2 22 2 6. 2 - Synhetisch vetfilters 1 - Dit filter mag niet gewassen worden en gaat om de twee maanden vervangen. Indien het filter voorzien is van verzadigingsverklikkers, gaat het filter vervangen wanneer de roodpaarse stipjes van het filter zich over de gehele oppervlakte hebben verspreid. 2 - Vervanging: a - Verwijder het afzuigrooster, raadpleeg hiervoor de paragraaf over de installatie 3. 1. 3. 6. 3 - Vetfilters (metalen panelen) 1 - Reiniging Deze filters gaan uiterlijk na twee maanden schoon gemaakt met een neutraal afwasmiddel. Deze filters kunnen dankzij hun compacte afmetingen ook in de vaatwasmaschine gewassen worden. 2 - Vervanging: a - Verwijder het afzuigrooster, raadpleeg hiervoor de paragraaf over de installatie 3. 1. 3. [. . . ] Symbolen p produkten eller emballaget anger att produkten inte fr hanteras som hushllsavfall. Den skall i stllet lmnas in p uppsamlingsplats fr tervinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att skerstlla att produkten hanteras p rtt stt bidrar du till att frebygga eventuellt negativa milj- och hlsoeffekter som kan uppst om produkten kasseras som vanligt avfall. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG KSEG51

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG KSEG51 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag