Gebruiksaanwijzing SMEG KSED97X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG KSED97X. Wij hopen dat dit SMEG KSED97X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG KSED97X te teleladen.


SMEG KSED97X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (173 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG KSED97X (173 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG KSED97X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De middellijn van de afvoerpijp moet even groot zijn als die van de verbindingsring. Als de wasemkap reeds is voorzien van koolstoffilter dan moet u dit verwijderen. Versie met circulatie (K) De lucht wordt gefilterd door koolfilteren (voor het monteren zie paragraaf "Koolstoffilter"), door een ventilatiepaneel aan de bovenkant van de schoorste en, weer in het vertrek los gelaten. [. . . ] Bedieningspaneel met schuifknoppen Er zijn twee schakelaars: één om de verlichting van de kookplaat aan en uit te doen; de andere om de zuigkracht van de wasemkap in te schakelen en te selecteren. 14 Raadpleeg ook de tekeningen uit de eerste bladzijden met de alfabetische verwijzingen uit de toelichtende tekst. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade of brand aan het apparaat veroorzaakt door het niet in acht nemen van de aanwijzingen in deze handleiding weergegeven wordt afgewezen. NL MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING Nadat de koolstoffilter vervangen is, knop 1 indrukken (afb. 17) gedurende ongeveer 3 seconden, totdat het systeem een bip geluid maakt. Led 5, die verzadigde koolstoffilter aanduidt, zal stoppen met flikkeren. Montage of vervanging van het actieve koolstoffilter: Het koolstoffilter aanbrengen of vervangen. c) Als de filters niet gemonteard zijn moet u één per kant aanbrengen zodat beide protectie-roosters van de rotor van de motor bedekt zijn; vervolgens moet het centrale handvat van de filter met de klok mee gedraaid worden (afb. d) Als de koolfilters reeds zijn gemonteerd (twe filters die de protectie-roosters van de rotor van de motor bedekken) en moeten worden vervangen, dan moet het centrale handvat tegen de klok in gedraaid worden totdat de filters loskoment. b) Maak de lampruimte open, en ga als volgt te werk ­ afhankelijk van het model in uw bezit: schroef de lampbescherming los (afb. 3. 1) of verwijder de bescherming door hem op te tillen met een kleine schroevendraaier of een soortgelijk gereedschap (afb. 3. 2) of Druk op de lampenkap en laat hem los om de lampenkap te openen (afb. c) De kapotte lamp vervangen met een identieke halogene lamp van maximaal 20 Watt. e) Als het niet branden wil, controleer dan eerst of het goed in de houder zit vóór u de servicedienst belt. Waarschuwing De afzuigkap nooit gebruiken als het rooster niet goed gemonteerd is!De gezogen lucht mag niet afgevoerd worden in een leiding die gebruikt wordt voor de afvoer van rook van apparaten met een andere voeding als de elektrische energiebron. [. . . ] Model met bedieningspaneel met schuifknoppen Hij wordt bij normaal gebruik iedere 4 maanden vervangen en is verkrijgbaar bij de leverancier. Model met elektronisch bedieningspaneel De koolstoffilter moet om de 4 maanden vervangen worden in geval van gewoon gebruik van de afzuigkap en iedere keer dat LED 5 flikkert (afb. Het flikkeren van deze led waarschuwt de gebruiker dat de koolstoffilter vervangen moet worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG KSED97X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG KSED97X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag