Gebruiksaanwijzing SMEG KSED65X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG KSED65X. Wij hopen dat dit SMEG KSED65X handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG KSED65X te teleladen.


SMEG KSED65X : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (266 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG KSED65X (267 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG KSED65X

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deshalb an der Rckseite der in Ihrem Besitz befindlichen Haube die Position dieser Punkte berprfen. De positie van de hechtpunten (5 Rechthoekige gaten) of van de verplichte bevestigingspunten (8 ronde gaten) kunnen omgewisseld zijn!Controleer daarom de rugzijde van de kap in uw bezit om de positie ervan te verifiren. [. . . ] Installatie - alleen voor het model met uitsparingen voor de uitgang van de rook in de filterversie, rechtstreeks in de schouw (zonder kunststof roosters). Installazione - solo per modello con asole per l'uscita dei fumi in versione filtrante ricavate direttamente sul camino (senza griglie in plastica) Montaa - samo za modele opremljene s kopama za izbacivanje dima, u varijanti s filterom, ugraenima direktno na dimnjaku (bez plastinih pregrada) - ( ) Mont pouze pro model ve filtran verzi, vstupn trbiny jsou pmo na dekorativnm komnku (bez plastovch mek) 9 9 10 11 11 15 15 1 6 7 2 2 3 3 7 8 8 12F 13F 12F 13A 12A H F H 5 5 4a 4b 4a 10 10 Instalacin-Modelocon perfil redondeado InstalaoModelocomperfilarredondado Installation-Modleavecprofilarrondi InstallationModelwithroundedborder Installierung-ModellmitabgerundetemProfil InstallatieModelmetafgerondprofiel Installazione- Modelloconprofiloarrotondato 13F Instaliranje model sa zaobljenim profilom : Mont-modelsezaokrouhlenmprofilem InstalacjaokapuModelposiadajcyprofilzaokrglony 11 12 15 15 14 1 3 3 6 7 13A 4-9 4-9 8 8 7 2 5 5 Modelo con cpula (Versin Filtrante) Modelo com cpula (Verso filtrante) Modle avec chapeau (Version Filtrante) Model with dome (Filter Version) Modell mit Kuppel (Umlufthaube) Model met Koepel (Filterversie) ( ) Modello con cupolino (Versione Filtrante) Model sa kupolom (filtrirajucoj verziji) ( ) 12 10 11 10 11 13 13 Model s domekem Model z kopu (wersja z filtrem) NL MONTAGEVOORSCHRIFTEN EN GEBRUIKSAANWIIZING Werking De wasemkap is voorzien van een bedieningspaneel aan de voorzijde van de kap, met knoppen of toetsen, naargelang het model in Uw bezit, voor de werking raadpleeg de onderstaande tekst en de betreffende tekening: a. Controlelampje voor de werking (indien voorzien). Raadpleeg ook de tekeningen uit de eerste bladzijden met de alfabetische verwijzingen uit de toelichtende tekst. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade of brand aan het apparaat veroorzaakt door het niet in acht nemen van de aanwijzingen in deze handleiding weergegeven wordt afgewezen. Installatie In het geval van een elektrisch fornuis moet de afzuigkap minstens 60 cm van de kookplaat afgelegen zijn en 70 cm in geval van gas of gemengd fornuis. Gebruik De afzuigkap is voorzien van een boven luchtafvoer B voor de afvoer van rook naar buiten in geval van modellen met schoorsteen C (Zuigversie A - afvoerbuis 13A niet bijgeleverd). In het geval dat het niet mogelijk is dampen en rook naar buiten af te voeren ook al is men voorzien van het model met schoorsteen C, kan de afzuigkap in de filterversie F gebruikt worden door de montage van twee koolstoffilters E, de rook en de dampen worden gerecycleerd door middel van het bovenrooster G (naargelang het model kan het rooster of direct op de schoorsteen geplaatst zijn of er kunnen twee kleine roosters gemonteerd worden - 16F). In het geval van een model met het rooster direct op de schoorsteen moeten twee verlengstukken H op de ventilatieklep 13F geplaatst worden. De modellen voorzien van koepel D kunnen alleen in de filterversie F gebruikt worden. De modellen zonder zuigmotor werken alleen in de zuigfunctie en moeten aan een afgelegen zuigeenheid aangesloten worden (niet bijgesloten). Elektrische aansluiting De netspanning moet overeenstemmen met de spanning weergegeven op het eigenschappen plaatje binnen de kap. Indien van stekker voorzien de afzuigkap aansluiten aan een stopcontact conform de van kracht zijnde normen in een bereikbare plaats. Indien geen stekker aanwezig is (directe aansluiting aan de netvoeding) een tweepolen schakelaar, volgens de norm, toepassen met een openingsafstand tussen de contacten niet kleiner dan 3 mm (bereikbaar). a b-c-d-e e a a bc b-c-d-e de f a b-c d In geval van een sterkere dampconcentratie een hogere zuigkracht gebruiken. We raden aan de afzuigkap 5 minuten voordat men begint te koken aan te doen en deze nog voor ongeveer 15 minuten nadat men beindigt heeft aan te laten. [. . . ] Attentie: Het niet in acht nemen van de reinigingsnormen van de afzuigkap en van de vervanging en reiniging van de filters kan brandgevaar veroorzaken. Vetfilter Indien binnen een steunrooster geplaatst dan kan deze een van de volgende types zijn: papieren filter deze moet een keer in de maand vervangen worden of wanneer de bovenkant ervan van kleur verandert, als de kleur uit het rooster zichtbaar is. sponzen filter deze moet met warm zeepwater een keer in de maand gewassen worden en om de 5/6 wasbeurten vervangen worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG KSED65X

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG KSED65X zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag