Gebruiksaanwijzing SMEG KSEC60EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG KSEC60EB. Wij hopen dat dit SMEG KSEC60EB handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG KSEC60EB te teleladen.


SMEG KSEC60EB : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (227 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG KSEC60EB (226 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG KSEC60EB

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Montaje y modo de empleo Instruções para montagem e utilização Prescriptions de montage et mode d'emploi GB Instruction on mounting and use D Montage- und Gebrauchsanweisung NL Montagevoorschriften en gebruiksaanwiizing HR Uputstva za montau i za uporabu I Istruzioni di montaggio e d'uso N Monteringsanvisning og brukerveiledning for ventilator E P F CLACK! E2 C2 B1 B2 N C1 O D1 D2 E1 P3 P2 1c m P1 J J K K M H H L I F A G5 G3 EXHAUTING ABLUFT EVACUATION ASPIRANTE RECIRCULATION UMLUFT RECICLAGE FILTRANTE F G1 A A G2 G4 F A F A G6 b R1 a R2 U2 T2 U1 U1 S1 T1 S2 Z X2 Y1 X1 Z U2 T2 X3 V Y2 Raadpleeg ook de tekeningen uit de eerste bladzijden met de alfabetische verwijzingen uit de toelichtende tekst. Zich strikt aan de aanwijzingen uit deze tekst houden De afzuigkap is voorzien van een boven luchtafvoer B1 en, naar keuze, ook van een achterafvoer B2, voor de buitenafvoer van rook. [. . . ] Het rooster verwijderen en de kap aan de 2 schroeven vastmaken, tenslotte vanuit de binnenkant de derde schroef L invoeren en alle schroeven aandraaien. Bevestiging aan het hangvakje: de kap met 4 schroeven M vanuit de binnenkant van het hangvakje bevestigen. Waarschuwing: De afzuigkap nooit gebruiken als het rooster niet goed gemonteerd is!De gezogen lucht mag niet afgevoerd worden in een leiding die gebruikt wordt voor de afvoer van rook van apparaten met een andere voeding als de elektrische energiebron. Altijd voor een goede ventilatie van de ruimte zorgen als de afzuigkap en de apparaten met andere energiebron gebruikt worden. Het gebruik van open vlammen is schadelijk voor de filters en kan brand veroorzaken, daarom moet het in ieder geval vermeden worden. Het frituren moet geschieden met voortdurende controle om te voorkomen dat verhit vet in brand raakt. Wat betreft technische en veiligheidsmaatregelen voor de rookafvoer zich strikt houden aan de regelingen voorzien door de plaatselijke bevoegde autoriteiten. Werking: Het bedieningspaneel bevindt zich aan de voorkant rechts en is voorzien van verschillende zuigstanden. De hoogste stand gebruiken in geval van een sterke dampconcentratie in de keuken. Altijd de dampverzamelaars N openen (sommige modellen hebben een afstelbare koppeling O aan rechter en linkerzijde). We raden aan de afzuigkap 5 minuten voordat men begint te koken aan te doen en deze nog voor ongeveer 15 minuten nadat men beëindigt heeft aan te laten. [. . . ] Voor de schoonmaak een doek met gedenatureerd alcohol of neutrale reinigingsmiddelen gebruiken. Het niet in acht nemen van de reinigingsnormen van de afzuigkap en van de vervanging en reiniging van de filters kan brandgevaar veroorzaken. Iedere aansprakelijkheid wordt afgewezen voor eventuele schade of brand aan het apparaat die is veroorzaakt door het niet in acht nemen van bovengenoemde voorschriften. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG KSEC60EB

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG KSEC60EB zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag