Gebruiksaanwijzing SMEG KSE912NX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG KSE912NX. Wij hopen dat dit SMEG KSE912NX handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG KSE912NX te teleladen.


SMEG KSE912NX : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (417 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG KSE912NX (415 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG KSE912NX

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De wasemkap is uitsluitend ontworpen voor huishoudelijk gebruik, voor het elimineren van kookgeuren. Laat geen hoog brandende branders onbedekt onder de wasemkap terwijl deze in werking is. Controleer frituurpannen tijdens het gebruik: de oververhitte olie zou vlam kunnen vatten. [. . . ] Voor verbinding met een leiding van ø120 mm, moet de reductieflens 9 op de Toom met Klep 10 worden aangebracht. Breng verbindingsstuk 15 op de luchtuitgang aan door het vast te drukken'. Als dit niet het geval is, dan moet U de compositie aanpassen door de verlengstukken 14. Sluit de wasemkap aan op de netspanning met een tweepolige schakelaar ertussen met een opening tussen de contacten van tenminste 3 mm. "Onderhoud") en verzeker u ervan dat de stekker van de voedingskabel goed in de contactdoos van de afzuigkap is gestoken. Aan de zijkant aan de beugel bevestigen met de 4 bijgeleverde schroeven 12c. onderstuk van de schouw · De twee zijplaten van de schouw enigszins openen, ze vasthaken tussen het bovenstuk van de schouw en de wand en ze weer zo ver mogelijk sluiten. Bevestig het onderstuk aan de zijkanten aan de wasemkap met 2 van de bijgeleverde schroeven 12c. Toets Functie A Schakelt de zuigmotor in of uit op de laatst gebruikte snelheid. D Activeert de hoge snelheid vanuit elke snelheidsstand, ook vanuit de uitgeschakelde stand van de motor. Deze snelheid wordt 10 minuten aangehouden en daarna keert het systeem terug naar de eerder ingestelde snelheid. E Schakelt de motor in op een snelheid met een afzuiging van 100 m3/h. Kan niet geactiveerd worden als de hoge snelheid of de delayfunctie is ingeschakeld. Kan alleen bij ingeschakelde motor en bij een andere snelheid dan 24H en de hoge snelheid worden geactiveerd. [. . . ] activering van het alarmsignaal · Bij afzuigkappen met luchtcirculatie moet het alarmsignaal ten teken dat de filters verzadigd zijn geactiveerd worden op het moment van de installatie of daarna. Houd de toets E 5 seconden ingedrukt totdat op het display een animatie start. Druk binnen 5 seconden op de toets B tot de bevestiging die op het display verschijnt: · 2 keer knipperen van de melding EF ­ Alarm geurfilter met actieve koolstof verzadigd AAN · 1 keer knipperen van de melding EF ­ Alarm geurfilter met actieve koolstof verzadigd UIT. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG KSE912NX

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG KSE912NX zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag