Gebruiksaanwijzing SMEG KSDD90VN-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG KSDD90VN-2. Wij hopen dat dit SMEG KSDD90VN-2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG KSDD90VN-2 te teleladen.


SMEG KSDD90VN-2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1921 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG KSDD90VN-2 (1918 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG KSDD90VN-2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull’apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente daglialtri rifiuti. L’utente dovrà, pertanto, conferire l’apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l’apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m2 è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. [. . . ] Let op: de toegankelijke delen kunnen heet worden wanneer de downdraft met kookapparatuur wordt gebruikt. Wij adviseren de kap enkele minuten voor het gebruik in te schakelen en ze 10 minuten na het gebruik uit te schakelen. Nadat de kap door een gespecialiseerde technicus werd geïnstalleerd, mogen de elektrische componenten, kabels, connectors, motors, besturingskast en aansluitingen van de aardingsinstallatie niet meer voor de gebruiker toegankelijk zijn. De elektrische onderdelen mogen enkel toegankelijk zijn voor de installateur die NL -83 de met schroeven bevestigde panelen zal moeten verwijderen. Neem de geldende plaatselijke normen en de voorschriften van de bevoegde instanties inzake de luchtafvoer in acht. Indien de in deze brochure vermelde onderhoud- en reinigingswerkzaamheden niet in acht worden genomen, zal ernstig gevaar voor brand bestaan. INSTALLATIE EN MONTAGEINSTRUCTIES In vergelijking met de traditionele afzuigkappen is bij de downdraft de dampaanzuiging van de voorste kookpotten beperkt. Daarom adviseren wij een panoramische glaskeramiek kookplaat te gebruiken. De kap kan gecombineerd worden met gaskookplaten met een totaal maximumvermogen van de achterste branders van 4. 7 Kw. Let op: Wij slaan elke aansprakelijkheid af voor schade aan de kap als gaskookplaten met een hoger vermogen worden geïnstalleerd. Nadat de kap door een gespecialiseerde technicus werd geïnstalleerd, mogen de elektrische componenten, kabels, connectors, motors, besturingskast en aansluitingen van de aardingsinstallatie niet meer voor de gebruiker toegankelijk zijn. De elektrische onderdelen mogen enkel toegankelijk zijn voor de installateur die de met schroeven bevestigde panelen zal moeten verwijderen. De downdraft afzuigkap kan zowel in filterfunctie als in zuigfunctie gebruikt worden. In de filterfunctie, dus met luchtcirculatie, moeten actieve koolstoffilters gebruikt worden. Als de downdraft afzuigkap in filterfunctie wordt gebruikt, moet op de plint van de keuken een geschikte opening voor de uitgang van de aangezogen lucht aanwezig zijn. In de zuigfunctie, dus als de gefilterde lucht naar buiten wordt gedreven, is een geschikt compensatiesysteem vereist, in overeenstemming met de geldende normen. De diameter van de buis voor de rookgasafvoer moet gelijk of groter zijn dan die van de kapverbinding. Als andere gas- of brandstofapparaten worden gebruikt in het lokaal waarin de kap wordt geïnstalleerd, moet voor een geschikte ventilatie worden gezorgd. Maak voor de downdraft afzuigkap een gat op ongeveer 50mm van het gat van de kookplaat. Raadpleeg de volgende tekening voor de afmetingen. Om de kap te installeren moet de hoogte van de voetsteunen “S” afgesteld worden zodat de kap onder het werkblad kan geplaatst worden. Hef de kap met de voetjes tot de structuur van de kap op het werkblad rust. S NL -84 De downdraft kan onder het werkblad op een hoogte van 820mm tot 900mm van de vloer afgesteld worden. Deze afstelling kan gebeuren via de voetjes en de voetsteunen (afb. 1). Fig. Naargelang de dikte van het blad en het deksel is een afstelling van 33 mm mogelijk. [. . . ] De te gebruiken kabel moet van het type H05VV-F zijn, met een minimumdoorsnede van 3 x 0, 75mm². Let op: Voer alle verbindingen met de kabeldoos uit alvorens de 230V voeding aan te sluiten. Als deze procedure niet in acht wordt genomen, kunnen de elektronische onderdelen ernstige schade oplopen. Raadpleeg het volgende schema voor de verbindingen van de kap met de kabeldoos: 4 6 3 2 5 9 1) Connector motor op afstand 2) Voedingskabel 230V 3) Kabel met faston voor microschakelaar kap 4) Kabel antenne afstandsbediening (moeten van de metalen onderdelen en / of elektrische weg blijven ) 5) Kabel actuator kap 6) Kabel lichten Nadat de connector van de actuator (5) werd verbonden, de opening van de doos met het meegeleverde deksel sluiten. NL -89 GEBRUIK EN ONDERHOUD Alvorens reiniging- en onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, de stroomtoevoer van de kap afsluiten door de hoofdschakelaar in de 0-stand (OFF) te zetten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG KSDD90VN-2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG KSDD90VN-2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag