Gebruiksaanwijzing SMEG KS98XSE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG KS98XSE. Wij hopen dat dit SMEG KS98XSE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG KS98XSE te teleladen.


SMEG KS98XSE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (175 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG KS98XSE (165 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG KS98XSE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FILTERVERSIE: Wanneer er geen mogelijkheid tot externe afvoer bestaat, kan de kap in een filterkap worden veranderd. In deze uitvoering worden lucht en dampen door de reukfilters gezuiverd en opnieuw in circulatie gebracht door de luchtroosters op de zijkanten van de schoorsteen. · NL 01 INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATIE: Afb. 1 De kap wordt geleverd met alle accessoires die nodig zijn voor de installatie. De minimumafstand tussen de onderkant van de kap en de kookplaat moet ten minste 750 mm voor gaskooktoestellen bedragen en 650 mm voor elektrische kooktoestellen (Afb. Indien dit element niet door de fabrikant is gemonteerd moet u zelf daarvoor zorgdragen met behulp van de twee bijgeleverde schroeven (voor type 1), of door het element aan te drukken (voor type 2). [. . . ] 3a/3b) die met twee expansiepluggen aan de muur moeten worden bevestigd. Op de achterkant van de kap zijn twee gaten L1 aanwezig waarin deze steunen moeten worden geplaatst (afb. 4) c) Verwijder de vetfilters, plaats de kap tegen de muur en teken de positie van de twee centergaten voor de steunen/haken. d) Boor de 2 eerder gemerkte gaten, nadat u de kap van de muur hebt weggenomen. f) Teken de gaten L2 op de muur om de kap onder veilige omstandigheden vast te zetten (afb. 4). l) Bevestig de kap door de twee expansieschroeven tot het einde te spannen. Installatie van de Afzuig- of Filterversie: Afzuigversie: Voor de afzuigversie sluit u de uitgang van de motoraansluiting aan op de afvoerleiding van de rookgassen, die een geschikte binnendiameter heeft die in geen geval kleiner is dan 120 mm. Is de kap uitgerust met een actief koolstoffilter dan moet dit filter worden verwijderd (zie pag. 7) Afb. 2 Type 1 Type 2 Afb. 3 (a) (b) NL 02 Afb. 4 Filterversie: Laat de motoraansluiting vrij. Indien de kap geen actief koolstoffilter heeft, moet dit element afzonderlijk worden aangeschaft en gemonteerd voordat de kap in gebruik wordt genomen. m) Montage schoorstenen: Stel de twee telescoopschoorstenen (afb. 6) in op de gewenste hoogte. Was de filters zorgvuldig met een neutraal reinigingsmiddel met de hand of in de vaatwasmachine. Monteer de filters waarbij u ervoor zorgdraagt dat de handgreep in de richting van de buitenkant van de kap wordt geplaatst. VERVANGING KOOLSTOFFILTERS: (alleen voor de filterversie) De koolstoffilters hebben de capaciteit om geuren vast te houden tot de koolstof het niveau van verzadiging bereikt. De filters kunnen niet worden gewassen, kunnen niet worden geregenereerd en moeten, bij voorkeur om de zes maanden, worden vervangen, of vaker wanneer de kap op zeer intensieve wijze wordt gebruikt. Voordat u met deze werkzaamheden begint, controleert u of de kap afgesloten is van het elektriciteitsnet. Om de koolstoffilters te bereiken moeten de metalen filters worden verwijderd, zoals hierboven wordt beschreven. Zoek met behulp van de afbeeldingen de koolstoffilterkit op die bij uw kap is geleverd. Voor het schijffilter volstaat het om de twee filters 90° te draaien, zoals afb. B) dan moet een lichte druk worden uitgeoefend om de weerstand van de veer te overwinnen, waarna u het filter naar buiten trekt. Bij patroonfilters die zijn vastgezet met een beugel en schroefdraadknop (afb. C), schroeft u de knop los, verwijdert u de beugel en vervolgens het actieve koolstoffilter. Voor het monteren van de koolstoffilters en de metalen vetfilters voert u eerder verrichtte handelingen in omgekeerde volgorde uit. [. . . ] alleen voor de kap met elektronische bediening moet de waarschuwingsfunctie voor de reiniging van de filters gereset worden door op de daarvoor bestemde toets Afb. C NL 06 VERVANGING LAMPEN: Voordat u onderhoud- en/of reinigingswerkzaamheden uitvoert, sluit u altijd de kap af van de elektrische voeding (a) Afhankelijk van het model kan de kap zijn uitgerust met verschillende typen verlichting met gloeilampen, halogeenlampen en neonlampen. a) Gloeilampen: lamp met E14-aansluiting, vermogen 40 W en spanning 230V. Demonteer voor de vervanging de transparante plafonnière op het bedieningspaneel aan de voorkant, schroef het lampje los en schroef een nieuwe vast. (b) b) (c) Halogeen: lamp met G4-aansluiting, vermogen 20W en spanning 12V. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG KS98XSE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG KS98XSE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag