Gebruiksaanwijzing SMEG KIR37XE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG KIR37XE. Wij hopen dat dit SMEG KIR37XE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG KIR37XE te teleladen.


SMEG KIR37XE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (910 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG KIR37XE (964 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG KIR37XE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Wanneer de afzuigkap in combinatie met niet-elektrische apparaten wordt gebruikt, mag de onderdruk in het vertrek niet groter zijn dan 0, 04 mbar om te voorkomen dat de damp opnieuw door de afzuigkap in het vertrek gezogen wordt. • Een beschadigd netsnoer moet door de producent of de technische servicedienst worden gerepareerd om elk risico te vermijden. NL 5 53 • De fabrikant is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een • Als de installatievoorschriften van de gaskookplaat bepalen dat een grotere afstand in acht moet worden genomen dan hierboven is aangegeven, dan moet daar rekening mee worden gehouden. • Gebruik alleen schroeven en kleine onderdelen die geschikt zijn voor de afzuigkap. [. . . ] • Luchtuitlaat (Afzuigversie): overeenkomstig de diameter van de verbinding met de afvoerleiding naar buiten. Zet de twee schroeven vast in kruisvorm, maar laat een ruimte vrij van 4-5 mm tussen de schroef en het plafond: • voor massief beton, betonpluggen, niet bijgeleverd. • voor bakstenen muur met luchtkamer, met een resistente dikte van ongeveer 20 mm, worden de schroeven 12h bijgeleverd. • voor houten plank, 4 schroeven 12g met ringen 22 en moeren 23, bijgeleverd. • NL 5 58 VOORBEREIDING VAN HET FRAME VOOR DE AANSLUITING VAN DE AFZUIGKAP IN FILTERVERSIE Indien U de afzuigkap in filterversie wenst te installeren, dient U het frame te voorzien van alle nodige verbindingsstukken. Om de onderdelen voor de filterversie op een eenvoudige manier te kunnen monteren, dient U het frame te verlengen. U gaat hiervoor als volgt te werk: • Draai de twee schroeven los die het bovenstuk van de schouw 2. 1 vasthouden aan het frame en verwijder het. • Maak de vier veiligheidsschroeven los die zich bovenop het frame bevinden. (A) • Maak de acht metrische schroeven los die zich aan de zijkanten van het frame bevinden en de twee kolommen bij elkaar houden. (B) Montage van de onderdelen voor de filterversie: • Maak de filteraansluiting 15 vast aan het bovenste gedeelte van het frame met behulp van de 4 bijgeleverde schroeven 12c. • Zet door middel van een draaiende beweging de flens (ø120) 10 vast aan het onderste gedeelte van de filteraansluiting 15. • Vervolgens dient U deze twee flensen met elkaar te verbinden door middel van een buis. Om de hoogte van deze buis te berekenen, dient U de hoogte van de afzuigkap te meten (in mm) en er 615 mm af te trekken. • Verleng daarna het frame opdat U de buis er zou kunnen tussensteken en plaats het vervolgens terug en blokkeer de buis tussen de twee flensen. Controleer of de hoogte van het frame is aangepast aan de gewenste hoogte van de afzuigkap (H frame = H afzuigkap – 184). Regel eventueel de gewenste hoogte van het frame wat bij en zet opnieuw de schroeven vast die U eerder verwijderde. Om een hogere stabiliteit te verzekeren aan het frame, schroeft U eveneens de vier veiligheidsschroeven opnieuw vast in het laatste vrije gat. • Zet de buis vast met behulp van de bijgeleverde leidingklemmen 25 . 15 A B 12c 10 NL 5 59 BEVESTIGING FRAME • Til het frame op maar zorg ervoor dat de inkerving in de plaat van het frame naar voren is gericht. • Zet de haken van het frame over de twee schroeven die U eerder in het plafond plaatste en schuif tot in het midden van de haak. [. . . ] • Monteer de filters weer en houd de handgreep daarbij naar het zichtbare deel aan de buitenkant. • Sluit de lichtgroep. NL 6 63 Geurfilters met actieve koolstof (Model met luchtcirculatie) • Dit filter is niet afwasbaar en niet regenereerbaar en moet worden vervangen als alle leds van de bedieningen knipperen of in elk geval om de 4 maanden. Activering van het alarmsignaal • Bij afzuigkappen met luchtcirculatie moet het alarmsignaal ten teken dat de filters verzadigd zijn geactiveerd worden op het moment van de installatie of daarna. • Houd de toets Delay (T4) van het toetsenbord 5 seconden ingedrukt en het volgende wordt weergegeven: • 2 keer knipperen led (L1-L2-L3)- Alarm verzadiging actief koolstoffilter AAN • 1 keer knipperen led (L1-L2-L3)- Alarm verzadiging actief koolstoffilter UIT. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG KIR37XE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG KIR37XE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag