Gebruiksaanwijzing SMEG KI70-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG KI70-1. Wij hopen dat dit SMEG KI70-1 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG KI70-1 te teleladen.


SMEG KI70-1 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7774 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG KI70-1 (7622 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG KI70-1

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 222 FRONTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 ELEKTRONISCHE ANALOGE KLOK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 HET GEBRUIK VAN DE OVEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 BEREIDINGEN MET DE OVEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Om het hele ingestelde programma te resetten, moet u de centrale toets 2 seconden ingedrukt houden; wanneer de bereiding reeds is begonnen, zult u de oven manueel moeten uitschakelen. Op de afbeelding hiernaast ziet u een voorbeeld van een programmering: de juiste tijd is 7:06, het begintijdstip is geprogrammeerd op 8 uur en het einde op 9 uur. Om 8 uur zullen de interne segmenten tussen 8 en 9 gaan knipperen, en zal de urenwijzer stil blijven staan. · · · · · Aandacht: na de net beschreven programmering zal de oven echter pas met de bereiding beginnen wanneer de thermostaatknop en de keuzeschakelaar van de functies op de gewenste temperatuur en functie geplaatst zijn. 7. 1. 4 Beperkte helderheid display Om het energieverbruik in stand-by te beperken, kan door eventjes op de toets te drukken de helderheid van het display in de beperkte modaliteit ingesteld worden. Om de normale helderheid weer in te stellen, moet nogmaals op de toets gedrukt worden. HET GEBRUIK VAN DE OVEN 8. 1 Voordat het toestel gebruikt wordt Verwijder eventuele etiketten (behalve het plaatje met de technische gegevens) van de schalen, lekbakken of van de binnenkant van de oven. Verwijder eventuele beschermende folies van de buiten- en binnenkant van het toestel en van de accessoires, zoals schalen, lekbakken, de pizzaplaat of de bodembedekking. Voordat het toestel voor de eerste keer gebruikt wordt, moeten alle accessoires uit de ovenruimte genomen worden en moeten ze gewassen worden zoals wordt aangeduid in het hoofdstuk "10. Schakel het lege toestel in aan de maximum temperatuur zodat mogelijke productieresten verbrand worden die aan het voedsel een onaangename geur zouden kunnen verlenen. 8. 2 Algemene beschrijving 8. 2. 1 Vlakken De oven beschikt over 5 vlakken zodat roosters en ovenschalen op verschillende hoogtes kunnen geplaatst worden. De plaatsbare hoogtes worden begrepen van laag naar hoog (raadpleeg de afbeelding). (Bij het gebruik van recepten wordt op het display het beste vlak voor het geselecteerde recept weergegeven). 8. 2. 2 Koelventilatie Het toestel is uitgerust met een koelsysteem, dat bij het starten van een bereiding in werking treedt. De warmeluchtcirculatie verzekert een onmiddellijke en uniforme verdeling van de warmte. Het zal bijvoorbeeld mogelijk zijn om gelijktijdig (op meerdere vlakken) vis, groenten en koekjes klaar te maken, zonder dat de geur en de smaak zal gemengd worden (Voor de bereidingen op meerdere niveaus wordt aangeraden het 2de en het 4de vlak te gebruiken). 240 Aanwijzingen voor de gebruiker TURBO: Met de combinatie van de geventileerde bereiding en de traditionele bereiding kan erg snel en doeltreffend verschillend voedsel op meerdere vlakken klaargemaakt worden, zonder dat de geuren of de smaken worden gemengd. Ideaal voor omvangrijk voedsel waarvoor een intense bereiding nodig is. (Voor de bereidingen op meerdere niveaus wordt aangeraden het 2de en het 4de vlak te gebruiken). ONTDOOIEN: (enkel op sommige modellen) Het ontdooien wordt bevorderd door de activering van de daarvoor bestemde ventilator en de weerstand bovenaan, die een uniforme verdeling van de lucht aan lage temperatuur in de oven garanderen. PIZZA (enkel op sommige modellen): De werking van de ventilator, gecombineerd met de grill en de onderste weerstand, verzekert ook voor ingewikkelde recepten homogene bereidingen. Ideaal voor pizza's, en ook voor koekjes en taarten. 9. 1 ADVIES EN HANDIGHEIDJES VOOR DE BEREIDING 9. 1. 1 Algemeen advies Er wordt aangeraden om het voedsel in de oven te plaatsen nadat deze werd voorverwarmd. · · Wanneer op meerdere niveaus wordt bereid, wordt aangeraden de ventilatiefunctie te gebruiken om een uniforme bereiding te verkrijgen. In het algemeen is het niet mogelijk om de bereidingstijden te verkorten door de temperatuur te verhogen (het voedsel zou aan de buitenkant goed gebakken kunnen zijn, maar binnenin minder). Tijdens het bereiden van gebak kan excessief condens op de ruit gevormd worden. [. . . ] Om de reiniging te vergemakkelijken, kan u de deur verwijderen (raadpleeg11. 2 Demontage van de deur) en ze op een vaatdoek laten rusten; ofwel opent u de deur en blokkeert u de scharnieren zodat de ruiten kunnen verwijderd worden. De ruiten van de deur kunnen volledig gedemonteerd worden, door de volgende aanwijzingen te volgen. AANDACHT: voordat de ruiten worden verwijderd, moet gecontroleerd worden of minstens één van de scharnieren van de deur in de open positie geblokkeerd werd, zoals wordt beschreven in de paragraaf "11. 2 Demontage van de deur". Deze handeling zou ook nodig kunnen blijken tijdens het verwijderen van de ruiten, wanneer de deur toevallig los zou komen. 262 Aanwijzingen voor de gebruiker Verwijdering van de interne ruit: · Verwijder de interne ruit door ze achteraan naar boven te trekken, en volg de beweging die wordt aangeduid door de pijlen (1). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG KI70-1

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG KI70-1 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag