Gebruiksaanwijzing SMEG KEX45

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG KEX45. Wij hopen dat dit SMEG KEX45 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG KEX45 te teleladen.


SMEG KEX45 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1071 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG KEX45 (2027 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG KEX45

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Houd er rekening mee dat de kap na installatie een afstand van tenminste 50 cm van het kookvlak moet hebben bij elektrische kooktoestellen en 75 cm bij kooktoestellen op gas of gemengd. Indien voorzien, met de verlengstukken van de bovenste structuur in de minimumstand, de versterkingsbeugel S met de vier schroeven op het traliewerk monteren. Breng het boorschema loodrecht boven het kookvlak op het plafond aan (het midden van het schema moet overeenkomen met het midden van het kookvlak en de zijkanten moeten parallel zijn aan de zijkanten van het kookvlak ­ de zijkant van het schema met het opschrift FRONT komt overeen met de zijkant van het bedieningspaneel). Boor de gaten volgens de aanwijzingen (6 gaten voor 6 wandpluggen ­ 4 pluggen voor het vasthaken), draai de 4 schroeven in de buitenste gaten (gebruik de bijgeleverde sleutel) en laat een ruimte van ongeveer 1 cm tussen de kop van de schroef en het plafond over. [. . . ] Draai de 4 schroeven waarmee de kap aan het frame bevestigd is heel goed vast. Bij een afzuigende werking (13A) moet het andere uiteinde van de afvoerbuis op de afvoerinrichting van de woning worden aangesloten. Bij een luchtcirculerende werking (13F) moet de luchtstroomrichter F op het frame gemonteerd worden en met 4 schroeven op de beugel bevestigd worden. sluit tenslotte de afvoerbuis op de koppelingsring op de luchtstroomrichter aan. Breng de moeren met de bevestigingshaken in de delen van de bovenste en onderste schouwelementen aan ter hoogte van de rechthoekige openingen. Koppel de twee bovenste delen van de schouw op het frame aan elkaar, zodat één van de smalle openingen van de delen op de zijde van het bedieningspaneel geplaatst is en de andere op de tegenovergestelde zijde. Draai de twee delen met 4 schroeven vast (2 per zijde ­ zie ook het schema voor de koppeling van de twee delen). Bevestig de gehele bovenste schouw met de twee schroeven (één per zijde) aan het frame in de nabijheid van het plafond. voer de elektrische aansluiting van het bedieningspaneel en de lampen uit. Koppel de twee bovenste delen van de schouw voor afdekking van het frame aan elkaar , gebruik 6 schroeven (3 aan elke zijde, zie ook het schema voor koppeling van de twee delen). Breng het onderste deel van de schouw op zijn plaats aan zodat de motorruimte en de aansluitdoos volledig bedekt zijn, en zet het met twee schroeven vast vanuit de binnenkant van de wasemkap. Voor de schoonmaak een doek met gedenatureerd alcohol of neutrale reinigingsmiddelen gebruiken. Attentie: Het niet in acht nemen van de reinigingsnormen van de afzuigkap en van de vervanging en reiniging van de filters kan brandgevaar veroorzaken. Vetfilter Moet eenmaal per maand worden gereinigd (en, in het geval van het model met elektronisch bedieningspaneel, telkens wanneer LED 4 ­ knippert, zie vorige pagina ), met neutrale reinigingsmiddelen, met de hand of in de vaatwasmachine op lage temperaturen en met een kort programma. Door hem in de vaatwasmachine te wassen kan het metalen vetfilter ontkleuren, maar dit is niet van invloed op de eigenschappen, die beslist niet veranderen. Om het vetfilter te demonteren trekt u aan de veerbelaste ontgrendelingshandgreep (f) - (afb. Alleen voor het model met elektronisch bedieningspaneel: Nadat de vetfilter vervangen is, ongeveer 3 seconden op toets 1 (zie vorige bladzijde) drukken, totdat het systeem een pieptoon laat horen. Gebruik alleen halogeenlampjes van 20W max (G4), en zorg ervoor dat u hen niet met de blote hand aanraakt. Haal de bescherming weg door het op te lichten met een kleine schroevendraaier of iets dergelijks. Gebruik alleen halogeenlampjes van 20W max (G4), en zorg ervoor dat u hen niet met de blote hand aanraakt. Met een kleine rechte schroevedraaier, een hefwerking op de randen van het lampje uitvoeren om dit te verwijderen. Het lampje verwijderen en vervangen met een nieuw lampje PHILIPS STANDARD LINE code 425409 van 12V 20W 30° Ø35 12V GU4. [. . . ] De gezogen lucht mag niet afgevoerd worden in een leiding die gebruikt wordt voor de afvoer van rook van apparaten met een andere voeding als de elektrische energiebron. Altijd voor een goede ventilatie van de ruimte zorgen als de afzuigkap en de apparaten met andere energiebron gebruikt worden. Het gebruik van open vlammen is schadelijk voor de filters en kan brand veroorzaken, daarom moet het in ieder geval vermeden worden. Het frituren moet geschieden met voortdurende controle om te voorkomen dat verhit vet in brand raakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG KEX45

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG KEX45 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag