Gebruiksaanwijzing SMEG KET900CHXE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG KET900CHXE. Wij hopen dat dit SMEG KET900CHXE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG KET900CHXE te teleladen.


SMEG KET900CHXE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3559 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG KET900CHXE (3539 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG KET900CHXE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Deze apparatuur kan worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar en door mensen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en behoefte kennis, mits ze onder juist toezicht zijn of instructies hebben gekregen over hoe het apparaat veilig te gebruiken en zich bewust zijn van de verwante gevaren. 38 Kinderen moeten in de gaten gehouden worden, om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. Schoonmaak en onderhoud mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. De ruimte moet voldoende geventileerd worden, wanneer de afzuigkap wordt gebruikt samen met andere apparaten die werken op gas of andere brandstoffen. De kap moet regelmatig worden schoongemaakt, zowel van binnen als van buiten (MINSTENS EENS PER MAAND), in elk geval de instructies opvolgen die uitdrukkelijk zijn aangegeven in de onderhoudsinstructies in deze handleiding. [. . . ] Gebruik de maximale diameter van het leidingsysteem zoals aangegeven in deze handleiding om de efficiëntie te optimaliseren en lawaai tot een minimum te beperken. Indien de schroeven en bevestigingssystemen niet in overeenstemming met deze instructies gemonteerd zijn kan dit leiden tot elektrische gevaren. 39 Het gebruik De kap is vervaardigd voor gebruik in de afzuigversie met afvoer naar buiten, of de filtrerende versie, met luchtcirculatie. Uitvoering als afzuigend apparaat De aangezogen rook en damp worden naar buiten geleid via een afvoerpijp die is aangesloten op de verbindingsring aan de bovenkant van de wasemkap. Attentie: De afvoerpijp wordt hierbij niet geleverd en moet apart aangekocht worden. De diameter van de afvoerpijp moet even groot zijn als die van de verbindingsring. De horizontale stukken van de buis moeten enigszins omhoog hellen (ongeveer 10°) om de lucht gemakkelijk naar buiten te voeren. Als de afzuigkap reeds is voorzien van koolstoffilter dan moet u dit verwijderen. Verbind de afzuigkap aan wandafvoerpijpen en afvoeropeningen met dezelfde diameter als de luchtuitgang (verbindingsflens). Het gebruik van wandafvoerpijpen of afvoeropeningen met een kleinere diameter zal leiden tot een vermogensverlies en een sterke toename van het bedrijfsgeluid. ! De netspanning moet overeenkomen met de spanning vermeld op het etiket met eigenschappen, te vinden aan de binnenkant van de afzuigkap. Als de afzuigkap een stekker heeft, moet deze in een stopcontact worden gestoken dat voldoet aan de geldende voorschriften op een, ook na de installatie, goed bereikbare plaats. Heeft de kap geen stekker (rechtstreekse verbinding met het net) of is deze, ook na de installatie, niet goed te bereiken, dan moet er een tweepolige schakelaar worden geplaatst die de volledige ontkoppeling van het net garandeert in het geval van een overspanning van klasse III, in overeenstemming met de installatie normen. Alvorens de afzuigkap weer aan het voedingsnet aan te sluiten controleer eerst of deze goed werkt, controleer daarom altijd of de voedingskabel goed is aangesloten. De afzuigkap is voorzien van een speciale voedingskabel; als de kabel beschadigd is, vraag de technische dienst voor een nieuwe kabel. Elektrische aansluiting Montage Voor de installatie: • Controleer of het aangeschafte product, qua afmetingen, geschikt is voor de gekozen installatie plaats. • Verwijder het/de koolstoffilter/s (*) indien meegeleverd (zie ook het betreffende hoofdstuk). Dit/deze moet/en alleen gemonteerd worden als de afzuigkap als filterend apparaat gebruikt wordt. • Controleer of er, voor het vervoer, in de afzuigkap voorwerpen zijn geplaatst (bijvoorbeeld zakjes met schroeven (*), garantiebewijs (*) enz. ), indien deze voorwerpen aanwezig zijn haal ze eruit en bewaar ze goed. • Indien mogelijk, ontkoppel en verwijder de meubelen onder en rond de installatie ruimte om de achterwand / het plafond gemakkelijker te bereiken. Indien niet mogelijk alle betreffende onderdelen afdekken om deze te beschermen. Kies een vlak oppervlak plaats een afscherming en zet hierop de wasemkap en de meegeleverde onderdelen. • Controleer tevens of er in de buurt van de installatie ruimte (op een, ook met gemonteerde kap, goed bereikbare plaats) een stopcontact aanwezig is en of er de mogelijkheid bestaat voor de verbinding aan een rookafvoer naar buiten (alleen voor het afzuigende apparaat). • Voer alle nodige werkzaamheden op de muur uit (bijv. : een elektriciteitsstopcontact en/of een doorvoeropening voor de afvoerpijp). [. . . ] brand die het gevolg zijn van ondeskundig onderhoud of niet opvolgen van de bovengenoemde veiligheidsvoorschriften. afb. Het koolstoffilter kan van twee verschillende soorten zijn: • Wasbaar koolstoffilter. Wasbaar koolstoffilter De koolstoffilter kan om de twee maanden gewassen worden in warm water en met geschikte wasmiddelen of in de vaatmachine op 65°C (in het geval van een reiniging in de vaatmachine voer een volledige wascyclus uit en zonder vaten). Verwijder het overtollige water zonder de filters te beschadigen, daarna het matje uit de plastiek structuur verwijderen en om goed te drogen, het matje in de oven plaatsen voor 10 minuten op 100°C. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG KET900CHXE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG KET900CHXE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag