Gebruiksaanwijzing SMEG KEFV90

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG KEFV90. Wij hopen dat dit SMEG KEFV90 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG KEFV90 te teleladen.


SMEG KEFV90 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (982 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG KEFV90 (981 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG KEFV90

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De gezogen lucht mag niet afgevoerd worden in een leiding die gebruikt wordt voor de afvoer van rook van apparaten die gas of andere brandstoffen toepassen. Het gebruik van open vlammen is schadelijk voor de filters en kan brand veroorzaken, daarom moet het absoluut vermeden worden. Het frituren moet geschieden onder voortdurend toezicht om te voorkomen dat verhit vet in brand raakt. Wat betreft technische- en veiligheidsmaatregelen voor de rookafvoer zich strikt houden aan de regelingen voorzien door de plaatselijke bevoegde autoriteiten. [. . . ] Indien in de installatie-aanwijzing van het gaskooktoestel een grotere afstand wordt aangegeven moet hiermee rekening worden gehouden. Elektrische aansluiting De netspanning moet corresponderen met de spanning die vermeld wordt op het etiket met eigenschappen, aan de binnenkant van de wasemkap. Als de wasemkap een stekker heeft, moet deze in een stopcontact worden gestoken dat voldoet aan de geldende voorschriften. Heeft de kap geen stekker (rechtstreekse verbinding met het net) of is deze niet goed te bereiken, dan moet er een tweepolige schakelaar worden geplaatst die de volledige ontkoppeling van het net garandeert in het geval van een overspanning van klasse III, in overeenstemming met de installatie normen. Alvorens de wasemkap weer aan het voedingsnet aan te sluiten controleer of deze goed functioneert, controleer altijd of de voedingskabel goed gemonteerd is. Controleer of er, voor het vervoer, in de afzuigkap voorwerpen zijn geplaatst (bijvoorbeeld zakjes met schroeven (*), garantiebewijs (*) enz. ), indien deze voorwerpen aanwezig zijn haal ze eruit en bewaar ze goed. · Indien mogelijk, ontkoppel en verwijder de meubelen onder en rond de installatie ruimte om de achterwand / het plafond gemakkelijker te bereiken. Indien niet mogelijk alle betreffende onderdelen afdekken om deze te beschermen. Kies een vlak oppervlak plaats een afscherming en zet hierop de wasemkap en de meegeleverde onderdelen. · Koppel de wasemkap tijdens het maken van de elektrische aansluiting af van het elektriciteitsnet via de hoofdschakelaar in uw woning. · Controleer tevens of er in de buurt van de installatie ruimte (op een, ook met gemonteerde kap, goed bereikbare plaats) een stopcontact aanwezig is en of er de mogelijkheid bestaat voor de verbinding aan een rookafvoer naar buiten (alleen voor het afzuigende apparaat). · Voer alle nodige werkzaamheden op de muur uit (bijv. : een elektriciteitsstopcontact en/of een doorvoeropening voor de afvoerpijp). De wasemkap is voorzien van bevestigingspluggen die geschikt zijn voor de meeste muurs/plafonds. Er moet echter contact opgenomen worden met een gekwalificeerd technicus om u ervan te vergewissen dat de materialen geschikt zijn voor het type muur/plafond. Het muur/plafond moet stevig genoeg zijn om het gewicht van de kap te houden. 5 Als het dampscherm niet gemonteerd geleverd wordt, monteer het volgens fig. Teken met een potlood een lijn op de muur tot aan het plafond, die correspondeert met de middellijn van het apparaat; dit vergemakkelijkt de installatie. Houd de boormal tegen de muur: de verticale middellijn op de boormal moet corresponderen met de middellijn die op de muur getekend is, bovendien correspondeert de onderkant van de boormal met de onderkant van de wasemkap. Houd de onderste draagbeugel tegen de boormal en laat deze samenvallen met de gestippelde rechthoek, teken de twee externe gaten en boor deze, haal de boormal weg, steek 2 pluggen in de muur en zet de draagbeugel van de wasemkap vast met 2 schroeven van 5x45mm. Teken met een potlood, vanuit de binnenkant van de zuiggroep, het gat voor de definitieve bevestiging aan de wasemkap. Steek 1 muurplug in het gat. · Montage · · · Voor de installatie: Controleer of het aangeschafte product, qua afmetingen, geschikt is voor de gekozen installatie plaats. Om de montage te vergemakkelijken raden we aan tijdelijk de vetfilters en de andere onderdelen die gedemonteerd en gemonteerd kunnen worden, en dus hieronder beschreven, te verwijderen. [. . . ] Monteer het frame van het koolstoffilter en het/de vetfilter/s en controleer of de wasemkap perfect functioneert. Bedieningspaneel a. Schakelaar OFF/snelheid 1 Selectieknop snelheid 2 Selectieknop snelheid 3 Onderhoud Attentie!Koppel, voor ieder onderhoud, eerst de wasemkap van het elektriciteitsnet af door de stekker weg te trekken of door de hoofdschakelaar van de woning uit te schakelen. Schoonmaak Beschrijving van de wasemkap afb. Luchtuitgang (alleen voor gebruik als filterend apparaat) De kap moet regelmatig schoon gemaakt worden, zowel binnen als buiten (tenminste met dezelfde regelmaat waarmee de vetfilters gereinigd worden). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG KEFV90

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG KEFV90 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag