Gebruiksaanwijzing SMEG KE290NE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG KE290NE. Wij hopen dat dit SMEG KE290NE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG KE290NE te teleladen.


SMEG KE290NE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (267 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG KE290NE (265 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG KE290NE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 1) Doorboor de meubel met behulp van het daarvoor bestemde boormal, bevestig de wasemkap aan de meubel met de schroeven van 44, 4 mm. 2) Doorboor de wand met behulp van het daarvoor bestemde boormal en bevestig de twee houders. Gedurende de boring van de bevestigingsgaten erop letten dat deze voldoende gelijkgeboord worden daar enkel een minimale regeling mogelijk is na bevestiging. [. . . ] Voor de tweemotorige versie is het noodzakelijk twee actiefkolenfilters te bevestigen. Instructies voor het openen van het afzuigraster Schuif de zijklemmen naar het centrum van de wasemkap en trek tegelijkertijd het afzuigraster naar voren (tek n. Het raster glijdt langs twee spillen naar beneden en blijft aan deze laatsten vastgehaakt. Om de volledige loshaking van het afzuigraster te bekomen, de rechter zijde naar voren trekken en de spil van het afzuigraster langs de daarvoor uitgeholde opening loshaken (tek. 8), dat zich in het midden onder het glazen wasemscherm bevindt, omvat drie schuifschakelaars die de motor, (2) de drie bedrijfssnelheden (3) en de verlichting (1) in bedrijf stellen. Een controlelichtje (5) (optional) duidt aan dat de wasemkap in werking is. Een micro-schakelaar (optional), (4) in bedrijf gestelt door het in beweging brengen van het wasemscherm, bewerkstelligt het aan- en uitschakelen van de vooraf bepaalde bedrijfsfuncties. Om de beste resultaten te bekomen is het aangeraden de derde bedrijfssnelheid te gebruiken in geval van een sterke geur- en dampconcentratie, de tweede bedrijfssnelheid in normale omstandigheden en de eerste om de lucht zuiver te houden met een laag verbruik aan electrische energie. Indien de wasemkap voorzien is van een electronische snelheidsregelaar, dan kunnen veranderlijke prestaties, gaande van een minimum tot een maximum, verkregen worden. Het is aanbevolen de dampkap in bedrijf te stellen enkele minuten vòòr het koken en deze in bedrijf te houden tot alle geuren verdwenen zijn. 9 NL Onderhoud Een regelmatig onderhoud is dé garantie voor een goede werking en een optimaal rendement. Bijzondere aandacht gaat besteed aan de antivetfilter en aan de koolstoffilter (enkel indien de wasemkap in de versie filtratie gebruikt word) die regelmatig vervangen worden. Antivetfilter Heeft als functie de vetonderdeeltjes op te slorpen en deze te weerhouden. Deze filter bevindt zich in het afzuigraster en kan zowel in dunstvezels als in metaal geleverd worden. Het onderhoud van de filter variëert naargelang het gebruikte type. De synthetische antivetfilter mag niet gewassen worden en moet om de drie maanden vervangen worden (tek. De metalen antivetfilter moet om de maand gewassen worden met lauwwarm water en reinigingsmiddel zonder de filter te plooien. [. . . ] De wasemkappen van Klasse II hebben een dubbele isolering: zij mogen niet worden verbonden met een geaarde stekker, maar moeten worden aangesloten met een eenvoudige tweepolige stekker. Hou frituurketels gedurend hun gebruik in het oog: overhitte olie is licht ontvlambaar. De wasemkap mag niet worden aangesloten aan afvoerinstallaties voor verbrandingsafval (stoomketels, centrale verwarming, boilers enz. . . ) of voor verluchting. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG KE290NE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG KE290NE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag