Gebruiksaanwijzing SMEG KCVB9SG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG KCVB9SG. Wij hopen dat dit SMEG KCVB9SG handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG KCVB9SG te teleladen.


SMEG KCVB9SG : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (368 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG KCVB9SG (363 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG KCVB9SG

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NL Handleiding NL Instructies voor de installatie: NL Instructies voor de verwijdering van de vetfilter. Weghaalbaar bovenste glas Weghaalbaar onderste glas 1) Fasen voor het weghalen van het bovenste glas: NB: Ga op analoge wijze te werk om het onderste glas weg te halen. NL 2) Verwijdering vetfilter: Om de metalen vetfilter te verwijderen, moeten de instructies in de Algemene Handleiding gevolgd worden. NL Instructies voor het gebruik van het elektronisch bedieningssysteem: Technische kenmerken: · Netvoeding: 230 Vac ­ 50/60 Hz · Elektronische absorptie in stand-by: 20 mA · MAX. belasting uitgang VERLICHTING: 150 W · MAX belasting uitgang MOTOR: 400 W (alleen condensatiemotoren) · Elektronisch bedieningssysteem met microprocessor. [. . . ] Om de functie uit te schakelen, volstaat het nogmaals te drukken op deze knop of de motor af te zetten. De snelheid INTENSIEF heeft een timer van 10 minuten: op de display verschijnt HI, afwisselend met de resterende tijd en het punt rechts onder knippert een keer per seconde. Na de 10 minuten schakelt het systeem automatisch over op de eerder ingestelde snelheid. · Knop LUCHTVERVERSING 24U Schakelt de aanzuigmotor in op een snelheid gelijk aan een bereik van ongeveer 100 m3/u. Wanneer de modaliteit LUCHTVERVERSING 24U ingeschakeld is, geeft de display 24 weer. De modaliteit 24u kan niet ingeschakeld worden wanneer de snelheid INTENSIEF of de functie Delay actief zijn. NL · Knop DELAY Activeert en deactiveert de modaliteit volledige stop van de kap (motor+verlichting) na 30 minuten: de display geeft afwisselend de snelheid van de motor en de resterende minuten weer tot de stop van de kap; het punt rechts onder knippert een keer per seconde. Om de DELAY uit te schakelen, kan men drukken op dezelfde knop of de motor afzetten. · Knop RESET FILTERS: Dient voor de RESET van de alarm filters door te drukken gedurende 2 sec, . · Knop AFNAME LICHTSTERKTE · Knop ON/OFF VERLICHTING Schakelt de verlichting van de kap op de maximale lichtsterkte in en uit. Met de knoppen toename/afname kan de lichtsterkte geregeld worden met 4 step, behalve de max. [. . . ] op de knop 24 tot een animatie start op de display; nu heeft men ongeveer 5 seconden ter beschikking om de set-up uit te voeren: · Druk op de knop V- voor de in-/uitschakeling van het alarm verz. filters A. K. ; de inschakeling wordt gemeld door de dubbele knippering van EF, terwijl de uitschakeling gemeld wordt door de enkelvoudige knippering van EF NL · Door te drukken op de knop 24 wordt de ontvanger van de afstandsbediening in-/uitgeschakeld; door de ontvanger te activeren knippert op de display 2 keer "tc", de uitschakeling wordt gemeld door een enkele knippering van "tc". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG KCVB9SG

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG KCVB9SG zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag