Gebruiksaanwijzing SMEG K600.2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG K600.2. Wij hopen dat dit SMEG K600.2 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG K600.2 te teleladen.


SMEG K600.2 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2002 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG K600.2 (1744 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG K600.2

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 53 3. 2 Ventilatie van de ruimte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3. 3 Afvoer van de verbrandingsproducten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3. 4 Gasaansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . REGELING VAN HET GAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Voordat de aansluiting uitgevoerd wordt, moet u controleren of de stroomtoevoerlijn voorzien is met een geschikte aarding. Na de handeling moet de installateur een conformiteitscertificaat afgeven. 53 Aanwijzingen voor de installateur 3. 4 Gasaansluiting 3. 4. 1 Gasaansluiting Bij installatie met een rubberen leiding in overeenstemming met de norm, mag deze leiding niet langer zijn dan maximaal 1, 5 meter; controleer of de leiding niet met beweegbare delen in aanraking komt of wordt afgeklemd. De binnendiameter van de leiding moet 8 mm zijn voor VLOEIBAAR GAS, en 13 mm voor METHAAN. Controleer of aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan: · of de leiding bevestigd is aan een houder door middel van een beveiligend klembandje; · of de leiding over de volledige lengte (max. 2 m) geïnspecteerd kan worden; · of de leiding op geen enkel punt van het traject in aanraking komt met hete wanden (max. 50°C); · of ze niet blootstaat aan trekkrachten of spanningen, en geen scherpe bochten maakt of afgekneld wordt; · of ze niet in aanraking komt met snijdende voorwerpen of scherpe hoeken; · als de leiding niet perfect afgedicht is en gaslekkages in het vertrek veroorzaakt, mag niet geprobeerd worden ze te herstellen: vervang ze met een nieuwe leiding; · controleer of de houdbaarheidsdatum van de leiding niet overschreden werd. DE AANSLUITING MET RUBBEREN LEIDINGEN CONFORM DE VAN KRACHT ZIJNDE NORMEN, MAG ENKEL UITGEVOERD WORDEN WANNEER DE LEIDING OVER DE VOLLEDIGE LENGTE GEÏNSPECTEERD KAN WORDEN. HET AANHAALMOMENT TUSSEN DE VERBINDINGEN DIE DE PAKKING BEVATTEN, MAG MAXIMAAL 10 NM BEDRAGEN 3. 4. 2 Aansluiting op vloeibaar gas Gebruik een drukregelaar, en sluit de fles aan conform de normen. Controleer of de toevoerdruk in overeenstemming is met de waarden die vermeld worden in de tabel in paragraaf "3. 3 Tabellen met kenmerken van branders en straalpijpen". 3. 4. 3 Aansluiting met flexibele stalen stang (voor alle gastypes) Als het toestel moet aangesloten worden tussen meubels, moet de gasaansluiting uitgevoerd worden met een flexibele stalen buis met een continue wand, en dit conform de van kracht zijnde normen. Schroef het uiteinde van de flexibele buis L, met de pakking C, vast op de gasverbinding B met mannelijke schroefdraad ½" gas (ISO228-1) 54 Aanwijzingen voor de installateur 4. Om een goede bereiding te verkrijgen, is het absoluut noodzakelijk dat het toestel correct genivelleerd wordt op de ondergrond. Afhankelijk van het aangekochte model kan de regeling van de hoogte van de pootjes wijzigen van 70 tot 95 mm, en van 110 tot 160 mm. Deze hoogten duiden de afstand aan van het hoogste punt (vaste gedeelte) tot het laagste punt van het pootje (regelbare gedeelte dat op de grond rust). 5. 4 Regeling van het minimum van de branders van de oven Schakel de brander aan, en plaats hem op de minimum stand . Verwijder de knop van de gaskraan, en handel op de regelschroef die zich aan de kant van het staafje van de kraan bevindt tot een regelmatige minimum vlam wordt verkregen. Monteer de knop weer, en controleer de stabiliteit van de vlam van de brander (wanneer de knop snel van de maximum positie naar de minimum positie wordt gedraaid, mag de vlam niet doven). Herhaal deze handeling voor alle gaskranen. 59 Aanwijzingen voor de gebruiker 6. HET BEDIENINGSPANEEL Alle controle- en bedieningsknoppen van het fornuis bevinden zich op het frontpaneel. De volgende tabel geeft een beschrijving van de gebruikte symbolen. THERMOSTAATKNOP VAN DE OVEN FUNCTIEKNOP VAN DE OVEN KNOP KOOKWEKKER BRANDER VOORAAN LINKS BRANDER ACHTERAAN LINKS CENTRALE BRANDER BRANDER ACHTERAAN RECHTS BRANDER VOORAAN RECHTS BEDIENINGSKNOP VOOR DE BRANDERS VAN DE KOOKPLAAT Om de vlam te ontsteken, moet u de knop indrukken en de knop in tegenwijzerszin draaien op de waarde van de minimum vlam . Om de vlam te regelen, moet u de knop in de zone tussen het maximum ( ) en het minimum ( ) plaatsen. Voor het uitschakelen van de brander moet u de knop weer op positie plaatsen. DRAAIKNOP KOOKWEKKER Om de verwarming te regelen, moet u de knop in wijzerszin draaien op de gewenste waarde zodat het geluidssignaal wordt geladen. De regeling gebeurt progressief, en u kan ook posities tussen de cijfers gebruiken. [. . . ] Verkrijgbare accessoires Via de Erkende Assistentiecentra kunnen de onderste plint en de zelfreinigende panelen van de ovens besteld worden. De ovenaccessoires die in contact kunnen komen met het voedsel zijn gemaakt uit materialen die conform de voorschriften van de EEG-richtlijn 89/109 van 21/12/88 en het Italiaanse wetsbesluit 108 van 25/01/92 zijn. 66 Aanwijzingen voor de gebruiker 10. REINIGING EN ONDERHOUD Voordat eender welke handeling wordt uitgevoerd, moet de stroomtoevoer van het toestel uitgeschakeld worden. Gebruik geen dampstraal om de binnenkant van de oven te reinigen. Om het roestvrij staal in goede staat te houden, moet het na elk gebruik gereinigd worden nadat het fornuis afgekoeld is. 10. 1 Gewone dagelijkse reiniging Gebruik voor het reinigen en bewaren van de roestvrije stalen oppervlakken steeds en uitsluitend specifieke producten, die geen schurende of zure stoffen op chloorbasis bevatten. Gebruiksaanwijzing: giet het product op een vochtige doek en reinig hiermee het oppervlak, spoel grondig, en droog met een zacht doek of met een zeemvel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG K600.2

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG K600.2 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag