Gebruiksaanwijzing SMEG IWA120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG IWA120. Wij hopen dat dit SMEG IWA120 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG IWA120 te teleladen.


SMEG IWA120 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3082 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG IWA120 (1522 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG IWA120

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWINGEN VOOR DE VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KEN UW FORNUIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VÓÓR DE INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BESCHRIJVING VAN DE BEDIENINGEN VAN HET FRONTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Met deze functie kan bijvoorbeeld een grote hoeveelheid water snel aan de kook gebracht worden, of vlees bereid worden. Draai de knop in wijzerszin en stel de verwarmingsintensiteit in op positie 9, selecteer door middel van de draaiknop de positie "P", en laat los. Na 10 minuten vermindert automatisch het vermogen, keert het terug naar positie 9, en "P" verdwijnt. De functie Power kan alleszins onderbroken worden door op eender welk moment de verwarmingsintensitieit te verminderen. Wanneer de optie Power geselecteerd wordt op een plaat (bijvoorbeeld de linker plaat vooraan), kan het geabsorbeerd vermogen van de tweede plaat (links achteraan) beperkt blijken om de beschikbare maximum energie naar de eerste plaat te voeren. Voor dezelfde reden heeft de functie Power de prioriteit tegenover de verwarmingsversneller. Wanneer een recipiënt van de kookzone wordt verwijderd tijdens de inschakeling van de functie Power, wordt de functie gestopt. 106 Aanwijzingen voor de gebruiker 7. 4 Werkingsvermogens Hier volgt een tabel met het verbruik van de platen die in werking zijn Zonenummer: Diameter van de Zone Geabsorbeerd vermogen Normale werking: 1 145 mm Met de functie Power: Normale werking: 2 180 mm Met de functie Power: Normale werking: 3 260 mm Met de functie Power: Normale werking: 4 210 mm Met de functie Power: Normale werking: 5 145 mm Met de functie Power: Totaal geabsorbeerd vermogen 1800 W 10600 W 3200 W 1400 W 3200 W 2300 W 2500 W 2400 W 1800 W 1850 W 1400 W 7. 5 Types van pannen Voor dit type van toestel zijn speciale pannen nodig. De bodem van de pan moet in ijzer of staal/ijzer zijn, zodat het magnetisch veld geproduceerd kan worden dat nodig is voor de verwarming. De volgende recipiënten zijn niet geschikt: - glas; - keramiek: - terracotta; - staal, aluminium of koper zonder magnetische bodem; Om te controleren of de pan geschikt is, kan u een magneet op de bodem plaatsen: wanneer deze aangetrokken wordt, is de pan geschikt voor de inductieplaat. Wanneer u niet over een magneet beschikt, giet u een beetje water in de pan, plaats u ze op een kookzone, en schakelt u de plaat aan. Wanneer op het display het symbool verschijnt in plaats van het vermogen, is de pan niet geschikt. Hierdoor wordt het voedsel warm gehouden, met een optimaal energetisch niveau, en wordt het delicaat opgewarmd. De verwarmingsfunctie ligt tussen [0] en [1], en wordt aangeduid door de symbolen op de kookzones. 109 Aanwijzingen voor de gebruiker 8. HET GEBRUIK VAN DE OVEN 8. 1 Waarschuwingen en algemeen advies Bij modellen met elektronische programmeereenheid, moet u er zich voor het gebruik van de oven van vergewissen dat op het display het symbool verschijnt. Wanneer de oven en de grill voor het eerst worden gebruikt, wordt aangeraden om op te warmen tot de maximum temperatuur (260°C), en dit lang genoeg zodat mogelijke oliehoudende productieresten verbrand worden die aan het voedsel een onaangename geur zouden kunnen verlenen. Na een stroomonderbreking zal op het display van de programmeereenheid het symbool met regelmatige onderbrekingen knipperen. TIJDENS DE BEREIDING VAN GEBAK OF GROENTEN ZOUDEN DRUPPELS ONDER DE DEUR KUNNEN VERSCHIJNEN. DIT IS EEN NATUURLIJK VERSCHIJNSEL DAT ZICH VOORAL VOORDOET WANNEER DE OVEN NIET WORDT VOORVERWARMD. OM DIT TE VERMIJDEN, MOET DE DEUR TIJDENS DE BEREIDING ENKELE MALEN ZEER VOORZICHTIG GEOPEND WORDEN. De ovenaccessoires die in contact kunnen komen met het voedsel zijn gemaakt uit materialen die conform de voorschriften van richtlijn 89/109/EEG van 21/12/88 en het Italiaanse wetsbesluit 108 van 25/01/92 zijn. Bedek tijdens de bereiding de bodem van de oven niet met aluminiumfolie of dergelijk, en plaats hierop geen pannen of ovenschalen om beschadiging aan het email te vermijden. Bij gebruik van bakpapier moet u ervoor zorgen dat de circulatie van de warme lucht in de oven er niet door wordt verhinderd. [. . . ] Van zodra de functieknop op wordt gezet, verschijnt op de display om aan te geven dat de pyrolysecyclus meteen zal starten en anderhalf uur zal duren. Druk hiervoor na aanvang van de pyrolusecyclus op de knop en bedien de toetsen voor het wijzigen van de waarde of . Enkele seconden na de laatste knopbediening verschijnt de letter P met de duur van de geprogrammeerde pyrolyse op het display. Na aanvang van de pyrolysecyclus en eventuele wijziging van de duur ervan, kan ook ook het uur van beeindiging van de reinigingscyclus worden geprogrammeerd. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG IWA120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG IWA120 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag