Gebruiksaanwijzing SMEG IGSP600W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG IGSP600W. Wij hopen dat dit SMEG IGSP600W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG IGSP600W te teleladen.


SMEG IGSP600W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1647 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG IGSP600W (1503 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG IGSP600W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De wasemkap heeft een luchtuitgang aan de bovenkant B voor de afvoer van de dampen naar buiten (afvoerpijp en bevestigingsbandjes niet meegeleverd). Als de wasemkap reeds is voorzien van een koolstoffilter dan moet u dit verwijderen. In geval van een sterkere dampconcentratie een hogere zuigkracht gebruiken. We raden aan de afzuigkap 5 minuten voordat men begint te koken aan te doen en deze nog voor ongeveer 15 minuten nadat men beëindigt heeft aan te laten. [. . . ] Als het niet mogelijk is de rook en kookdampen naar buiten af te voeren, kan de wasemkap worden gebruikt als filterend apparaat, door een koolstoffilter te monteren en het afbuigrooster F op de steun (beugel) G aan te brengen; de rook en dampen worden weer teruggebracht in het vertrek via de roosters aan de bovenzijde H, via een afvoerbuis die is aangesloten op de luchtuitgang aan de bovenzijde B en de aansluitring die gemonteerd is op het luchtafbuigrooster F (afvoerpijp en bevestigingsbandjes niet meegeleverd). Als de wasemkap is geleverd zonder koolstoffilter, dan moet u er een bestellen en aanbrengen voor de ingebruikname. De modellen zonder afzuigmotor werken alleen als apparaten met afvoer van de lucht naar buiten, en moeten worden verbonden met een perifere afzuigunit (niet meegeleverd). De minimum afstand tussen het kookvlak van het fornuis en het laagste deel van de afzuigkap mag niet onder de 60cm liggen, in geval van een elektrisch fornuis en 70cm, in geval van een gas- of gemengd fornuis. Indien in de installatie-aanwijzing van het gaskooktoestel een grotere afstand wordt aangegeven moet hiermee rekening worden gehouden. De netspanning moet corresponderen met de spanning die vermeld wordt op het etiket met eigenschappen, aan de binnenkant van de wasemkap. Als de wasemkap een stekker heeft, moet deze in een stopcontact worden gestoken dat voldoet aan de geldende voorschriften en goed te bereiken is. Heeft de kap geen stekker (rechtstreekse verbinding met het net), dan moet er een tweepolige schakelaar worden geplaatst met een afstand tussen de contacten bij opening van minimaal 3 mm (ook deze moet aan de normen voldoen en gemakkelijk Led snelheid 2 en verzadigde vetfilter (in dit geval gaat het lampje flikkeren­ zie de aanwijzingen betreffende het reinigen van de vetfilters). Nadat de vetfilter vervangen is, ongeveer 3 seconden op toets 1 drukken, totdat het systeem een pieptoon laat horen. Led snelheid 3 en verzadigde koolstoffilter (in dit geval gaat het lampje flikkeren ­ zie de aanwijzingen betreffende het reinigen van de koolstoffilters). Koppel voor ieder onderhoud eerst de afzuigkap af van het elektriciteitsnet. De kap moet regelmatig schoon gemaakt worden, zowel binnen als buiten. Gebruik voor het reinigen een doek die u vochtig maakt met een beetje neutraal vloeibaar reinigingsmiddel. Attentie: Het niet in acht nemen van de reinigingsnormen van de afzuigkap en van de vervanging en reiniging van de filters kan brandgevaar veroorzaken. Altijd voor een goede ventilatie van de ruimte zorgen als de afzuigkap tegelijkertijd wordt gebruikt met andere apparaten die gas en andere brandstoffen toepassen. De gezogen lucht mag niet afgevoerd worden in een leiding die gebruikt wordt voor de afvoer van rook van apparaten die gas of andere brandstoffen toepassen. Het gebruik van open vlammen is schadelijk voor de filters en kan brand veroorzaken, daarom moet het in ieder geval vermeden worden. Het frituren moet geschieden onder voortdurende controle om te voorkomen dat verhit vet in brand raakt. Wat betreft technische- en veiligheidsmaatregelen voor de rookafvoer zich strikt houden aan de regelingen voorzien door de plaatselijke bevoegde autoriteiten. De afzuigkap moet regelmatig schoon gemaakt worden, zowel binnen als buiten. [. . . ] Wat betreft technische- en veiligheidsmaatregelen voor de rookafvoer zich strikt houden aan de regelingen voorzien door de plaatselijke bevoegde autoriteiten. De afzuigkap moet regelmatig schoon gemaakt worden, zowel binnen als buiten. Het niet in acht nemen van de reinigingsnormen van de afzuigkap en van de vervanging en reiniging van de filters kan brandgevaar veroorzaken. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade aan het apparaat of brand veroorzaakt door het niet in acht nemen van de aanwijzingen in deze handleiding weergegeven wordt afgewezen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG IGSP600W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG IGSP600W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag