Gebruiksaanwijzing SMEG IGS600W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG IGS600W. Wij hopen dat dit SMEG IGS600W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG IGS600W te teleladen.


SMEG IGS600W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (766 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG IGS600W (1423 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG IGS600W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Lampenfassung , , s" entfernen: Dazu die Schraube , , t" entfernen, die sie am Lampenfach befestigt. Raadpleeg ook de tekeningen uit de eerste bladzijden met de alfabetische verwijzingen uit de toelichtende tekst. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade of brand aan het apparaat veroorzaakt door het niet in acht nemen van de aanwijzingen in deze handleiding weergegeven wordt afgewezen. De kap is vervaardigd voor gebruik in de afzuigversie met afvoer naar buiten, of de filtrerende versie, met luchtcirculatie. [. . . ] Led snelheid 1 Led snelheid 2 en verzadigde vetfilter (in dit geval gaat het lampje flikkeren­ zie de aanwijzingen betreffende het reinigen van de vetfilters). Nadat de vetfilter vervangen is, ongeveer 3 seconden op toets 1 drukken, totdat het systeem een pieptoon laat horen. Led snelheid 3 en verzadigde koolstoffilter (in dit geval gaat het lampje flikkeren ­ zie de aanwijzingen betreffende het reinigen van de koolstoffilters). Nadat de koolstoffilter vervangen is, ongeveer 3 seconden op toets 1 drukken, totdat het systeem een pieptoon laat horen. In het geval dat men een koolstoffilter wil installeren, het controlesysteem voor de aanwijzing van verzadigde koolstoffilter inschakelen, door tegelijkertijd, gedurende 3 seconden, de knoppen 2 en 7 ingedrukt te houden: aan het begin van deze handeling zal alleen LED 4 flikkeren, na 3 seconden zal ook LED 5 flikkeren om aan te geven dat het controlesysteem verzadigde koolstoffilter ingeschakeld is. Om dit uit te schakelen weer op de twee knoppen drukken: na 3 seconden zal LED 5 stoppen met flikkeren, de inrichting is uitgeschakeld. Led aanwijzing intensieve snelheid Knop voor het inschakelen van de intensieve snelheid. Er wordt aangeraden deze snelheid te gebruiken wanneer de rook en geur concentratie nogal sterk is (bijvoorbeeld wanneer er vis gebakken wordt of in geval van frituren). Nadat de intensieve snelheid is ingeschakeld zal deze 5 minuten lang blijven werken, daarna zal de kap weer in de van te voren afgestelde snelheid gaan werken (van 1 tot 3) of zal zelfs uitgaan indien van te voren geen enkele snelheid ingesteld is. Om de intensieve snelheid uit te schakelen voordat de 5 minuten voorbij zijn knop 1 of knop 2 indrukken. In geval van storingen, voordat U zich tot de assistentie service wendt, minstens 5 seconden het apparaat van de elektrische voeding doen, door de stekker uit te trekken, en daarna weer invoeren. Om weer terug te keren naar de manuele werking, druk op toets T1, T2 of T3. sensoren Test: de sensoren test wordt gedurende de automatische werking voortdurend uitgevoerd. In het geval van een storing knipperen alle lampjes tegelijk: als dit gebeurt keer terug naar de manuele werking door op de toetsen T1, T2 of T3 te drukken. Selectie van het kookvlak: deze handeling optimaliseert de automatische werking van de afzuigkap: met de kap op Off druk 3 seconden lang op de toetsen T2 en T3 per totdat het in gebruik zijnde kookvlak wordt weergegeven: gasvlak - Led 1 aan inductievlak - Led 2 aan elektrisch kookvlak - Led 3 aan. Selecteer het gewenste kookvlak door op T2 te drukken, druk vervolgens tegelijkertijd 3 seconden lang op T2 en T3 Door eenmaal te drukken gaat snelheid 1 aan. Na 5 minuten gaat de afzuigkap van de intensieve snelheid over tot de tweede snelheid. Als op de toets T2 wordt gedrukt, voordat de 5 minuten voorbij zijn, keert de afzuigkap terug in de eerste snelheid. Attentie: voer deze handeling uit als de afzuigkap voor de eerste keer aangezet wordt. Koppel voor ieder onderhoud eerst de afzuigkap af van het elektriciteitsnet. Structuur en matje van het koolstoffilter zijn aan elkaar bevestigd daarom moet, de eventueel met de wasemkap meegeleverde structuur niet worden gebruikt. Gebruik alleen halogeenlampjes van 20W max (G4), en zorg ervoor dat u hen niet met de blote hand aanraakt. [. . . ] Vervang het kapotte lampje met een lampje met dezelfde technische eigenschappen. Vervanging van de starter: Gebruik een starter met dezelfde technische eigenschappen. Monteer de lampenkap en de vetfilters in de tegengestelde volgorde als voor de demontage Als de verlichting niet werkt, controleer dan of de lampjes goed op hun plaats zitten alvorens de assistentiedienst te bellen. De gezogen lucht mag niet afgevoerd worden in een leiding die gebruikt wordt voor de afvoer van rook van apparaten die gas of andere brandstoffen toepassen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG IGS600W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG IGS600W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag