Gebruiksaanwijzing SMEG IGE5665

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG IGE5665. Wij hopen dat dit SMEG IGE5665 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG IGE5665 te teleladen.


SMEG IGE5665 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3258 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG IGE5665 (2813 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG IGE5665

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U zult hier tevens praktische aanbevelingen vinden voor het gebruik van korven, sproeiarmen, bakjes, filters, wasprogramma's en de juiste instelling van de bedieningsorganen. De hier verstrekte reinigingsadviezen stellen u in staat om de prestaties van uw vaatwasser altijd optimaal te houden. In deze eenvoudig te raadplegen gebruiksaanwijzing zult u de antwoorden kunnen vinden op al uw vragen met betrekking tot het gebruik van de vaatwasser. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: de vaatwasser moet geïnstalleerd worden door deskundig en gekwalificeerd personeel, met inachtneming van de aangegeven modaliteiten. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: deze instructies omvatten de gebruiksinstructies, de beschrijving van de bedieningsorganen en de juiste schoonmaak- en onderhoudshandelingen van het apparaat. 139 Aanwijzingen 1. [. . . ] De drukknop moet worden ingedrukt (het controlelampje gaat branden) nadat u het "hoofd" programma heeft geselecteerd (1, 2, 3, 4, 5). De functie blijft opgeslagen in het geheugen, en u zult de drukknop dus nogmaals moeten indrukken (het controlelampje gaat uit) wanneer u bij de volgende wasbeurt één van de 5 hoofdprogramma's wenst te gebruiken. 152 Instructies Voor de Gebruiker DRUKKNOP OPTIE "3/1" (beschikbaar in alle programma's met uitzondering van het weken programma) Wanneer u de drukknop (8) indrukt wordt de optie "3/1" geactiveerd, wat wordt bevestigd door het gaan branden van het bijbehorende controlelampje. Deze optie is ontwikkeld voor het gebruik van vaatwasproducten (in poedervorm of als tabletten) die substanties bevatten die de regeneratiezouten en het glansmiddel vervangen, en die op de markt bekend staan onder de naam "3 in 1"; in dit geval zal de vaatwasser het product op optimale wijze gebruiken en het verbruik van zout en glansmiddel, dat eventueel al in de vaatwasser aanwezig is, vermijden. Opmerking: bij selectie van de "3/1" drukknop is het normaal dat de controlelampjes zout/glansmiddel blijven branden wanneer de betreffende bakjes leeg zijn. UITSTEL VAN HET PROGRAMMA (beschikbaar in alle programma's met uitzondering van het weken programma) Met de drukknop UITSTEL PROGRAMMA (12) kunt u het uitstel van de start van het programma selecteren, tot en met 9 uur. Dit stelt u in staat om de machine op het gewenste tijdstip te laten draaien. Wanneer u meerdere malen de drukknop indrukt, zal op de display worden aangegeven hoe lang het starten van de machine wordt uitgesteld, vanaf 9 uur. De vaatwasser zal een voorwasprogramma uitvoeren waarna het eerder ingestelde "uitstel van het programma" wordt ingeschakeld. EN VOOR HET BEHOUD VAN HET MILIEU · Probeer om de vaatwasser altijd volledig gevuld te gebruiken. · Gebruik het voor de aard van de vaat meest geschikte programma. · Sluit, indien mogelijk, de vaatwasser aan op een warmwaterleiding tot 60°C. Na de onderste korf te hebben verwijderd moet u de dop van het reservoir linksom losdraaien en het zout met behulp van de met de vaatwasser geleverde trechter toevoegen. Alvorens de dop weer vast te draaien moet u eventuele zoutresten bij de opening verwijderen. · · Bij de eerste inwerkingstelling van de vaatwasser dient u, afgezien van het zout, tevens een liter water in het reservoir te gieten. Controleer altijd na het vullen van het reservoir of de dop goed is afgesloten. Het mengsel van water en afwasmiddel mag het reservoir niet binnendringen daar dit werking van het regeneratiesysteem zal beïnvloeden. Gebruik uitsluitend regeneratiezout voor vaatwassers voor huishoudelijk gebruik. Vul, bij gebruik van zouttabletten, het reservoir niet volledig af. · 156 Instructies Voor de Gebruiker · Gebruik geen keukenzout, omdat dit niet-oplosbare substanties bevat die na verloop van tijd het onthardingssysteem kunnen beschadigen. Vul, indien noodzakelijk, het zout bij vóór u het wasprogramma start; op deze wijze zal de overtollige zoutoplossing onmiddellijk door het water worden verwijderd; een langdurige aanwezigheid van zout water in de waskuip kan tot corrosievorming leiden. · Let ervoor op dat u het zout niet met het afwasmiddel verwisselt: de aanwezigheid van afwasmiddel in het zoutreservoir zal de ontharder beschadigen. 4. 2 Gebruik van de doseerbakjes voor het glansspoelmiddel en het afwasmiddel De doseerbakjes voor het afwasmiddel en het glansmiddel zijn aan de binnenkant van de deur aangebracht; links dat van het glansmiddel en rechts dat van het afwasmiddel. GLANSMIDDEL AFWASMIDDEL Uitgezonderd het WEEK programma, moet het afwasmiddelbakje vóór iedere wasbeurt met een geschikte dosis afwasmiddel worden gevuld. Het glansspoelmiddel hoeft alleen maar worden bijgevuld indien nodig. 157 Instructies Voor de Gebruiker TOEVOEGING VAN HET GLANSSPOELMIDDEL Het glansspoelmiddel zal het opdrogen van de vaat versnellen en de vorming van vlekken en kalkafzettingen voorkomen; het wordt automatisch tijdens de laatste spoelbeurt aan het water toegevoegd vanuit het doseerbakje aan de binnenkant van de deur. · Vul het glansspoelmiddel bij tot het bakje vol is (circa 140 c. c. ). Vul weer glansspoelmiddel bij als het venster lichter wordt of het controlelampje voor het ontbreken van het glansspoelmiddel gaat branden. [. . . ] LET OP: de door niet bevoegd personeel op het apparaat uitgevoerde werkzaamheden vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening van de gebruiker. 169 Instructies Voor de Gebruiker 6. Oplossingen voor storingen in de werking De vaatwasser is in staat om een aantal storingen te melden door het gelijktijdig oplichten van meerdere controlelampjes met de volgende betekenis: STORING BESCHRIJVING Storing acquastop De overstromingsbeveiliging is in werking getreden (uitsluitend voor de hiermee uitgeruste modellen). Veiligheidsniveau Het systeem dat het waterpeil in de vaatwasser beperkt is in werking getreden. Schakel de vaatwasser weer in, programmeer hem weer en start de wascyclus. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG IGE5665

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG IGE5665 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag