Gebruiksaanwijzing SMEG IGE3970

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG IGE3970. Wij hopen dat dit SMEG IGE3970 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG IGE3970 te teleladen.


SMEG IGE3970 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1846 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG IGE3970 (1831 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG IGE3970

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De modellen zonder afzuigmotor werken alleen als apparaten met afvoer van de lucht naar buiten, en moeten worden verbonden met een perifere afzuigunit (niet meegeleverd). De wasemkap is voorzien van bevestigingspluggen die geschikt zijn voor de meeste muurs/plafonds. Er moet echter contact opgenomen worden met een gekwalificeerd technicus om u ervan te vergewissen dat de materialen geschikt zijn voor het type muur/plafond. Het muur/plafond moet stevig genoeg zijn om het gewicht van de kap te houden. [. . . ] Bevestig de draagbeugel van de schouwdelen aan de muur met 2 schroeven van 5x45 mm. Zet de wasemkap definitief vast aan de muur (DIT IS BESLIST NOODZAKELIJK) (afb. Sluit een rookafvoerpijp aan (pijp en bevestigingsbandjes worden niet meegeleverd, moeten apart worden aangeschaft) aan de aansluitring boven de afzuigmotoreenheid. Het andere uiteinde van de pijp moet worden aangesloten op een rookafvoermechanisme naar buiten, als de wasemkap gebruikt wordt als afzuigapparaat. Als u de wasemkap wilt gebruiken als filterend apparaat, bevestig aan de draagbeugel G de luchtgeleider F en het andere uiteinde van de pijp aan de aansluitring aanwezig op de luchtgeleider F (afb. Breng de schouwdelen aan en zet hen aan de bovenkant vast met 2 schroeven (20a) aan de steun van de schouwdelen G (20b) (afb. Alleen voor de uitvoering met verlichtingspunten met optische vezels (afb. 1G): Controleer of de schouwdelen verwijderd kunnen worden om de lamp met optische vezels te bereiken. 1L- 17): Voer het platte snoer van de bedieningen afkomstig uit de motorgroep in de uitsparing van de schouw vanuit de binnenkant naar buiten toe (20c). De pen van het eindstuk van het snoer MOET overeenkomen met de opening in de aansluiting aan de achterkant van het bedieningspaneel. Laat het onderste schouwdeel dalen om de afzuiggroep helemaal af te dekken, totdat hij goed op zijn plaats boven de wasemkap zit (afb. 5 - Led snelheid 3 en verzadigde koolstoffilter (in dit geval gaat het lampje flikkeren zie de aanwijzingen betreffende het reinigen van de koolstoffilters). Nadat de koolstoffilter vervangen is, ongeveer 3 seconden op toets 1 drukken, totdat het systeem een pieptoon laat horen. In het geval dat men een koolstoffilter wil installeren, het controlesysteem voor de aanwijzing van verzadigde koolstoffilter inschakelen, door tegelijkertijd, gedurende 3 seconden, de knoppen 2 en 7 ingedrukt te houden: aan het begin van deze handeling zal alleen LED 4 flikkeren, na 3 seconden zal ook LED 5 flikkeren om aan te geven dat het controlesysteem verzadigde koolstoffilter ingeschakeld is. Om dit uit te schakelen weer op de twee knoppen drukken: na 3 seconden zal LED 5 stoppen met flikkeren, de inrichting is uitgeschakeld. 6 - Led aanwijzing intensieve snelheid 7 - Knop voor het inschakelen van de intensieve snelheid. Er wordt aangeraden deze snelheid te gebruiken wanneer de rook en geur concentratie nogal sterk is (bijvoorbeeld wanneer er vis gebakken wordt of in geval van frituren). Nadat de intensieve snelheid is ingeschakeld zal deze 5 minuten lang blijven werken, daarna zal de kap weer in de van te voren afgestelde snelheid gaan werken (van 1 tot 3) of zal zelfs uitgaan indien van te voren geen enkele snelheid ingesteld is. Om de intensieve snelheid uit te schakelen voordat de 5 minuten voorbij zijn knop 1 of knop 2 indrukken. 8 - Knop voor het afzetten van de lichten 9 - Knop voor het aanzetten van de lichten In geval van storingen, voordat U zich tot de assistentie service wendt, minstens 5 seconden het apparaat van de elektrische voeding doen, door de stekker uit te trekken, en daarna weer invoeren. In het geval dat de storing blijft voortbestaan, wendt U zich tot de assistentie service. Onderhoud Koppel voor ieder onderhoud eerst de afzuigkap af van het elektriciteitsnet. [. . . ] De gezogen lucht mag niet afgevoerd worden in een leiding die gebruikt wordt voor de afvoer van rook van apparaten met een andere voeding als de elektrische energiebron. Altijd voor een goede ventilatie van de ruimte zorgen als de afzuigkap en de apparaten met andere energiebron gebruikt worden. Het gebruik van open vlammen is schadelijk voor de filters en kan brand veroorzaken, daarom moet het in ieder geval vermeden worden. Het frituren moet geschieden met voortdurende controle om te voorkomen dat verhit vet in brand raakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG IGE3970

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG IGE3970 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag