Gebruiksaanwijzing SMEG IGE3964N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG IGE3964N. Wij hopen dat dit SMEG IGE3964N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG IGE3964N te teleladen.


SMEG IGE3964N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1647 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG IGE3964N (1503 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG IGE3964N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] als de kookplaat vergrendeld is , wordt dit door het controlelampje weergegeven. Door opnieuw op de vergrendeltoets te drukken, wordt deze toestand weer opgeheven. De restwarmte wordt aangetoond door een , , H" op de corresponderende kookstandweergave . De kookstandweergave wisselt tijdens de aankooktijd voortdurend tussen het teken , , A" (kookstoot) en de ingestelde kookstand. [. . . ] Tengevolge van overkoken of een verkeerd staande pan langer dan een halve minuut op één of meer toetsen wordt gedrukt, neemt de besturing aan dat er een fout voorligt en schakelt zich automatisch uit. Indien de bediening van de toets blijft duren, is een continue signaaltoon te horen. Waarop u moet letten Gebruik alleen potten en pannen met een stevige, vlakke en zo dik mogelijke bodem. U bereikt de beste warmteoverdracht, wanneer pan en kookzone dezelfde grootte hebben. Om direct op de kookzones te werken kunt u kookservies van vuurvast glas of porcelein gebruiken, als de bodem ervan vlakgeslepen is. Vervolgens schakelt u de kookzones één na één, zonder pannen, gedurende drie minuten op de hoogste stand in; zo verdwijnt de , , nieuwe" geur en eventuele vochtigheid uit de verwarmingselementen verdampt. Dat is nodig opdat de elektronische schakelkringen probreemloos kunnen functioneren. Let op: De oppervlakken van verwarmings- en kookzones worden bij het werken heet. Daarom moeten kleine kinderen principieel uit de buurt worden gehouden. Zorg ervoor dat er geen harde voorwerpen op de kookplaat kunnen vallen. Indien er door een ondeskundige of slordige behandeling barsten, breuken of scheuren in de keramische plaat te zien zijn, moet de kookplaat dadelijk afgezet en van het stroomnet gescheiden worden. Ze kunnen alleen maar moeizaam met , , Sidol speciaal voor roestvrij staal" of , , Staalfix" worden verwijderd. Door het gebruik van agressieve reinigingsmiddelen en door schurende panbodems wordt het decor in de loop van de tijd afgeschuurd en er ontstaan donkere vlekken. Aangesmolten suiker of suikerhoudende spijzen onmiddellijk in hete toestand met een glasschraper + verwijderen; anders kunnen beschadigingen ontstaan , , . Bij adequaat onderhoud blijft uw kookplaat lange tijd mooi en is het makkelijker hem schoon te maken. Door het hoge siliconenaandeel van dit product ontstaat een beschermende film, die water en vuil tegenhoudt. Alle verontreinigingen blijven op de film en kunnen daardoor veel gemakkelijker worden verwijderd. De maten voor de uitsparingen in het aanrechtblad vindt u op de maattekening (afb. Het aanrechtblad en dus ook de kookplaat moeten absoluut horizontaal worden ingebouwd. Als de kookplaat verwrongen of scheef zit of spant, bestaat er verhoogd breukgevaar. Controleer voor de inbouw of de pakking rondom de kookplaat zonder onderbreking ingelegd is. Bij inbouw van de keramische kookplaat in een aanrechtblad met een keramisch of vergelijkbaar oppervlak (tegels) moet de pakking van de kookplaat worden verwijderd. [. . . ] U moet verhinderen dat er tussen de rand van de kookplaat en het aanrechtblad of tussen het aanrechtblad en de muur vloeistoffen in de daaronder ingebouwde elektrische apparaten kunnen indringen. (Aansluitwaarden en model: zie titelblad van de gebruiksaanwijzing) De elektrische aansluiting moet door een erkend installateur worden uitgevoerd, die erop moet letten, dat het apparaat volgens de wettelijk erkende voorschriften (Duitsland VDE, Oostenrijk ÖVE, Zwitserland SEV, Nederland o. Hij moet er vooral op letten, dat deze voorschriften en die van de plaatselijke electriciteitsmaatschappijen nauwgezet worden nageleefd. Bij het installeren moet voor het elektrische apparaat een alpolig werkzame scheidingsinrichting met tenminste 3mm contactopening voorgeschakeld worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG IGE3964N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG IGE3964N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag