Gebruiksaanwijzing SMEG IGE3954N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing SMEG IGE3954N. Wij hopen dat dit SMEG IGE3954N handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing SMEG IGE3954N te teleladen.


SMEG IGE3954N : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (766 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   SMEG IGE3954N (1423 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding SMEG IGE3954N

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] U zult hier tevens praktische aanbevelingen vinden voor het gebruik van korven, sproeiarmen, bakjes, filters, wasprogramma's en de juiste instelling van de bedieningsorganen. Met de hier verstrekte aanbevelingen voor het reinigen zullen de prestaties van uw vaatwasser ongetwijfeld gegarandeerd blijven. In deze, eenvoudig te raadplegen handleiding, vindt u een antwoord op alle vragen die u mocht hebben betreffende het gebruik van uw nieuwe vaatwasser. INSTRUCTIES VOOR DE INSTALLATEUR: deze instructies zijn bestemd voor de bevoegde installateur die is belast met de installatie, inbedrijfstelling en het uitproberen van het apparaat. INSTRUCTIES VOOR DE GEBRUIKER: deze instructies omvatten de gebruiksinstructies, de beschrijving van de bedieningsorganen en de juiste schoonmaak- en onderhoudshandelingen van het apparaat. 3 Aanwijzingen 1. [. . . ] Beschrijving van het bedieningspaneel 3. 1 Het bedieningspaneel Alle bedieningsorganen en controle-instrumenten van de vaatwasser zijn samengebracht op het bedieningspaneel aan de voorzijde. 1 2 3 4 KEUZESCHAKELAAR WASPROGRAMMA'S TOETS AAN/UIT CONTROLELAMPJE AAN/UIT CONTROLELAMPJE ZOUT BIJVULLEN (afhankelijk van de modellen) 5 WEGGEWERKTE HANDGREEP OPENING DEUR 9 Instructies Voor de Gebruiker INSTELLING VAN HET WASPROGRAMMA Om het voor de te wassen vaat meest geschikte programma te selecteren verwijzen wij naar de onderstaande tabel, waar u het meest geschikte wasprogramma kunt vinden afhankelijk van de aard en de mate van bevuiling van de vaat. Als, via de voorgestelde tabel, het meest geschikte programma is bepaald, moet u de PROGRAMMAKEUZEKNOP (1) (zie hoofdstuk "3. Beschrijving van het bedieningspaneel") draaien om het gewenste programma in te stellen door de referentiewaarde met het programmanummer overeen te laten stemmen. PROGRAMMATABEL KEUZESCHAKELAAR EN CYCLUS TYPE EN GRAAD VUIL VAN HET VAATWERK AFWIKKELING PROGRAMMA HOEVEELHEID ALWASMIDDEL GRAM 1 VOORWASSEN Pannen en vaatwerk, vòòr een wasprogramm. Koud voorwassen Koud voorwassen Wassen bij 65°C 2 koude spoeling Spoelen bij 68°C Drogen met warme lucht Koud voorwassen Wassen bij 65°C 1 koude spoelen Spoelen bij 68°C Drogen met warme lucht Wassen bij 65°C 1 koude spoelen Spoelen bij 68°C Drogen met warme lucht 1 koude spoelen Spoelen bij 68°C Drogen met warme lucht _ 2 HET ZWARE PROGRAMMA Zeer vuil vaatwerk, pannen, niet-delicaat vaatwerk. 25 3 NORMAAL PROGRAMMA Normaal vuil vaatwerk. 25 4 DAGELIJKS (*) EN 50242 Direkt na gebruik gewassen weinig-vuil vaatwerk. 25 5 SPOELING Spoelen en drogen van schoon of stoffing vaatwerk. _ Gebruik het weken uitsluitend bij een gedeeltelijke belading. 10 Instructies Voor de Gebruiker De wascyclus zal niet worden gestart als de deur van de vaatwasser niet of niet op de juiste manier gesloten is. TABEL VOOR CONTROLE-INSTITUTEN Controlenorm Vergelijkbaar programma Belading Soort afwasmiddel Dosering afwasmiddel Regeling glansspoelmiddel EN 50242 (*) Keuzeschakelaar op 4 9 couverts B 25 g Afhankelijk van de modellen 3/4 o 4/6 EN 50242 De bovenste korf moet in de laagste stand worden gezet. 3. 2 Wasprogramma's Alvorens een wasprogramma te starten moet controleren of: · de waterkraan geopend is; · er regeneratiezout in het reservoir aanwezig is; · er voldoende afwasmiddel in het bakje is gedaan; · de korven op de juiste wijze zijn beladen; · de sproeiarmen vrij, onbelemmerd kunnen draaien; · de deur van de vaatwasser goed is gesloten. u 11 Instructies Voor de Gebruiker ANNULERING VAN HET LOPENDE PROGRAMMA Om het lopende programma te annuleren moet u de AAN/UIT (2) toets indrukken. Plaats de programmakeuzeschakelaar op WEKEN en wacht tot vaatwasser start. Als het programma is voltooid moet u de vaatwasser uitschakelen met de toets AAN/UIT (2). WIJZIGING VAN HET PROGRAMMA Om het lopende programma te wijzigen moet u de vaatwasser uitschakelen met de AAN/UIT (2) toets. Plaats de programmakeuzeschakelaar op het gewenste programma en start de vaatwasser weer door AAN/UIT (2) in te drukken. De vaatwasser zal automatisch het nieuwe programma uitvoeren. OM ENERGIE TE BESPAREN!De vaatwasser is uitgerust met een automatische ontharder die met gebruikmaking van hiervoor specifiek bestemd regeneratiezout, de hardheids-elementen uit het water onttrekt. · · · · · Voor de regeling van de dosering moet de dop van het reservoir ¼ slag linksom worden gedraaid en verwijderd. Draai vervolgens met een schroevendraaier de regelaar van de dosering in de gewenste stand. De hoeveelheid glansspoelmiddel moet worden verhoogd als de gewassen vaat mat is of ronde vlekken vertoont. Als de vaat daarentegen plakkerig aanvoelt of witte strepen vertoont moet de hoeveelheid glansspoelmiddel worden verminderd. 17 Instructies Voor de Gebruiker VULLEN MET AFWASMIDDEL Om het deksel van het bakje te openen moet u drukknop P een weinig indrukken. Tijdens het wassen zal het bakje automatisch worden geopend. · Gebruik uitsluitend specifieke afwasmiddelen voor vaatwassers. Het gebruik van afwasmiddelen van goede kwaliteit is van groot belang voor optimale wasresultaten. Bewaar het afwasmiddel in een gesloten verpakking op een droge plek om de vorming van klonten die de wasresultaten nadelig zullen beïnvloeden, te voorkomen. Eenmaal geopend zullen de afwasmiddelen niet al te lang bewaard kunnen blijven omdat het afwasmiddel aan efficiëntie zal inboeten. Gebruik geen afwasmiddel voor de handafwas omdat de hoge schuimproductie ervan de werking van de vaatwasser nadelig kan beïnvloeden. Te weinig afwasmiddel zal leiden tot een onvolledige verwijdering van het vuil, terwijl een teveel ervan de efficiëntie niet zal verhogen, maar slechts verspilling is. Er zijn vloeibare en afwasmiddelen in poedervorm in de handel, die onderling verschillen voor wat betreft hun chemische samenstelling en die fosfaten kunnen bevatten of niet, die in dat geval zijn vervangen door natuurlijke enzymen. [. . . ] De buitenoppervlakken en de contradeur van de vaatwasser moeten met regelmatige tussenpozen met een zachte met een normaal schoonmaakmiddel voor geverfde oppervlakken bevochtigde doek worden schoongemaakt. De pakkingen van de deur moeten met een vochtige spons worden schoongemaakt. Periodiek (één of twee keer per jaar) verdient het aanbeveling om al het vuil dat zich op de kuip en de afdichtingen heeft gevormd met een zachte doek en wat water te verwijderen. SCHOONMAKEN VAN HET WATERTOEVOERFILTER Het na de kraan geplaatste toevoerfilter voor het water A moet regelmatig worden schoongemaakt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING SMEG IGE3954N

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding SMEG IGE3954N zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag